Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
01/08/2022 187 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản đã được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi, khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,04% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn cả nước, đứng thứ hai so với 5 thành phố trực thuộc Trung ương và so với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã hoạt động trở lại; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,68%; hoạt động du lịch khởi sắc; khách tham quan, du lịch, lưu trú và doanh thu ngành du lịch tăng khá cao so với cùng kỳ; tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp, người dân; sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi; thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định, nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay tăng khá cao so với đầu năm, nợ xấu giảm. Các ngân hàng trên địa bàn luôn chủ động, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi sau đại dịch.

Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên

Để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất điều hành, tổng mức giảm 1,5 - 2,0%/năm; giảm 0,6 - 1,0%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng; giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên với tổng mức giảm là 1,5%/năm; sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng (TCTD), tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp hơn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Thực hiện sự chỉ đạo điều hành của NHNN, hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ luôn chủ động, quyết liệt, kịp thời trong triển khai các chính sách về hỗ trợ lãi suất, với tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã triển khai và thi hành kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và của Thống đốc NHNN đến các TCTD trên địa bàn; đặc biệt là triển khai Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN, Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của Thống đốc NHNN.

NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp triển khai và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Thông tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; Công văn số 3029/UBND-KT ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ về tín dụng để giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 

Trên tinh thần đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã đề nghị các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kết quả, tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 6/2022 đạt 136.152 tỷ đồng, tăng 12,88% so với cuối năm 2021 (toàn quốc là 8,15%). Nguồn vốn huy động đạt 101.513 tỷ đồng, tăng 9,19% so với đầu năm. Hệ thống các TCTD trên địa bàn tích cực thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng.

Trong đó, kết quả cho vay theo mức lãi suất: Dư nợ cho vay VND theo mức lãi suất từ 4,5%/năm trở xuống là 8.800 tỷ đồng, chiếm 7,01%, tăng 23,37%; từ 4,5% - 7%/năm là 28.700 tỷ đồng, chiếm 22,85%, tăng 8,16%; trên 7% - 9%/năm là 42.300 tỷ đồng, chiếm 33,68%, tăng 8,77%; trên 9% - 11% là 31.000 tỷ đồng, chiếm 24,68%, tăng 17,44%; trên 11% - 13% là 12.800 tỷ đồng, chiếm 10,19%, tăng 0,23%; trên 13% là 2.000 tỷ đồng, chiếm 1,59% tổng dư nợ VND, giảm 5,79% so với tháng 12/2021.

Kết quả cho vay theo lĩnh vực: Có 42 TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn với dư nợ đến cuối tháng 6/2022 là 38.200 tỷ đồng, chiếm 28,68% tổng dư nợ, tăng 10,91% so với tháng 12/2021; 21 TCTD cho vay xuất khẩu với dư nợ cuối tháng 6/2022 là 13.300 tỷ đồng, chiếm 9,98% tổng dư nợ, tăng 9,75% so với tháng 12/2021; 43 TCTD cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tính đến cuối tháng 6/2022 là 31.200 tỷ đồng, chiếm 23,42% tổng dư nợ, tăng 7,85% so với tháng 12/2021; 05 TCTD cho vay công nghiệp hỗ trợ với dư nợ đến cuối tháng 6/2022 là 220 tỷ đồng, chiếm 0,17% tổng dư nợ, tăng 1,85% so cuối năm 2021; 01 TCTD phát sinh cho vay mới doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao với dư nợ là 90 tỷ đồng, chiếm 0,07% tổng dư nợ; 34 TCTD cho vay thu mua lúa, gạo, với dư nợ đến tháng 6/2022 là 16.300 tỷ đồng, chiếm 12,24% tổng dư nợ, tăng 31,57% so với tháng 12/2021; 29 TCTD cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản, với dư nợ là 9.200 tỷ đồng, chiếm 6,91% tổng dư nợ, tăng 7,26%; trong đó, dư nợ nuôi trồng, chế biến cá tra là 4.900 tỷ đồng, tăng 12,36% so với tháng 12/2021; 45 TCTD cho vay lĩnh vực bất động sản, với dư nợ đến tháng 6/2022 là 33.500 tỷ đồng, chiếm 25,15% tổng dư nợ, tăng 6,30% so với tháng 12/2021.

Đặc biệt, kết quả cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Cần Thơ, tính đến hết tháng 6/2022, dư nợ cho vay đạt 3.320 tỷ đồng, chiếm 2,49% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 5,87% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay chính sách tập trung ở 15 chương trình cho vay như cho vay hộ nghèo 73 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 176 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 1.045 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 753 tỷ đồng; cho vay chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 654 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 128 tỷ đồng...

Đến hết tháng 6/2022, nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ là 2.189 tỷ đồng, chiếm 1,61% tổng dư nợ cho vay, tăng so với năm 2021 (1,54%).  

NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, giải pháp xử lý nợ xấu của TCTD; đồng thời, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn hỗ trợ các TCTD tháo gỡ khó khăn trong xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo. NHNN Chi nhánh giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, giải pháp xử lý nợ xấu của TCTD, giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Từ đầu năm 2022 đến nay, hệ thống các TCTD trên địa bàn tích cực thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, sử dụng dự phòng rủi ro và tiếp tục nâng cao công tác quản lý, xử lý rủi ro.

Tiếp tục các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn cho khách hàng

NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN; Thông tư số 03/2021/TT-NHNN; Thông tư số 14/2021/TT-NHNN và các văn bản chỉ đạo của NHNN về việc triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Các TCTD trên địa bàn đã chủ động xây dựng phương án, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, thực hiện cắt giảm chi phí, lợi nhuận tập trung cho việc giảm lãi suất cho vay và cho vay mới hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch, đồng thời, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán trực tuyến tạo điều kiện cho khách hàng trong giao dịch với ngân hàng, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, của NHNN đến các TCTD. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022; Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Thứ hai, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai tích cực, hiệu quả hệ thống chính sách và giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Thứ ba, tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, sai phạm trong quá trình hoạt động của TCTD. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với TCTD.

Thứ tư, tăng cường quản lý hoạt động quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn, bảo đảm việc chấp hành các quy định pháp luật, giám sát việc thực hiện Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và việc chấn chỉnh, tăng cường phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND.

Thứ năm, tiếp tục giám sát việc thực hiện quy định của NHNN và các quy định khác của pháp luật về quản lý ngoại hối để ổn định thị trường ngoại hối và vàng trên địa bàn.

Thứ sáu, các TCTD trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán, đảm bảo các hoạt động thanh toán ổn định, an toàn và thông suốt; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Tổ chức triển khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động ngân hàng, thông tin, phổ biến các cơ chế chính sách của NHNN và kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, tạo sự đồng thuận, quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.
 
Tài liệu tham khảo:


1. Cổng thông tin điện tử thành phố Cần thơ  https://www.cantho.gov.vn/
2. Báo cáo hoạt động ngân hàng thành phố Cần thơ 6 tháng đầu năm 2022.
 

Ngọc Minh (NHNN)

 
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
03/08/2022 95 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh năm 2022; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và NHNN, góp phần tích cực trong quá trình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Hệ thống ngân hàng tỉnh An Giang tạo động lực phục hồi kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh An Giang tạo động lực phục hồi kinh tế địa phương
03/08/2022 125 lượt xem
Nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp sức phục hồi kinh tế ở địa phương, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động bám sát tình hình, tập trung mọi nguồn lực tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
02/08/2022 190 lượt xem
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp.
Agribank - Khẳng định vai trò chủ lực đầu tư Tam nông
Agribank - Khẳng định vai trò chủ lực đầu tư "Tam nông"
28/07/2022 212 lượt xem
Một trong những yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đó là hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá
Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá
27/07/2022 246 lượt xem
Vượt qua cung đường Hạnh Phúc từ thành phố Hà Giang qua công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi đặt chân tới huyện Mèo Vạc. Đúng như cái tên, con đường mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho hàng vạn đồng bào dân tộc bị biệt lập từ bao đời trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại
Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại
26/07/2022 268 lượt xem
Trong thế giới đầy bất ổn ngày nay - khi con người thường xuyên phải chịu các cú sốc kinh tế - xã hội, nhận thức về sức khỏe tài chính càng trở thành yếu tố quan trọng để thúc đẩy cảm xúc và hành vi của các cá nhân theo hướng tích cực (Hojman và cộng sự, 2016).
Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen
Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen
22/07/2022 289 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thực hiện tốt các giải pháp giúp người dân tiếp cận vốn vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối với lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn như đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng, niêm yết công khai các quy trình, thủ tục, lãi suất cho vay thông thường, cho vay theo lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ và NHNN.
Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
22/07/2022 279 lượt xem
Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP).
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
21/07/2022 324 lượt xem
Dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp tác động sâu rộng đến tất cả lĩnh vực về đời sống, kinh tế, xã hội của nhiều địa phương, Thái Nguyên cũng không nằm ngoài ngoại lệ.
 Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
13/07/2022 509 lượt xem
Chuyển đổi số là việc tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực hoạt động. Sự tích hợp này cho phép tạo mới, hoặc sửa đổi các quy trình kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng hiện có nhằm đáp ứng các yêu cầu thay đổi của thị trường và mong muốn của khách hàng, giúp các bên tiết kiệm chi phí và hợp lý hóa các quy trình hoạt động.
Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng
Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng
11/07/2022 533 lượt xem
Truyền thông chính sách là công cụ góp phần thực hiện các mục tiêu điều hành chính sách, nhất là các chính sách mới, thay đổi thói quen, bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao niềm tin công chúng với việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.
Mục tiêu, định hướng chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mục tiêu, định hướng chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
07/07/2022 381 lượt xem
Công nghệ số, chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là xu hướng tất yếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay, là đòi hỏi khách quan cho sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi ngành, nghề và lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế.
 BIDV không ngừng cải tiến, ra mắt nhiều ứng dụng công nghệ mới
BIDV không ngừng cải tiến, ra mắt nhiều ứng dụng công nghệ mới
07/07/2022 457 lượt xem
Những năm vừa qua, chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, các ngân hàng đồng loạt mở rộng quy mô, phạm vi và đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn sẽ cần tiếp tục tự làm mới và phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ để những sản phẩm công nghệ thực sự đi vào mọi mặt cuộc sống, phục vụ nhu cầu cơ bản của người dân.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin tín dụng trên thế giới và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
Chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin tín dụng trên thế giới và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
05/07/2022 533 lượt xem
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, làn sóng chuyển đổi số đã dần dần bao phủ nhiều lĩnh vực, ngành nghề trên khắp thế giới. Ngành Ngân hàng không nằm ngoài xu thế trên với sự thúc đẩy của hàng loạt các công nghệ mới như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI - Artifical Intelligence) và học máy (ML - Machine Learning), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), công nghệ tự động hóa quy trình Robot (RPA - Robotic Process Automation), kết nối vạn vật (IoT - Internet of Things)...
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Co-opBank: Giải pháp căn cơ hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Co-opBank: Giải pháp căn cơ hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững
02/07/2022 375 lượt xem
Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tam nông, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Bước sang giai đoạn tái cơ cấu 2021 - 2025, để có thể phát triển bền vững và đảm đương tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới, Co-opBank và hệ thống QTDND cần nhanh chóng triển khai các giải pháp hiện đại hóa và thực hiện chuyển đổi số.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

67.400

68.420

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

67.400

68.400

Vàng SJC 5c

67.400

68.420

Vàng nhẫn 9999

52.600

53.500

Vàng nữ trang 9999

52.500

53.100


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng
USD
EUR
GBP
JPY
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
23.190
23.500
26.488
27.866
31.023
32.318
204.16
214.87
BIDV
23.220
23.500
26.575
27.683
31.139
32.402
203.99
213.29
VietinBank
23.200
23.500
26.607
27.727
31.399
32.409
204.47
213.47
Agribank
23.195
23.480
26.787
27.493
31.334
32.117
205.87
211.70
Eximbank
23.230
23.460
26.871
27.398
31.480
32.096
206.75
210.81
ACB
23.220
23.800
26.814
27.429
31.401
31.993
206.11
211.05
Sacombank
23.238
23.820
26.953
27.513
31.568
32.084
206.29
212.66
Techcombank
23.215
23.501
26.643
27.863
31.118
32.281
205.24
214.28
LienVietPostBank
23.190
23.490
26.875
27.928
31.504
31.988
207.19
213.97
DongA Bank
23.260
23.510
26.930
27.410
31.560
32.110
203.80
210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?