MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 12 /2020


 
HỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Trình độ dân trí tài chính với hành vi tiết kiệm của phụ nữ Việt Nam.
TS. Nguyễn Tường Vân
 
10- Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại doanh nghiệp mục tiêu.
ThS. Nguyễn Thanh Đoàn
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
16- Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
TS. Thân Thị Thu Thủy,
ThS. Nguyễn Hữu Tùng
 
21- Một số tác động của pháp luật về thừa kế tới hoạt động ngân hàng.
LS. Nguyễn Văn Minh,
TS. Bùi Đức Giang
 
27- Ứng dụng chỉ số Hicks-Moorsteen trong đo lường năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) cho các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2018.
TS. Phạm Thị Mai Anh
 
36- Các nhân tố tác động tới khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Tiếp cận theo mô hình thực nghiệm động.
Lê Đồng Duy Trung

44- Truyền thông hiệu quả - Góc nhìn từ Học viện Ngân hàng.
TS. Nguyễn Thị Cẩm Thủy,
ThS. Hoàng Phương Dung
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
49- Chung sức đồng lòng vươn lên bứt phá.
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
51- Tín dụng chính sách góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
53- Cơ chế phòng, chống rửa tiền khi triển khai Mobile money - Kinh nghiệm một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam.
ThS. Lưu Minh Sang,
Đặng Thị Thảo Huyền,
Đỗ Thị Linh
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
59- Bác Hồ và ngư dân biển Sầm Sơn.
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
 
60- Kết trí cho đời mãi xanh.
TS. Nguyễn Quốc Việt
 
TIN TỨC

1 TCNH số 12 tháng 6/2020
2 TCNH số 12 tháng 6/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187