Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 498 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
 


Cán bộ CIC giải đáp trực tiếp những thắc mắc về thông tin tín dụng cho khách hàng
 
Đó là, CIC tiếp tục giảm giá dịch vụ 2 lần nhằm hỗ trợ tổ chức tín dụng (TCTD), người dân và doanh nghiệp khắc phục các khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19. Theo đó, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hỗ trợ giảm 50% trên tổng số tiền phải thanh toán hàng tháng, áp dụng đến hết ngày 31/12/2021. Kết quả, tính đến ngày 10/12/2021, CIC đã thực hiện giảm hơn 226 tỷ đồng. Đây là nỗ lực rất lớn của CIC góp phần vào việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.
 
Đặc biệt, để hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai chương trình cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, CIC tiếp tục cung cấp miễn phí báo cáo quan hệ tín dụng cho NHCSXH từ ngày 09/7/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Đây là lần thứ ba CIC hỗ trợ NHCSXH, lần thứ nhất từ ngày 05/5/2020 đến ngày 31/7/2020 và lần thứ hai từ ngày 27/10/2020 đến ngày 31/01/2021.
 
CIC cũng kịp thời thực hiện hướng dẫn các TCTD báo cáo thông tin khách hàng vay được điều chỉnh giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của Thống đốc NHNN và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN. Đến ngày 20/12/2021, có trên 1.000.000 khách hàng thuộc diện báo cáo thông tin điều chỉnh theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, CIC đã cập nhật thông tin điều chỉnh nhóm nợ cho trên 78.000 khách hàng tại 39 TCTD.
 
CIC đã hướng dẫn các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo thông tin tín dụng (TTTD) theo Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Thống đốc NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021.
 
Ngoài ra, tháng 4/2021, CIC đã hoàn thiện Mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân CIC 2.0, đánh giá điểm tín dụng trong sản phẩm chi tiết khách hàng vay thể nhân và kênh kết nối trực tiếp (H2H). CIC cũng thiết kế thêm sản phẩm cung cấp riêng điểm hạng khách hàng thể nhân để tạo điều kiện cho các TCTD linh hoạt khai thác theo lượt hoặc theo gói. Các sản phẩm có điểm, hạng đều nhằm hỗ trợ TCTD có thể chuyển đổi danh mục các khoản vay từ có tài sản bảo đảm sang cho vay tín chấp, từ đó, hỗ trợ tốt hơn cho các khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ lẻ tiếp cận tín dụng.
 
Từ năm 2021, CIC đẩy mạnh dịch vụ trực tiếp cho khách hàng vay thông qua Cổng thông tin kết nối khách hàng vay (trên nền tảng website và ứng dụng điện thoại thông minh). Sản phẩm TTTD khách hàng vay của CIC đã được cập nhật, bổ sung các thông tin như: Điểm và hạng tín dụng, thông tin quan hệ tín dụng, tài sản bảo đảm... Kết quả, trong năm 2021, CIC ghi nhận trên 280.000 khách hàng thể nhân, tăng gấp 2 lần năm 2020 và 160 khách hàng pháp nhân đăng ký tài khoản, nâng tổng số tài khoản khách hàng đến thời điểm hiện tại là 500.000 tài khoản.
 


 
Năm 2021, CIC đã nâng cấp và hoàn thiện giải pháp H2H chuẩn, đôn đốc các TCTD đã ký H2H giai đoạn 1 chuyển đổi sang giai đoạn 2 và thực hiện triển khai báo cáo thông tin qua kênh H2H. CIC tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, truyền thông về hệ thống H2H mới đến các TCTD có nhu cầu nhằm hỗ trợ các TCTD tiết kiệm được thời gian, nhân lực, giảm chi phí hoạt động và đảm bảo TTTD an toàn, minh bạch. Trong năm 2021, CIC đã ký Hợp đồng H2H với 16 TCTD, nâng tổng số TCTD đã kết nối H2H lên 29 TCTD, số lượng báo cáo cung cấp qua phương thức này đạt hơn 564.000 báo cáo, tăng trưởng trên 17% so với cùng kỳ năm trước.
 
Ngoài ra, phát triển Cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia được CIC xác định là nhiệm vụ cốt lõi, thường xuyên, liên tục. CIC đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy Cơ sở dữ liệu TTTD phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu. Kết quả đến nay, CIC đã thu thập được thông tin từ 123/123 đầu mối TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1165 quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô chính thức và 51 tổ chức tự nguyện tham gia hoạt động TTTD. Tỷ lệ cập nhật số liệu thành công từ TCTD luôn đạt mức cao. Bên cạnh đó, CIC cũng đã nỗ lực mở rộng thu thập thông tin từ các bộ, ngành để nâng cao độ phủ và chiều sâu của kho dữ liệu; tích cực thực hiện triển khai nhiệm vụ của Thống đốc NHNN giao CIC làm đầu mối của ngành Ngân hàng thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an.
 
Kết quả năm 2021, độ phủ TTTD tiếp tục được cải thiện so với năm 2020, tăng hơn 2.900.000 khách hàng vay (trên 11.396.000 hồ sơ vay mới), nâng tổng số khách hàng trong kho dữ liệu TTTD quốc gia lên trên 48,5 triệu khách hàng.
 
CIC cũng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Theo đó, CIC thực hiện phân chia thành 2 ca làm việc độc lập tại cơ quan. Trong thời gian Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, CIC đã bố trí 70% cán bộ làm việc trực tiếp tại trụ sở (chia thành 2 ca mỗi ca 35% cán bộ) và 30% cán bộ còn lại làm việc online tại nhà; bố trí 100% cán bộ Chi nhánh CIC Thành phố Hồ Chí Minh làm việc online tại nhà, các công việc yêu cầu bảo mật cao của Chi nhánh được các phòng, ban của Hội sở hỗ trợ xử lý.  Hiện nay, gần 100% cán bộ, viên chức CIC đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. 
 
Trong năm 2021, CIC đã xây dựng, hoàn thiện Đề án phát triển CIC giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án). Đến nay, CIC hoàn thành tổng hợp ý kiến góp ý của các vụ, cục và một số TCTD về dự thảo để tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh và trình Thống đốc NHNN phê duyệt Đề án. CIC đã duy trì hệ thống hỗ trợ khách hàng hoạt động hiệu quả, qua đó, góp phần nâng cao văn hóa tín dụng và chất lượng kho dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch của TTTD. Trong năm 2021, CIC đã tiếp nhận 48.049 yêu cầu hỗ trợ, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2020, xử lý 117 trường hợp thắc mắc, khiếu nại từ tổ chức, cá nhân bằng văn bản; 6.567 trường hợp thắc mắc, đề nghị qua email, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp nhận 6.474 phiên giải đáp thắc mắc qua webchat, thực hiện 101 lượt tiếp công dân thường xuyên và định kỳ. Các trường hợp khiếu nại đều được thực hiện theo đúng quy định.
 
Trong năm 2022, CIC tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Đề án phát triển CIC giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 sau khi được Thống đốc NHNN phê duyệt. Trong đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đặt ra của năm 2022 được nêu trong Đề án. Tiếp tục phát triển Cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia tập trung, thống nhất, đầy đủ, chính xác; nghiên cứu triển khai tích hợp và kết nối đồng bộ Cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia với các Cơ sở dữ liệu quốc gia khác; mở rộng nguồn thông tin tới các chủ thể mới trong hệ sinh thái TTTD; phấn đấu nâng tổng số chủ thể dữ liệu được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia lên trên 50 triệu, độ phủ TTTD đạt trên 70% dân số trưởng thành, duy trì tuyệt đối điểm chỉ số chiều sâu về TTTD; cung cấp thông tin kịp thời phục vụ Ban Lãnh đạo, các đơn vị NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, các TCTD, tổ chức tự nguyện và khách hàng vay. Phấn đấu mức tăng trưởng số lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ từ 15 - 20%.
 
Thanh Thủy
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 226 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 95 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 327 lượt xem
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 254 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 223 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 465 lượt xem
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 311 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 360 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 379 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
22/04/2022 348 lượt xem
Việt Nam với 70% dân số trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, cùng với sự phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân ngày càng tăng, mức sống đang dần được cải thiện, trở thành thị trường tiềm năng cho mở rộng thị trường thẻ tín dụng nội địa (TDNĐ).
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
20/04/2022 453 lượt xem
Là ngân hàng thương mại (NHTM) được ghi nhận "mạnh tay" nhất trong việc giảm lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng trong năm 2021, ngay những ngày đầu quý I/2022, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn quy mô 30.000 tỷ đồng với mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
13/04/2022 422 lượt xem
Thường Xuân là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, thuộc 62 huyện nghèo của cả nước, nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Dân số toàn huyện trên 90 nghìn người, với trên 21 nghìn hộ; cơ bản có 03 dân tộc Thái, Kinh, Mường sinh sống. Nền kinh tế huyện Thường Xuân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
13/04/2022 457 lượt xem
Một trong những mục tiêu hàng đầu trong công cuộc đổi mới đất nước đó là tăng trưởng về kinh tế gắn với công bằng xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới.
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
30/03/2022 666 lượt xem
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Quỹ HTX) có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 là bước ngoặt quan trọng, giúp cho Quỹ HTX thống nhất được cơ chế hoạt động và mô hình tổ chức...
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2022 771 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), những năm qua, nguồn vốn chính sách được khơi thông, trải đều khắp trên cao nguyên Lâm Đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chủ động huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”; tăng cường biện pháp ứng phó trước những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tích cực giúp người dân vay vốn thuận lợi, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.000

69.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.000

69.000

Vàng SJC 5c

68.000

69.020

Vàng nhẫn 9999

54.150

55.150

Vàng nữ trang 9999

53.950

54.750


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?