Thứ Năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021

Ứng dụng học thuyết kinh tế Keynes để vượt qua những cú sốc tương tự Covid-19

Xuất hiện từ những năm 1930 của thế kỷ XX và thống trị đến những năm 1970 - thế kỷ XX, trong điều kiện kinh tế - xã hội, ở các nước phương Tây khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp thường xuyên, nghiêm trọng chứng tỏ các lý thuyết ủng hộ tự do kinh doanh của trường phái cổ điển và tân cổ điển không còn sức thuyết phục, tỏ ra kém hiệu nghiệm, không đảm bảo nền kinh tế phát triển lành mạnh...

Pháp luật về đảm bảo khoản vay bằng động sản

05/09/2019 25.479
Động sản là nguồn tài sản bảo đảm bổ sung cho bất động sản trong danh mục tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Sự ra đời của các loại tài sản mới đã và đang tác động đáng kể đến khái niệm động sản cũng như các giao dịch bảo đảm bằng loại tài sản này và đặt ra nhu cầu hoàn thiện thường xuyên các quy định pháp luật liên quan. Bài viết sẽ cố gắng đưa lại một cái nhìn tổng quan về các giao dịch bảo đảm bằng động sản.

Khuôn khổ pháp lý triển khai áp dụng chuẩn mực vốn Basel II trong ngành Ngân hàng Việt Nam

23/08/2019 15.561
Những năm gần đây, chúng ta đã có dịp chứng kiến thị trường tài chính toàn cầu trải qua nhiều cuộc khủng hoảng; khó khăn tài chính với phạm vi lớn, mức độ tác động ngày càng lớn và tần suất ngày càng dày. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các bất ổn đó là hoạt động quản trị rủi ro và giám sát tài chính dù đã có những tiến bộ đáng kể nhưng chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các định chế tài chính và các công cụ tài chính, trong đó có các chuẩn mực an toàn đối với hệ thống tài chính - ngân hàng. Chủ đề về chuẩn mực an toàn luôn là nội dung chính được bàn thảo tại các hội nghị, diễn đàn quốc tế ở mọi cấp độ về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng và ổn định tài chính.

Bão lãnh nhà ở hình thành trong tương lai:cơ sở pháp lý trong triển khai thực hiện tại Việt Nam

08/08/2019 18.517
Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai đang được các ngân hàng thương mại bắt đầu áp dụng phổ biến hiện nay, đảm bảo cho việc bảo vệ quyền lợi của người mua nhà tại các dự án xây dựng nhà ở trong tương lai. Tuy nhiên, việc triển khai nghiệp vụ này hiện tại cũng còn nhiều vấn đề bất cập cần quan tâm tháo gỡ để hướng tới lợi ích cao nhất cho người mua nhà là bên nhận bảo lãnh. Bài nghiên cứu cung cấp cơ sở lý luận tổng quát về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó nhấn mạnh đến khung pháp lý hiện hành đang áp dụng. Trên cơ sở trình bày những hạn chế trong triển khai bảo lãnh nhà ở tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, một số giải pháp được đề xuất nhằm phù hợp với thực tế và có tính thực tiễn.

Quản lý tài chính cá nhân và quản lý gia sản ở Việt Nam

09/07/2019 7.520
Mỗi cá nhân, gia đình đều phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến thu nhập, chi tiêu, đầu tư và có các mục tiêu trong ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các vấn đề trên. Tuy nhiên, mỗi cá nhân, gia đình sẽ có phương thức và kết quả thực hiện khác nhau. Có cá nhân, gia đình rất quan tâm đến việc quản lý tài chính cá nhân và gia sản của mình nhưng trái lại, nhiều người không để tâm. Do đó, tài sản của họ có thể được duy trì và sinh lời hoặc giá trị tài sản bị giảm dần và rơi vào trạng thái túng thiếu, cuộc sống trở nên nghèo khó. Vì vậy, việc nhận thức đúng đắn về quản lý tài chính cá nhân, quản lý gia sản có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi thành viên trong gia đình và xã hội. Bài viết sẽ giới thiệu sơ lược về quản lý tài chính cá nhân, quản lý gia sản, thực trạng quản lý tài chính cá nhân và quản lý gia sản ở Việt Nam; đánh giá các hạn chế và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động này ở Việt Nam.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng tín dụng - Từ quy định của Bộ luật Dân sự 2015 đến pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng

03/07/2019 4.716
Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS 2015) đã có những quy định rất mới tại phần thứ 3 “Nghĩa vụ và hợp đồng”
Trang 1/2