Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
01/08/2022 1.371 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản đã được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi, khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,04% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn cả nước, đứng thứ hai so với 5 thành phố trực thuộc Trung ương và so với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã hoạt động trở lại; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,68%; hoạt động du lịch khởi sắc; khách tham quan, du lịch, lưu trú và doanh thu ngành du lịch tăng khá cao so với cùng kỳ; tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp, người dân; sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi; thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định, nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay tăng khá cao so với đầu năm, nợ xấu giảm. Các ngân hàng trên địa bàn luôn chủ động, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi sau đại dịch.

Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên

Để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất điều hành, tổng mức giảm 1,5 - 2,0%/năm; giảm 0,6 - 1,0%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng; giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên với tổng mức giảm là 1,5%/năm; sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng (TCTD), tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp hơn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Thực hiện sự chỉ đạo điều hành của NHNN, hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ luôn chủ động, quyết liệt, kịp thời trong triển khai các chính sách về hỗ trợ lãi suất, với tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã triển khai và thi hành kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và của Thống đốc NHNN đến các TCTD trên địa bàn; đặc biệt là triển khai Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN, Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của Thống đốc NHNN.

NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp triển khai và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Thông tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; Công văn số 3029/UBND-KT ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ về tín dụng để giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 

Trên tinh thần đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã đề nghị các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kết quả, tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 6/2022 đạt 136.152 tỷ đồng, tăng 12,88% so với cuối năm 2021 (toàn quốc là 8,15%). Nguồn vốn huy động đạt 101.513 tỷ đồng, tăng 9,19% so với đầu năm. Hệ thống các TCTD trên địa bàn tích cực thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng.

Trong đó, kết quả cho vay theo mức lãi suất: Dư nợ cho vay VND theo mức lãi suất từ 4,5%/năm trở xuống là 8.800 tỷ đồng, chiếm 7,01%, tăng 23,37%; từ 4,5% - 7%/năm là 28.700 tỷ đồng, chiếm 22,85%, tăng 8,16%; trên 7% - 9%/năm là 42.300 tỷ đồng, chiếm 33,68%, tăng 8,77%; trên 9% - 11% là 31.000 tỷ đồng, chiếm 24,68%, tăng 17,44%; trên 11% - 13% là 12.800 tỷ đồng, chiếm 10,19%, tăng 0,23%; trên 13% là 2.000 tỷ đồng, chiếm 1,59% tổng dư nợ VND, giảm 5,79% so với tháng 12/2021.

Kết quả cho vay theo lĩnh vực: Có 42 TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn với dư nợ đến cuối tháng 6/2022 là 38.200 tỷ đồng, chiếm 28,68% tổng dư nợ, tăng 10,91% so với tháng 12/2021; 21 TCTD cho vay xuất khẩu với dư nợ cuối tháng 6/2022 là 13.300 tỷ đồng, chiếm 9,98% tổng dư nợ, tăng 9,75% so với tháng 12/2021; 43 TCTD cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tính đến cuối tháng 6/2022 là 31.200 tỷ đồng, chiếm 23,42% tổng dư nợ, tăng 7,85% so với tháng 12/2021; 05 TCTD cho vay công nghiệp hỗ trợ với dư nợ đến cuối tháng 6/2022 là 220 tỷ đồng, chiếm 0,17% tổng dư nợ, tăng 1,85% so cuối năm 2021; 01 TCTD phát sinh cho vay mới doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao với dư nợ là 90 tỷ đồng, chiếm 0,07% tổng dư nợ; 34 TCTD cho vay thu mua lúa, gạo, với dư nợ đến tháng 6/2022 là 16.300 tỷ đồng, chiếm 12,24% tổng dư nợ, tăng 31,57% so với tháng 12/2021; 29 TCTD cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản, với dư nợ là 9.200 tỷ đồng, chiếm 6,91% tổng dư nợ, tăng 7,26%; trong đó, dư nợ nuôi trồng, chế biến cá tra là 4.900 tỷ đồng, tăng 12,36% so với tháng 12/2021; 45 TCTD cho vay lĩnh vực bất động sản, với dư nợ đến tháng 6/2022 là 33.500 tỷ đồng, chiếm 25,15% tổng dư nợ, tăng 6,30% so với tháng 12/2021.

Đặc biệt, kết quả cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Cần Thơ, tính đến hết tháng 6/2022, dư nợ cho vay đạt 3.320 tỷ đồng, chiếm 2,49% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 5,87% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay chính sách tập trung ở 15 chương trình cho vay như cho vay hộ nghèo 73 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 176 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 1.045 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 753 tỷ đồng; cho vay chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 654 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 128 tỷ đồng...

Đến hết tháng 6/2022, nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ là 2.189 tỷ đồng, chiếm 1,61% tổng dư nợ cho vay, tăng so với năm 2021 (1,54%).  

NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, giải pháp xử lý nợ xấu của TCTD; đồng thời, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn hỗ trợ các TCTD tháo gỡ khó khăn trong xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo. NHNN Chi nhánh giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, giải pháp xử lý nợ xấu của TCTD, giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Từ đầu năm 2022 đến nay, hệ thống các TCTD trên địa bàn tích cực thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, sử dụng dự phòng rủi ro và tiếp tục nâng cao công tác quản lý, xử lý rủi ro.

Tiếp tục các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn cho khách hàng

NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN; Thông tư số 03/2021/TT-NHNN; Thông tư số 14/2021/TT-NHNN và các văn bản chỉ đạo của NHNN về việc triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Các TCTD trên địa bàn đã chủ động xây dựng phương án, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, thực hiện cắt giảm chi phí, lợi nhuận tập trung cho việc giảm lãi suất cho vay và cho vay mới hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch, đồng thời, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán trực tuyến tạo điều kiện cho khách hàng trong giao dịch với ngân hàng, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, của NHNN đến các TCTD. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022; Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Thứ hai, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai tích cực, hiệu quả hệ thống chính sách và giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Thứ ba, tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, sai phạm trong quá trình hoạt động của TCTD. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với TCTD.

Thứ tư, tăng cường quản lý hoạt động quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn, bảo đảm việc chấp hành các quy định pháp luật, giám sát việc thực hiện Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và việc chấn chỉnh, tăng cường phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND.

Thứ năm, tiếp tục giám sát việc thực hiện quy định của NHNN và các quy định khác của pháp luật về quản lý ngoại hối để ổn định thị trường ngoại hối và vàng trên địa bàn.

Thứ sáu, các TCTD trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán, đảm bảo các hoạt động thanh toán ổn định, an toàn và thông suốt; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Tổ chức triển khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động ngân hàng, thông tin, phổ biến các cơ chế chính sách của NHNN và kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, tạo sự đồng thuận, quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.
 
Tài liệu tham khảo:


1. Cổng thông tin điện tử thành phố Cần thơ  https://www.cantho.gov.vn/
2. Báo cáo hoạt động ngân hàng thành phố Cần thơ 6 tháng đầu năm 2022.
 

Ngọc Minh (NHNN)

 
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
30/05/2023 133 lượt xem
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Điều này cho thấy, phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ.
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
10/05/2023 1.143 lượt xem
Trong những năm qua, ngành thủy sản luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đạt được những bước phát triển khả quan. Năm 2022, ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng 23,6%, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng vượt bậc, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh gay gắt dự báo một năm đầy thách thức với ngành thủy sản.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
09/05/2023 901 lượt xem
Với quan điểm: “Đồng hành cùng khách hàng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là quyền lợi của ngân hàng, ngân hàng chỉ an toàn hoạt động, phát triển khi khách hàng ổn định và phát triển” và mong muốn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác phối hợp năm trước và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo.
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
05/05/2023 1.045 lượt xem
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2022. Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, kết hợp quan điểm chỉ đạo đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước...
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
01/05/2023 1.263 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
28/04/2023 1.781 lượt xem
Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) ứng dụng những công nghệ quan trọng, phổ biến với nhiều tính năng mới được cập nhật liên tục nhằm tạo ra sự thuận tiện cho người dùng. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã cung cấp các ứng dụng trực tuyến về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro đối với ngân hàng và khách hàng vì sự đổi mới mà công nghệ có thể mang lại những lỗ hổng bảo mật.
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/04/2023 1.134 lượt xem
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: Đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.982,56 km2, dân số 1.197.318 người, 322.698 hộ dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ, chiếm tỉ lệ 2,04% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 1.278 hộ, chiếm 0,4%; hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia 1.533 hộ, chiếm 0,48%; hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ, chiếm 1,17%.
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
24/04/2023 635 lượt xem
Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các CTMTQG.
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
24/04/2023 530 lượt xem
Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng. Do đó, Agribank luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, gần 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank là phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam.
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
19/04/2023 807 lượt xem
Thực tế, không ít người dân do hạn chế hiểu biết về pháp luật đã sẵn sàng cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân. Từ đó, cho phép các đối tượng xấu dễ dàng mở tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, lẩn tránh các biện pháp xác minh, xác thực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
11/04/2023 1.005 lượt xem
Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe con người.
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
06/04/2023 998 lượt xem
Để tạo đột phá mới cho nền kinh tế của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
06/04/2023 747 lượt xem
Cùng với các chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã góp phần giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, đồng thời, trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng cấu trúc không gian xã hội, tạo ra xương sống cho sự thịnh vượng kinh tế và ổn định xã hội.
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
05/04/2023 1.254 lượt xem
Hoạt động làm sạch dữ liệu khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, ngăn ngừa tội phạm gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
05/04/2023 757 lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.350

66.950

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.350

66.950

Vàng SJC 5c

66.350

66.970

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.450

56.150


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,280 23,650 24,502 25,874 28,257 29,461 162.61 172.15
BIDV 23,320 23,620 24,683 25,868 28,388 29,643 163.61 172.34
VietinBank 23,231 23,651 24,769 25,904 28,658 29,668 164.32 172.27
Agribank 23,270 23,630 24,756 25,757 28,524 29,350 165.11 171.87
Eximbank 23,250 23,630 24,808 25,484 28,613 29,392 165.16 169.66
ACB 23,200 23,700 24,826 25,453 28,770 29,379 165.1 169.44
Sacombank 23,271 23,674 24,959 25,471 28,836 29,349 165.55 171.09
Techcombank 23,310 23,653 24,574 25,891 28,282 29,572 161 173.28
LPBank 23,290 23,890 24,715 26,049 28,678 29,610 162.64 174.07
DongA Bank 23,330 23,660 24,800 25,480 28,610 29,380 162.6 169.7
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?