Vai trò xử lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tài chính có quy mô nhỏ - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam
16/11/2018 3.398 lượt xem
Nguyễn Minh

Các tổ chức tài chính quy mô nhỏ có chức năng nhận tiền gửi như Quỹ tín dụng, Quỹ tương hỗ, Ngân hàng hợp tác xã (được gọi chung là “Tổ chức tín dụng hợp tác”) đóng vai trò quan trọng tại nhiều nước do số lượng các tổ chức này là rất lớn. Trên thế giới, hình thức của các tổ chức này có thể khác nhau ở mục tiêu, cơ cấu sở hữu, quá trình đưa ra các quyết định, hình thức hoạt động, cách tiếp cận vốn..., nhưng đều mang một số đặc điểm chung để phân biệt với hệ thống ngân hàng. Chính vì vậy, các công cụ được sử dụng để xử lý ngân hàng trong nhiều trường hợp không thể áp dụng trực tiếp đối với tổ chức tín dụng hợp tác. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn về xử lý tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại một số nước và Việt Nam.
 
Một số đặc điểm của các tổ chức tín dụng hợp tác
Tài liệu của IADI về Một số vấn đề trong xử lý tổ chức tín dụng (TCTD) hợp tác định nghĩa: “Tổ chức tín dụng hợp tác là tổ chức tài chính do các thành viên sở hữu, được thành lập với mục đích cung cấp dịch vụ tài chính như nhận tiền gửi, cho vay đến các thành viên. Quy chế thành viên chủ yếu dựa vào khu vực sinh sống hoặc các mối quan hệ chung khác. Quyết định được đưa ra bằng hình thức biểu quyết - mỗi thành viên được 1 phiếu bầu”.
Nhìn chung, nhiệm vụ của TCTD hợp tác là tăng cường lợi ích kinh tế, xã hội của thành viên. Hoạt động của nó dựa trên cơ sở cùng chia sẻ, đoàn kết, gắn bó hoặc cùng phát triển địa phương. Đa số các trường hợp khách hàng chính là thành viên, bởi vậy mà mục tiêu chính của TCTD hợp tác là nâng cao chất lượng và điều kiện cho vay đối với thành viên/khách hàng của mình chứ không hẳn là tối đa hóa lợi nhuận. Đây là một điểm khác biệt quan trọng so với ngân hàng thương mại.
Thành viên của  TCTD hợp tác thường gồm những thành viên cùng làm việc tại một công ty, sinh hoạt tôn giáo tại một nhà thờ, cùng chung một hiệp hội ngành nghề hoặc sống tại cùng một địa phương,... Thành viên đồng thời cũng là chủ sở hữu (chủ nợ và người đi vay). (Biểu đồ 1)
Thông thường, TCTD hợp tác cung cấp dịch vụ tài chính cho thành viên, tuy nhiên cũng có một số trường hợp đối tượng được mở rộng ra bên ngoài. Ví dụ đối với ngân hàng Shinkin (Nhật Bản), đối tượng không phải là thành viên được gửi tiền nhưng không thể vay tiền.
Sự tham gia của thành viên trong quá trình đưa ra các quyết định là đặc điểm cốt lõi của TCTD hợp tác. Thành viên sẽ tham dự vào Đại hội toàn thể để bầu thành viên của Hội đồng giám sát hoặc thành viên của Hội đồng quản trị. Thành viên của HĐQT không nhất thiết phải là thành viên TCTD hợp tác, nhưng có trường hợp như ở Nhật Bản, quy định yêu cầu 2/3 thành viên của HĐQT phải được lựa chọn từ số thành viên của TCTD hợp tác.
Khác với ngân hàng, TCTD hợp tác không thể thu hút vốn từ bên ngoài. Các thành viên sẽ góp vốn để trở thành chủ sở hữu. Trong trường hợp tăng vốn ban đầu phục vụ quá trình xử lý, TCTD hợp tác sẽ phải mở rộng điều kiện kết nạp thêm thành viên, điều này không đơn giản bởi những giới hạn liên quan đến quy định về khu vực sinh sống hay các điều kiện chung khác. Cách thông thường là tăng lợi nhuận giữ lại. Để tăng lợi nhuận giữ lại trong khi mục đích hoạt động không phải là để tối đa hóa lợi nhuận, các TCTD hợp tác có thể tính đến phương án như tăng mức đóng góp ban đầu, trích lập dự phòng, quỹ dự phòng rủi ro,...
Các TCTD hợp tác thường có quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn hẹp, không tận dụng được lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Bởi thế mà các tổ chức này thường có một tổ chức trung ương (tương tự như Ngân hàng HTX tại Việt Nam) nhằm giúp họ mở rộng số lượng các sản phẩm và dịch vụ hoặc giúp thỏa mãn nhu cầu, tối đa hóa lợi ích của khách hàng/thành viên. TCTD hợp tác ở cấp trung ương có rất nhiều chức năng như: đại diện cho các TCTD hợp tác tại ngân hàng trung ương cũng như các cơ quan chức năng về tài chính ngân hàng, các cơ quan hành chính, tổ chức quốc tế. Khi TCTD hợp tác gặp khó khăn, cơ quan trung ương này sẽ hỗ trợ tài chính cũng như các hỗ trợ về đào tạo, pháp lý, quản lý,... Có những cơ quan còn cung cấp nền tảng ngân hàng trực tuyến như ICCREA ở Ý và Central 1 ở Canada.
 
Kinh nghiệm tại một số tổ chức BHTG quốc tế
Những biện pháp phổ biến nhất được sử dụng để xử lý TCTD hợp tác thường liên quan trực tiếp đến cấu trúc vốn rất riêng của loại hình này, gồm có: tái cấp vốn, tự tái cơ cấu (bail-in) và các công cụ vốn tự chuyển đổi (CoCos), P&A, ngân hàng bắc cầu, thanh lý,... (Biểu đồ 2)
Tại Nhật Bản, Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Nhật Bản (DICJ) không có các công cụ riêng biệt để xử lý TCTD hợp tác. Vì lợi ích của người gửi tiền và sự ổn định của toàn hệ thống, biện pháp hỗ trợ tài chính cho tổ chức tiếp nhận được DICJ sử dụng nhiều hơn thanh lý. Trong 161 trường hợp đổ vỡ, DICJ hỗ trợ tài chính cho 160 trường hợp dưới hình thức bơm tiền và mua tài sản. Từ năm 2002 đến nay, DICJ không phải xử lý thêm trường hợp đổ vỡ nào. Kinh nghiệm của DICJ cho thấy phải nhanh chóng tìm được một tổ chức tiếp nhận, chuẩn bị cho ngân hàng bắc cầu để duy trì hoạt động cũng như quản lý tài sản tạm thời trong trường hợp chưa tìm được bên tiếp nhận. Quá trình tìm kiếm càng dài thì giá trị tài sản càng hao mòn. Trên thực tế, việc tìm một tổ chức tiếp nhận không phải là việc đơn giản, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng hoặc khó khăn kinh tế. Bởi vậy mà có trường hợp tại Nhật Bản, một tổ chức tiếp nhận mới được thành lập hoặc có trường hợp chính ngân hàng tiếp nhận TCTD hợp tác. (Bảng 1)
Tại Canada, cơ quan BHTG Quebec được chính quyền Quebec thành lập năm 1967 để tăng cường niềm tin vào thị trường tài chính. Năm 2004, BHTG Quebec tái cơ cấu lại thành một đơn vị chuyên trách quản lý thị trường tài chính cũng như trợ giúp khách hàng tại các tỉnh (AMF). AMF có chức năng BHTG, bảo đảm rằng các tổ chức nhận tiền gửi đều được cấp phép và hoạt động tuân thủ pháp luật, xác định mức vốn an toàn cho Quỹ BHTG, đánh giá rủi ro, can thiệp và xử lý, truyền thông nâng cao nhận thức. Chính quyền Quebec cũng đang xem xét khả năng giao cho AMF vai trò xử lý mở rộng hơn, đặc biệt liên quan đến Tập đoàn Desjardins với 360 quỹ tín dụng với hơn 7 triệu thành viên. Theo đó, AMF sẽ có quyền triển khai kế hoạch thu hồi, đánh giá mức độ hiệu quả cũng như xây dựng kế hoạch xử lý. Trong trường hợp tổ chức đó đối mặt với nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động, AMF có thể được trao những công cụ để tái cơ cấu trước khi phá sản.
Hiện nay, AMF có một số chức năng xử lý theo Luật BHTG, bao gồm: (i) Cho vay hoặc bảo đảm cho việc thanh toán các khoản nợ của tổ chức thành viên; (ii) Tiếp nhận tài sản của tổ chức có giấy phép hoặc bị rút giấy phép; (iii) Gửi tiền hoặc bảo đảm một khoản tiền gửi tại tổ chức có giấy phép; (iv) Bảo đảm cho tổ chức có giấy phép khỏi những thua lỗ trong quá trình sáp nhập hoặc sau khi tiếp nhận tài sản cùng với các khoản nợ của tổ chức đó; (v) Được sự đồng ý của cơ quan chức năng, ký kết thỏa thuận với một cơ quan khác liên quan đến xử lý; (vi) Yêu cầu sự phê chuẩn của cơ quan chức năng để bổ nhiệm đại diện pháp luật trong quá trình xử lý tài sản được tiếp nhận từ tổ chức đó, tiếp nhận trái phiếu mà tổ chức đó phát hành, nộp yêu cầu lên Tòa án yêu cầu bán/sáp nhập tổ chức đã bị rút giấy phép; (vii) Là cơ quan chịu trách nhiệm thanh lý, AMF còn có thể yêu cầu Tòa án tối cao Quebec giao cho mình vai trò là cơ quan tiếp nhận hoặc đề xuất cơ quan tiếp nhận khác.
 
Tại Việt Nam
Tổ chức tài chính quy mô nhỏ được xác định là hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Hệ thống QTDND đã phát triển nhanh chóng với 1.177 QTDND hoạt động ở 57/63 tỉnh khắp Việt Nam có tổng tài sản trên 100.000 tỉ đồng (trên 4,5 tỉ USD). Tương tự như mô hình này trên thế giới, QTDND tại Việt Nam chủ yếu giúp mở rộng tiếp cận tín dụng tới khu vực nông thôn, cung cấp các khoản vay cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế khu vực. Khi các QTDND có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật dẫn đến nguy cơ mất an toàn hoạt động (Thông tư 07/2013-TT-NHNN), BHTG Việt Nam sẽ tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt các tổ chức này, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình và số liệu, xác định số tiền dự kiến chi trả cho các QTDND bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Trong trường hợp các QTDND không thể phục hồi, BHTG Việt Nam sẽ tiến hành chi trả cho người gửi tiền. Trên thực tế, BHTG Việt Nam đã chi trả cho người gửi tiền tại 39 QTDND bị giải thể với số tiền 26,78 tỷ đồng. Nhìn chung, việc chi trả BHTG đều được thực hiện một cách chính xác và kịp thời, góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội tại các địa phương có QTDND bị đổ vỡ, giải quyết dứt điểm việc xử lý pháp nhân đối với các QTDND gặp khó khăn kéo dài không thể khắc phục.
Đặc biệt, sau khi Luật sửa đổi Luật các TCTD được ban hành, BHTG Việt Nam sẽ cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp: (i) cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản đối với TCTD khi TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian TCTD được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; (ii) cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi 0% để hỗ trợ thanh khoản đối với công ty tài chính, QTDND, tổ chức tài chính vi mô từ quỹ dự phòng nghiệp vụ khi công ty tài chính, QTDND, tổ chức tài chính vi mô có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trước khi phương án cơ cấu lại được phê duyệt; (iii) cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối với công ty tài chính, QTDND, tổ chức tài chính vi mô từ quỹ dự phòng nghiệp vụ theo phương án phục hồi đã được phê duyệt (Điều 5, Thông tư 01/2018/TT-NHNN). Trong tương lai, cần nghiên cứu thêm kinh nghiệm quốc tế về xử lý các TCTD có quy mô nhỏ để rút ra được những bài học hữu ích cho BHTG Việt Nam.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Tài liệu nghiên cứu “Những vấn đề về xử lý Tổ chức tín dụng hợp tác - Đặc điểm và công cụ xử lý”, IADI 1/2018;
- Khảo sát thường niên IADI 2016;
- Bài trình bày của Phó TGĐ Phạm Bảo Khánh tại Hội thảo quốc tế APRC 2018 tại Hà Nội;
- Bài phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế APRC 2018 của Chủ tịch HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy;
- Bài trình bày của Phó Thống đốc Tổng công ty BHTG Nhật Bản Takamasa Hisada.
 
(Tạp chí Ngân hàng số 21, tháng 11/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 31 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 34 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 37 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 41 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 44 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 47 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 228 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 87 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 378 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 78 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 79 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 66 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 274 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 140 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?