Tổ công tác của Thủ tướng: NHNN đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao
19/07/2017 4.449 lượt xem
Sáng ngày 18/7/2017, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi kiểm tra tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao và các giải pháp góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017.
 
Tham dự buổi kiểm tra có Đ/c Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên tổ công tác và đại diện một số Bộ, Ngành có liên quan. Về phía NHNN có Đ/c Lê Minh Hưng – Thống đốc NHNN, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, một số ngân hàng thương mại (NHTM), Công ty VAMC…
Phát biểu mở đầu buổi kiểm tra, Đ/c Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác cho biết: Thủ tướng đã giao Tổ công tác kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương về các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017 trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng thách thức cũng rất lớn. Đây là buổi kiểm tra bình thường, theo kế hoạch của Tổ công tác. NHNN là đơn vị thứ 28 mà Tổ công tác kiểm tra và là đơn vị thứ 4 được kiểm tra, đôn đốc mục tiêu tăng trưởng.
 
Đ/c Mai Tiến Dũng Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu

6 vấn đề trọng tâm NHNN cần quan tâm triển khai thực hiện
Thông qua Tổ công tác, Đ/c Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 6 vấn đề mà NHNN cần giải trình, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt nhất.
Thứ nhất là tăng trưởng tín dụng và hạ lãi suất: Đây là vấn đề rất quan trọng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm từ 18-20%. Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương gần đây, Thủ tướng có đặt vấn đề là làm sao để tín dụng không “chảy” vào một số "đại gia" mà phải chảy vào doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp, DN sản xuất kinh doanh, tức là chảy vào đầu tư sản xuất, cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện hỗ trợ cho DN.
Nghị quyết phiên họp Chính phủ đã giao NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại phấn đấu giảm lãi suất từ 0,5-1%. Đ/c Mai Tiến Dũng cho rằng, tính toán phác thảo, dư nợ tín dụng của Việt Nam khoảng trên 5 triệu tỷ đồng, nếu giảm lãi suất 1% thì các DN dành được 50.000 tỷ đồng, cứ tính 5 đồng vốn 1 đồng lãi thì chúng ta đã có 10.000 tỷ đồng, riêng tiền thuế thu nhập DN đã có 2.000 tỷ đồng và giúp tăng 0,25% GDP.
Thứ hai là xử lý nợ xấu: Muốn hạ lãi suất thì phải xử lý nợ xấu, nhưng không thể trong một chốc một lát. NHNN phải có giải pháp thực hiện sớm, thực hiện tốt Nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết, có hướng dẫn cụ thể các tổ chức tín dụng từ việc bán tài sản bảo đảm, bán nợ xấu…
Thứ ba, NHNN nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực vàng và ngoại tệ trong dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ tư là vấn đề sở hữu chéo: Sau khi NHNN ban hành Thông tư 36 thì việc sở hữu chéo được kiểm soát tốt hơn, nhưng không phải không còn.
Thứ năm, NHNN cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận vốn tín dụng.
Thứ sáu, Thủ tướng lưu ý NHNN phải tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an toàn cho người gửi tiền. “Chúng ta đang khuyến khích người dân thay vì sử dụng tiền mặt thì sử dụng các hình thức khác, nên việc bảo đảm an toàn là rất quan trọng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới lòng tin”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
 
Thống đốc Lê Minh Hưng tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Tình hình triển khai nhiệm vụ được giao của ngành Ngân hàng
Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao và các giải pháp góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nêu rõ, Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ ổn định tỷ giá, hạn chế áp lực tăng lãi suất thị trường. Thực hiện cho vay tái cấp vốn để hỗ trợ cho các TCTD trong quá trình xử lý nợ xấu. NHNN đã thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay, thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động của các NHTM nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Ngành Ngân hàng đã triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng hiện có dấu hiệu khả quan, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Ngoài ra, NHNN quán triệt các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tại Chương trình hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 nhằm triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.
 
Phó Thống đốc Đào Minh Tú báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ được giao của ngành Ngân hàng

Tỷ giá được điều hành theo hướng công bố tỷ giá trung tâm biến động linh hoạt hành ngày, phù hợp với diến biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ. Đến nay, tỷ giá tương đối ổn định so với đầu năm, thị trường ngoại hối cơ bản ổn định, thanh khoản thị trường tốt, các nhu cầu hợp lý, hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều được hệ thống ngân hàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời. NHNN đã mua được lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước và bước đầu đạt mục tiêu trong việc chống đô la hóa nền kinh tế. Cùng với đó, NHNN triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng. Nhờ đó, thị trường vàng tiếp tục diễn biến ổn định, tình trạng “vàng hóa” bị đẩy lùi, nguồn vốn bằng vàng có xu hướng chuyển thành tiền hoặc các tài sản khác phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.
NHNN tập trung chỉ đạo các TCTD tiếp tục triển khai tái cơ cấu, xử lý nợ xấu theo các Đề án đã được phê duyệt, tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện về tài chính, quản trị, hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM. NHNN đã hoàn thiện và trình Bộ Chính trị Đề án “Cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, chỉ đạo các TCTD chủ động xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 (trình NHNN duyệt). Ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu nhằm kiểm soát nợ xấu ở mức an toàn theo mục tiêu để ra và thực hiện nâng cao năng lực xử lý nợ xấu của Công ty VAMC.
Mặt khác, NHNN thực hiện tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD, hỗ trợ quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của cá TCTD; đẩy nhanh xử lý vi phạm về sở hữu cổ phần, sở hữu chép. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức có kiên quan triển khai thực hiện việc thoái vốn ngoài ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Triển khai thực hiện “Đề án thanh toán không dùng tiền mặt”, hoạt động công nghệ, thanh toán và dịch vụ ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều sản phẩm, dịch vụ mới ra đời thu hút số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ khá lớn với giá trị giao dịch tăng cao, giúp thay đổi nhận thức và thói quen của người dân, doanh nghiệp về thanh toán không dùng tiền mặt…

Đánh giá cao điều hành của NHNN
Tại buổi kiểm tra, các đại biểu là lãnh đạo các NHTM, các thành viên tổ công tác đã phát biểu ý kiến. Nhìn chung các ý kiến đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao và các giải pháp góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 trong ngành Ngân hàng. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp và kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được Chính phủ, thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Ngân hàng.
 
Tổng Giám đốc Vietinbank Lê Đức Thọ báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ được giao

Phát biểu tổng kết buổi kiểm tra, Đ/c Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới tới nay, đặc biệt là 6 tháng đầu năm nay, NHNN tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.
Từ đầu năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng đã giao NHNN 477 nhiệm vụ, so với các bộ, cơ quan thì không phải là nhiều, nhưng các nhiệm vụ của NHNN rất quan trọng. Đến nay, NHNN đã hoàn thành 397 nhiệm vụ (359 nhiệm vụ trong hạn và 38 nhiệm vụ quá hạn). Còn 80 nhiệm vụ chưa hoàn thành, gồm 75 nhiệm vụ trong hạn và 5 nhiệm vụ quá hạn. Trong các nhiệm vụ quá hạn này, NHNN đã tích cực triển khai, đã hoàn thiện dự thảo và đang xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Tuy nhiên, NHNN cần có báo cáo giải trình cụ thể để Tổ Công tác báo cáo Chính phủ tại phiên họp tới đây.
Đ/c Mai Tiến Dũng cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN là chủ động, linh hoạt, thành công, thể hiện ở mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định, tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh được chú trọng hơn.
Cụ thể là đã kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, mặc dù tăng trưởng GDP trong 6 tháng chỉ đạt 5,73% nhưng các chỉ tiêu vĩ mô bảo đảm rất tốt, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng rất khá so với cùng kỳ 2016. Mặt bằng lãi suất cho vay ổn định hơn, có thời điểm giảm nhẹ. Tỷ giá ổn định, nhất là lòng tin thị trường vào đồng Việt Nam, góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định. Tăng trưởng tín dụng khá tốt so với 8 năm gần đây, tổng phương tiện thanh toán tăng 6,28%, huy động tín dụng tăng 7,43% so với cùng kỳ.
Về mục tiêu tăng trưởng, NHNN đã có giải pháp mạnh là hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, đầu tư hạ tầng. NHNN cũng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, kỷ luật kỷ cương, an toàn hệ thống…

Theo sbv.gov.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tiền khéo tiền khôn năm 2022” - format trò chơi truyền hình hứa hẹn có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng
"Tiền khéo tiền khôn năm 2022” - format trò chơi truyền hình hứa hẹn có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng
27/01/2022 36 lượt xem
Ngày 27/01/2022, tại Hà Nội, Vụ Truyền thông - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với VTV3 - Ban Sản xuất các chương trình giải trí Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo ra mắt chương trình "Tiền khéo tiền khôn năm 2022". Tham dự họp báo, về phía NHNN có Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh; về phía VTV có ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc.
Tuổi trẻ Ngân hàng Trung ương quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh
Tuổi trẻ Ngân hàng Trung ương quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh
27/01/2022 19 lượt xem
Ngày 26/01/2022, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đoàn năm 2022 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề “Xây dựng Đoàn Thanh niên NHTW vững mạnh về tổ chức”.
Đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
26/01/2022 29 lượt xem
NHNN yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn hoạt động ngân hàng
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?