Vận hành hệ thống Hỗ trợ khách hàng của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
12/07/2018 2.033 lượt xem
Ông Đỗ Hoàng Phong, Tổng Giám đốc CIC phát biểu tại buổi Lễ Công bố vận hành Hệ thống HTKH
 
Hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) là một trong ba trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó, CIC chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Qua đó, kết quả hoạt động của CIC luôn có sự tăng trưởng cao, đáp ứng được yêu cầu của NHNN và các đơn vị sử dụng.
Vừa qua, ngày 21/6/2018, CIC đã phối hợp với nhà thầu Tecapro tổ chức Lễ Công bố vận hành hệ thống hỗ trợ khách hàng, do CIC trực tiếp đầu tư mua sắm, xây dựng. Mục tiêu của hệ thống là áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại; nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng (HTKH) và hỗ trợ phát triển các sản phẩm, dịch vụ của CIC.
 
Hoạt động HTKH của CIC
Hoạt động HTKH của CIC được thực hiện bởi Phòng HTKH. Phòng được thành lập từ tháng 2/2014 với biên chế 10 cán bộ, thực hiện tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua 5 số điện thoại cố định trong giờ làm việc và chưa có phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ. Bình quân hàng tháng, phòng HTKH tiếp nhận khoảng 5000 yêu cầu qua điện thoại, 200 yêu cầu qua thư điện tử, nội dung hỗ trợ không được lưu trữ.
Chiến lược phát triển hoạt động TTTD đến năm 2020 của CIC là tập trung nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu; hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ; đổi mới phương thức cung cấp thông tin cho các tổ chức tín dụng sang hình thức kết nối trực tiếp; đẩy mạnh hoạt động đăng ký và cung cấp TTTD cho khách hàng vay ra toàn quốc; chuyên môn hóa tất cả các hoạt động nghiệp vụ. Bên cạnh đó, CIC triển khai các chương trình hành động nhằm thực hiện Quyết định số 259/QĐ-NHNN ngày 28/02/2017 của Thống đốc NHNN ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
Cụ thể, CIC đã nâng cao chất lượng Cơ sở dữ liệu TTTD Quốc gia cả về chiều rộng và chiều sâu; nguồn thông tin đã mở rộng tới 100% các tổ chức tín dụng, kể cả các tổ chức có quy mô nhỏ như quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và các tổ chức ngoài ngành. Do vậy, tổng số khách hàng vay lưu trữ đã đạt trên 36,6 triệu khách hàng, độ sâu thông tin là 7/8 điểm, độ phủ thông tin là 51% trên số người trưởng thành, cao hơn khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và nhóm các nước OECD. Số lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho NHNN và các tổ chức tín dụng đã đạt trên 18 triệu báo cáo năm 2017 và trên 10 triệu báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2018. 
Với hệ thống công nghệ mới trong dự án FSMIMS và sự chủ động của CIC trong việc áp dụng phương thức cung cấp thông tin mới hiện đại, thời gian truy xuất thông tin đã giảm xuống dưới 10 giây, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng khai thác thông tin nhanh, hiệu quả và với chi phí hợp lý.
Đi cùng với sự phát triển nhanh của các hoạt động dịch vụ nêu trên, CIC đã chủ động phát triển hoạt động hỗ trợ khách hàng từ tháng 02/2014 để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng dịch vụ. Qua 03 năm triển khai hoạt động này, CIC ghi nhận số lượng yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng trung bình là 300-500 yêu cầu/ngày, khoảng 5000 yêu cầu/tháng. Dự báo, trong thời gian tới số lượng yêu cầu hỗ trợ của khách hàng tiếp tục tăng cao nhiều lần khi CIC chính thức mở rộng hoạt động dịch vụ trực tiếp tới tất cả khách hàng vay trên toàn quốc.

Xây dựng và vận hành hệ thống hỗ trợ khách hàng 
CIC đã chủ động đề xuất và được NHNN đồng ý cho phép xây dựng hệ thống HTKH mới, hiện đại, lấy công nghệ làm nền tảng để triển khai nghiệp vụ. Dự án này là sự cam kết của CIC lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm, tập trung các nguồn lực để triển khai, đồng thời khi hệ thống chính thức đưa vào vận hành, CIC sẽ đảm bảo được 02 yếu tố cốt lõi của hệ thống HTKH là “thời gian” và “sự chuyên nghiệp”. (Sơ đồ 1)
Dự án Hệ thống HTKH được CIC và nhà thầu Tecapro bắt đầu thực hiện từ tháng 02/2018. Sau hơn 4 tháng triển khai, đến nay tất cả các hạng mục của dự án đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Với Hệ thống này, CIC có thể đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Tích hợp đa dạng các kênh tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, phù hợp với xu thế liên lạc hiện nay bao gồm: điện thoại, thư điện tử, web chat...
- Tích hợp chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận và tự động giải đáp một số yêu cầu ngoài giờ hành chính thông qua phân hệ trả lời tự động và lời nhắn (IVR).
- Tích hợp chức năng nhận diện khách hàng theo số điện thoại gọi đến, phân nhóm giải đáp thắc mắc theo mảng 
nghiệp vụ.
- Xây dựng hệ thống lưu trữ, ghi âm nội dung các cuộc gọi cho phép giám sát, kiểm tra, kiểm soát công tác hỗ trợ khách hàng của cán bộ thực hiện để kịp thời điều chỉnh.
- Xây dựng hệ thống báo cáo thống kê và phân tích, đánh giá xu hướng của khách hàng trong việc sử dụng thông tin cũng như các tần suất, lĩnh vực yêu cầu, thói quen trong việc yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.
- Tích hợp tính năng tra cứu thông tin lịch sử các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng để kịp thời nắm bắt tổng quan các nội dung liên quan đến từng khách hàng cụ thể nhằm hỗ trợ khách hàng hiệu quả nhanh chóng.
- Tra cứu các thông tin tín dụng cơ bản liên quan của khách hàng có yêu cầu hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu xử lý thắc mắc, khiếu nại nhanh chính xác. (Sơ đồ 2)
 
 
 
Quá trình triển khai dự án
Từ tháng 3/2017, CIC bắt đầu nghiên cứu giải pháp công nghệ. Tháng 5/2017, CIC phối hợp với nhà thầu tư vấn xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế thi công và tổng dự toán. Tháng 12/2017, CIC tổ chức đấu thầu mua sắm hệ thống. Tháng 1/2018 ký hợp đồng với nhà thầu Tecapro và từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2018 triển khai lắp đặt và xây dựng phần mềm. Ngày 21/6/2018, CIC công bố vận hành hệ thống hỗ trợ khách hàng, chính thức đưa vào khai thác sử dụng.
Việc vận hành hệ thống HTKH của CIC nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ khách hàng và qua đó, góp phần chuyên môn hóa các hoạt động nghiệp vụ. Kết quả thành công của dự án thể hiện sự nỗ lực để nâng tầm hoạt động để CIC xứng đáng là một trụ cột quan trọng của hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính Việt Nam, hỗ trợ tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành của NHNN; hỗ trợ có hiệu quả hoạt động kinh doanh của các TCTD và góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay.
Phát biểu tại Lễ Công bố vận hành Hệ thống HTKH, ông Đỗ Hoàng Phong, Tổng Giám đốc CIC cho biết: Thời gian qua, CIC đã làm rất nhiều việc để hỗ trợ các TCTD, các định chế tài chính phát triển, qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền tài chính quốc gia. Thông tin của CIC là thông tin mang tính đặc thù, bí mật của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Nguyên tắc hoạt động thông tin tín dụng của CIC là tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan khi cung cấp, khai thác thông tin tín dụng; đảm bảo tính trung thực, khách quan trong hoạt động thông tin tín dụng; đảm bảo quyền, lợi ích của các tổ chức và cá nhân trong việc cung cấp thông tin tín dụng, khai thác sản phẩm thông tin tín dụng.
Thời gian tới, CIC mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan, các đơn vị báo chí truyền thông, thông tin, giới thiệu các dịch vụ của CIC không chỉ cho các TCTD trong ngành mà còn tới đông đảo người dân, khách hàng vay của hệ thống ngân hàng để hệ thống HTKH thực sự đạt hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với hoạt động TTTD, tạo điều kiện nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và bảo đảm quyền lợi của khách hàng vay.
Ngọc Minh
Nguồn: TCNH số 13-2018
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
26/01/2022 23 lượt xem
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai tới hệ thống ngân hàng trên địa bàn các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các biện pháp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
26/01/2022 29 lượt xem
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) có vai trò hết sức quan trọng đối với từng người dân, doanh nghiệp và đối với toàn bộ nền kinh tế.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 54 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 52 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 68 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 57 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 61 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 70 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 247 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 100 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 395 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 98 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 99 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 78 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?