Chương trình tín dụng chính sách: 20 năm phát huy hiệu quả
27/09/2022 1.826 lượt xem
Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
 
Dấu ấn 20 năm
 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo công tác giảm nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn tỉnh An Giang, NHCSXH tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam, nhằm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. 
 
Sau 20 năm hoạt động, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực vượt khó, NHCSXH tỉnh An Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thành quả là, số hộ thoát nghèo từ năm 2019 đến năm 2021 là 32.865 hộ. Sau 20 năm hoạt động, hoạt động của NHCSXH tỉnh An Giang đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội,
thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội
và xây dựng nông thôn mới tại địa phương
 
Về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 01/7/2022, theo đó, số hộ nghèo là 20.129 hộ, chiếm tỷ lệ 3,82%; hộ cận nghèo là 31.288 hộ, chiếm tỷ lệ 5,93%. Tỉnh An Giang có một huyện nghèo giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đáng chú ý, dấu ấn 20 năm qua, nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh An Giang không ngừng tăng lên. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/8/2022 là 3.988,2 tỷ đồng, tăng 3.857 tỷ đồng (tăng hơn 30 lần) so với khi mới thành lập, trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 3.757,3 tỷ đồng, tăng hơn 3.632,9 tỷ đồng (tăng hơn 30 lần) so với khi mới thành lập. 
 
Vốn huy động là 576,8 tỷ đồng, tăng 573,4 tỷ đồng (tăng hơn 170 lần so với khi mới thành lập), trong đó, tiền gửi của tổ chức, cá nhân là 183 tỷ đồng, tăng 179,6 tỷ đồng (tăng hơn 54 lần so với khi mới thành lập); tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) là 393,8 tỷ đồng, tăng 100% so với khi mới thành lập. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 230,9 tỷ đồng (tăng hơn 34 lần so với khi mới thành lập), trong đó, ngân sách tỉnh là 142,2 tỷ đồng, ngân sách huyện là 88,7 tỷ đồng.
 
Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH tỉnh An Giang đã tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt góp phần ngăn chặn cho vay nặng lãi ở nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Kết quả tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh An Giang đến ngày 31/8/2022 đạt 3.974,7 tỷ đồng với 146.662 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ tín dụng tăng 3.848,6 tỷ đồng (tăng hơn 31 lần so với khi thành lập); tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 138,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,48% trên tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn là 40,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,01% tổng dư nợ; nợ khoanh là 98,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,47% tổng dư nợ. Dư nợ tín dụng bình quân đạt 27 triệu đồng/hộ.
 
Với mạng lưới hoạt động rộng khắp đến tất cả các xã, phường, thị trấn, các khóm, ấp trên toàn tỉnh An Giang, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn được triển khai thông qua 156 điểm giao dịch tại xã, với 3.207 tổ TK&VV phân bố rộng khắp trên tất cả các khóm, ấp, vực. Dư nợ tín dụng bình quân của tổ TK&VV là 1,230 tỷ đồng, trong đó, tổ TK&VV xếp loại tốt là 2.039 tổ, chiếm tỷ lệ 63,58%; tổ TK&VV xếp loại khá là 651 tổ, chiếm tỷ lệ 20,3%; tổ TK&VV xếp loại trung bình là 465 tổ, chiếm tỷ lệ 14,5%; tổ TK&VV xếp loại yếu là 52 tổ, chiếm tỷ lệ là 1,62%.
 
Bên cạnh đó, tại các điểm giao dịch lưu động công khai, các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ, các quy trình, thủ tục của NHCSXH được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, công khai dư nợ, thời gian cho vay, lãi suất cho vay, số điện thoại đường dây nóng… Việc tổ chức giao dịch tại xã đã giúp cho người dân tiết kiệm chi phí đi lại, chính quyền, các tổ chức hội nhận ủy thác giám sát toàn bộ quá trình giao dịch tại xã, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh; đồng thời giúp công khai hóa hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 
 
Thời gian qua, hoạt động giao dịch lưu động tại xã đã liên tục được cải tiến, đảm bảo phục vụ nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách, được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ; đến nay, cơ bản các nghiệp vụ của NHCSXH đã được giải quyết tại các điểm giao dịch lưu động tại xã.
 
Đến ngày 31/8/2022, NHCSXH tỉnh An Giang đã ủy thác cho 597 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, quản lý 3.207 tổ TK&VV, với dư nợ ủy thác là 3.945,5 tỷ đồng, chiếm 99,27% trên tổng dư nợ; nợ quá hạn và nợ khoanh là 138,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,5% trên tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn là 40,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,02%. 

Kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách 
của NHCSXH An Giang từ năm 2003 đến 31/8/2022


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo thống kê của NHCSXH tỉnh An Giang

Từ thực tiễn và kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại An Giang đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; góp phần hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên phải bỏ học do nguyên nhân gia đình gặp khó khăn về tài chính, nhiều hộ gia đình xây dựng được các công trình nước sạch và vệ sinh, nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn định, khang trang hơn… bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, góp phần ngăn chặn cho vay nặng lãi ở nông thôn; làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, thay đổi cơ bản nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hoạt động gửi tiền thông qua tổ TK&VV, hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã có ý thức tiết kiệm, dành dụm để tạo lập nguồn vốn tự có và tích lũy cho tương lai.
 
Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; phát triển nguồn nhân lực, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu; tập hợp lực lượng, phát triển hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội.
 
Song song với kết quả nỗ lực giúp người dân địa phương thoát nghèo, NHCSXH tỉnh An Giang còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh An Giang đã vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đóng góp ủng hộ quỹ tình nghĩa, quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, hạn hán xâm nhập mặn, xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, ủng hộ hướng về Biển Đông, ủng hộ bò giống giúp đồng bào biên giới, ủng hộ vì Trường Sa thân yêu, tiếp sức đến trường và trao tặng xe đạp cho các em mùa tựu trường… tổng số tiền vận động đóng góp gần 3,9 tỷ đồng; ngoài ra, còn đóng góp trực tiếp để hỗ trợ “10 lá chưa lành” thông qua chương trình “Cặp lá yêu thương” do NHCSXH phối hợp với Trung tâm Tin tức VTV24  thực hiện với số tiền hỗ trợ hằng tháng là 500.000 đồng/lá, tổng số tiền đã hỗ trợ hơn 456 triệu đồng; hỗ trợ cho 02 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em/tháng thông qua  chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Nối vòng tay yêu thương” do Hội liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động, số tiền hỗ trợ 48 triệu đồng; nhận phụng dưỡng suốt đời 05 mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền phụng dưỡng hằng tháng 1 triệu đồng/mẹ;
cất 02 căn nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 79 triệu đồng; đồng thời còn thường xuyên ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện - xã hội tại địa phương như ủng hộ vì người nghèo số tiền gần 235 triệu đồng; ủng hộ địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 21 triệu đồng; công tác đền ơn đáp nghĩa có trên 45 lượt ủng hộ với số tiền 179 triệu đồng; ủng hộ công tác bảo trợ trẻ em khuyết tật số tiền 162 triệu đồng; các hoạt động đóng góp ủng hộ khác là 98 lượt với số tiền 37 triệu đồng.
 
Những vấn đề đặt ra
 
Để tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, phát huy hơn nữa hiệu quả của tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang, cùng với việc bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, NHCSXH tỉnh An Giang quyết tâm nâng cao năng lực hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với các mục tiêu cụ thể, như sau:
 
Một là, tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm 8 - 10%, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 3%, trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn từ 90% trở trên; tỷ lệ thu lãi đạt 100% lãi phát sinh hằng tháng; chất lượng hoạt động giao dịch xã đạt trên 95 điểm; chất lượng hoạt động tổ TK&VV trên 88 điểm; tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiền thông qua tổ TK&VV hằng tháng trên 60%.
 
Hai là, hằng năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang từ 0,5% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 30.000 người/năm.
 
Ba là, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của đơn vị để có 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp.
 
Bốn là, phối hợp lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
 
Năm là, đảm bảo chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV trên địa bàn để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả, chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng, phấn đấu không để phát sinh tổ xếp loại trung bình, tổ xếp loại yếu, tổ hoạt động không hiệu quả trên địa bàn.
 
Sáu là, phấn đấu từ nay đến năm 2030, xây dựng NHCSXH tỉnh An Giang thành một đơn vị có chất lượng tín dụng ổn định, bền vững, làm tốt chức năng tín dụng ưu đãi của Nhà nước và phát triển các dịch vụ tài chính đối với người nghèo, có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách khác.
 
Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động thời gian tới
 
Nhằm đạt được mục tiêu trên, NHCSXH tỉnh An Giang phấn đấu thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:
 
Thứ nhất, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung triển khai thực hiện Công văn số 258-CV/TU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ các điều kiện cần thiết đối với hoạt động của NHCSXH, bố trí kinh phí ủy thác của ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để triển khai cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
 
Thứ hai, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai có hiệu quả toàn diện các mặt hoạt động; tập trung các nguồn lực về con người và nguồn vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, hằng năm tham mưu cho Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho NHCSXH; thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn, phấn đấu đáp ứng 100% vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn.
 
Thứ ba, thực hiện tốt phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, hoạt động giao dịch tại xã, xây dựng hình ảnh NHCSXH phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.
 
Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, của các tổ chức chính trị - xã hội… để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của cơ sở và người dân góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách.
 
Thứ năm, thực hiện nghiêm túc công tác bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục, mức vay phù hợp; đặc biệt, hộ vay phải có phương án rõ ràng, hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền lợi khi vay vốn; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giúp người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ; kết hợp với NHCSXH trong việc đào tạo, tập huấn bồi dưỡng để lựa chọn những Tổ trưởng tổ TK&VV có năng lực, kiến thức quản lý kinh tế và nghiệp vụ ngân hàng thông qua việc bình xét cho vay chính xác, sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định.
 
Thứ sáu, tăng cường công tác chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. 
 
Thứ bảy, tập trung tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phổ biến mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả; các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.
 
Thứ  tám, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên của hộ nghèo và đối tượng chính sách, giảm dần sự trông chờ, lệ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước…
 
Thứ chín, tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các chủ trương tín dụng chính sách xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với về chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung công việc được ủy thác; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả; đẩy mạnh việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn phục vụ nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả cho hoạt động chuyên môn.

Trâm Anh 
NHNN Chi nhánh tỉnh An Giang
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tạo điều kiện cho các công ty tài chính chính thống hoạt động an toàn, lành mạnh
Tạo điều kiện cho các công ty tài chính chính thống hoạt động an toàn, lành mạnh
02/12/2022 126 lượt xem
Hoạt động tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp phép đã góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi ở các địa bàn này, qua đó thực hiện chiến lược tài chính toàn diện.
Hiệu quả 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại Trà Vinh
Hiệu quả 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại Trà Vinh
01/12/2022 122 lượt xem
Trà Vinh là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có tổng diện tích tự nhiên 2.295 km² với hơn 65 km chiều dài bờ biển. Dân số toàn tỉnh trên 1,1 triệu người với 287 nghìn hộ; trong đó, dân tộc Khmer là trên 373 nghìn người, chiếm tỷ lệ gần 34%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 chiếm 3,56% với 10.207 hộ nghèo; trong đó, 6.478 hộ nghèo người dân tộc Khmer, chiếm 63,47%; 17.215 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6%.
Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn An Giang
Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn An Giang
01/12/2022 135 lượt xem
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang xác định đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là hoạt động trọng tâm, thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới, mở rộng quy mô.
Vai trò của Ngân hàng Hợp tác xã trong hỗ trợ tài chính đối với khu vực kinh tế tập thể
Vai trò của Ngân hàng Hợp tác xã trong hỗ trợ tài chính đối với khu vực kinh tế tập thể
29/11/2022 174 lượt xem
Khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) từ lâu đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
 Agribank tiên phong cùng các địa phương trên cả nước xây dựng nông  thôn mới
Agribank tiên phong cùng các địa phương trên cả nước xây dựng nông thôn mới
29/11/2022 149 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn dẫn đầu hệ thống ngân hàng về dư nợ nông nghiệp, nông thôn, chiếm khoảng 50% tổng dư nợ toàn Ngành.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái: Linh hoạt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái: Linh hoạt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
25/11/2022 234 lượt xem
Với vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để tỉnh Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa, xã hội…
Một số thách thức của Fintech đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam
Một số thách thức của Fintech đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam
18/11/2022 0 lượt xem
Ngày nay, một cá nhân có nhu cầu về dịch vụ thanh toán hoặc chuyển tiền di động hay vay vốn không nhất thiết phải đến một ngân hàng hay tổ chức tài chính chính thức để có thể trải nghiệm những dịch vụ này. Họ hoàn toàn có thể hài lòng với việc cung ứng các dịch vụ trên bởi một tổ chức phi ngân hàng.
Quả ngọt 20 năm từ chương trình tín dụng chính sách ở vùng biển Kiên Giang
Quả ngọt 20 năm từ chương trình tín dụng chính sách ở vùng biển Kiên Giang
14/11/2022 418 lượt xem
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCSXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động ngày 05/6/2003. Dấu ấn hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH tỉnh Kiên Giang đầy gian khó, song, nhiều hơn cả là những nụ cười, niềm vui đong đầy khi nhìn thấy kết quả của đồng vốn ươm trồng mỗi ngày đơm hoa kết trái cho đời, mang cuộc sống ấm no, hạnh phúc đến với muôn nhà.
Khi ngân hàng tiếp sức làm du lịch sinh thái
Khi ngân hàng tiếp sức làm du lịch sinh thái
14/11/2022 384 lượt xem
Tỉnh Trà Vinh có đường bờ biển dài 65 km rất lợi thế để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng đã khiến nghề này gặp nhiều khó khăn. Nhằm giảm thiểu rủi ro cho người nuôi tôm, tỉnh Trà Vinh chủ trương đa dạng hóa hình thức nuôi thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu.
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính
10/11/2022 633 lượt xem
Góp vốn theo giải thích tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (2020) là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần (khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).
Cam kết của Mizuho Bank đối với phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam
Cam kết của Mizuho Bank đối với phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam
09/11/2022 972 lượt xem
Mizuho Bank là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hiện diện tại Việt Nam với Chi nhánh Hà Nội được thành lập vào năm 1996 và Chi nhánh Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2006.
20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim
20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim
02/11/2022 691 lượt xem
Chính thức ra đời và đi vào hoạt động ngày 04/10/2002, hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầy gian khó, thấm đẫm những giọt mồ hôi và đôi khi có cả nước mắt của hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống.
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi  Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
01/11/2022 677 lượt xem
Thời gian qua, cơ sở pháp lý để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham gia vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém đang dần được hoàn thiện; từ việc tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt được quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi, đến nhiệm vụ xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt nêu trong Luật Các TCTD sửa đổi (năm 2017).
Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
31/10/2022 912 lượt xem
“Xanh hóa” tín dụng là một trong những hành động được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu, nhất là khi Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm cao. Tại Việt Nam, tín dụng xanh đang là một xu thế tất yếu và đã nhận được sự quan tâm của các ngân hàng thương mại (NHTM).
Công đoàn ngành Ngân hàng: Phát huy sức mạnh phụ nữ ngành Ngân hàng
Công đoàn ngành Ngân hàng: Phát huy sức mạnh phụ nữ ngành Ngân hàng
20/10/2022 930 lượt xem
Với tỷ lệ lao động nữ bình quân cao, luôn chiếm khoảng 60% trong tổng số đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ), bằng sức mạnh nội lực và sự cố gắng vươn lên, phụ nữ ngành Ngân hàng đã và đang từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong suốt chặng đường phát triển, đổi mới hoạt động ngân hàng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và hội nhập.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?