Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
13/04/2022 1.624 lượt xem
Thường Xuân là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, thuộc 62 huyện nghèo của cả nước, nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Dân số toàn huyện trên 90 nghìn người, với trên 21 nghìn hộ; cơ bản có 03 dân tộc Thái, Kinh, Mường sinh sống. Nền kinh tế huyện Thường Xuân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tuy nhiên, hiện tại, các hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đã có cuộc sống sung túc, ấm no hơn, đời sống người dân nghèo có nhiều thay đổi nhờ chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã góp phần giúp huyện Thường Xuân thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh, bền vững và phát triển kinh tế - xã hội; củng cố, tạo lòng tin vững chắc của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…
 
Nguồn vốn chính sách xã hội tạo động lực cho người nghèo phát triển kinh tế
 
Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội nói chung và đời sống nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nhất là đối với người nghèo trong huyện nói riêng. Với “mục tiêu kép” đặt ra từ đầu năm 2021 vừa tăng cường chống dịch, vừa tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, NHCSXH huyện Thường Xuân đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của NHCSXH tỉnh Thanh Hóa, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thường Xuân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thích ứng linh hoạt, đảm bảo hoạt động của NHCSXH hiệu quả, an toàn trong tình hình mới, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn huyện. 
 


Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hộ nghèo huyện Thường Xuân phát triển mô hình nuôi ong cho thu nhập khá
 
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, NHCSXH huyện Thường Xuân đã chủ động, trực tiếp tham gia công tác giảm nghèo, thông qua việc tập trung huy động, tạo lập, tăng trưởng nguồn vốn, chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đến ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH huyện Thường Xuân đạt 457,2 tỷ đồng, tăng 28,8 tỷ đồng (+6,7%) so với đầu năm. Nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 311,8 tỷ đồng, chiếm 68,2% tổng nguồn vốn, tăng 14,5 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 137 tỷ đồng, tăng 13,5 tỷ đồng so với đầu năm (đạt 108% kế hoạch tăng trưởng tỉnh Thanh Hóa giao), chiếm 30% tổng nguồn vốn. Trong đó, huy động tiền gửi các tổ chức, cá nhân đạt 98,9 tỷ đồng, tăng 7,8 tỷ đồng so với đầu năm; tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn (TTK&VV) đạt 38,1 tỷ đồng, tăng 5,7 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 2.016 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% kế hoạch.
 
Cùng với sự cố gắng của các tổ chức chính trị nhận ủy thác và cấp ủy chính quyền địa phương, trong năm 2021, NHCSXH huyện Thường Xuân đã cho vay được trên 3.280 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, với số tiền 145,1 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ đạt 456,6 tỷ đồng, tăng 28,3 tỷ đồng so với năm 2020, tốc độ tăng trưởng (+6,6%), hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch.
 
Với những kết quả đạt được trong bối cảnh khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, có thể khẳng định, tín dụng chính sách xã hội đã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách được NHCSXH huyện Thường Xuân tập trung đầu tư cho vay một số chương trình tín dụng để giúp người dân phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu, thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đến ngày 31/12/2021, tổng dư  nợ cho vay đạt 286,2 tỷ đồng, với 6.402 đối tượng được thụ hưởng như: Cho vay hộ nghèo dư nợ là 68,7 tỷ đồng với 1.718 hộ đang vay vốn; cho vay hộ cận nghèo, dư nợ đạt 165,7 tỷ đồng với 3.602 hộ được vay vốn; cho vay hộ mới thoát nghèo, dư nợ 51,8 tỷ đồng với 1.082 hộ được vay vốn.
 
Nguồn vốn tín dụng chính sách tập trung đầu tư cho vay để hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân về đời sống sinh hoạt, ổn định xã hội, tổng dư nợ là 68,1 tỷ đồng với 3.916 đối tượng được thụ hưởng như: Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, dư nợ là 43,1 tỷ đồng với 2.605 hộ đang vay vốn; chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, dư nợ là 27,4 tỷ đồng với 1.105 hộ đang vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng trên 5.210 công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, tạo điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho người dân ở khu vực nông thôn; xây dựng hơn 1.105 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách chưa có nhà ở.
Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đầu tư cho vay để duy trì và tạo việc làm, tổng dư nợ là 86,8 tỷ đồng cho 2.130 đối tượng được thụ hưởng như: Cho vay học sinh, sinh viên, dư nợ là 1,5 tỷ đồng với 53 hộ học sinh, sinh viên được vay vốn; cho vay giải quyết việc làm, dư nợ là 10,8 tỷ đồng với trên 171 lao động được vay vốn; cho vay hộ sản xuất - kinh doanh tại vùng khó khăn, dư nợ đạt 80,3 tỷ đồng với 1.936 hộ được vay vốn.
 
Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách, các hộ nghèo đã tổ chức sản xuất, đổi mới phương thức canh tác, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình. Không những thế, thông qua vay vốn, các hộ vay được tham gia sinh hoạt tổ, qua đó, bà con có điều kiện được học hỏi cách làm hiệu quả, được nghe phổ biến và nắm bắt các thông tin, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.
 
Anh Lang Văn Lành ở thôn Cao Tiến, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tấm gương điển hình vươn lên thoát nghèo chia sẻ, trước đây gia đình anh rất nghèo, phải cắm lều trên đồi để ở. Năm 2010, anh được vay vốn chính sách xã hội xây được căn nhà mới vững chắc. Khi đã an cư, anh Lành tiếp tục được NHCSXH huyện Thường Xuân hỗ trợ vốn để sản xuất - kinh doanh, mua cây giống, xây chuồng trại, đào ao để trồng, chăn nuôi theo mô hình kinh tế tổng hợp vườn, ao, chuồng (VAC). Với quyết tâm không để bị nghèo đói, anh Lành đã chú tâm phát triển sản xuất, tích lũy, mở rộng mô hình kinh tế. Sau một thời gian, anh Lành đã phát triển được 4 ha rừng keo, đàn bò 11 con, 80 con lợn nái, lợn thịt và gần 1.000 m2 ao thả cá nước ngọt, mỗi năm cho thu nhập khá cao. Hiện tại, anh Lành đã chính thức thoát nghèo và đang vươn lên làm giàu. 
 


Hộ anh Trần Văn Tỉnh ở thôn Hồng Kỳ, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vay vốn ưu đãi của NHCSXH đầu tư chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao
 
Hay như hộ gia đình anh Trần Văn Tỉnh ở thôn Hồng Kỳ, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, với mô hình chăn nuôi bò thịt nhờ vốn vay từ NHCSXH huyện, gia đình anh đã có cuộc sống khấm khá hơn trước. Anh Tỉnh cho biết, từ năm 2020 trở về trước, gia đình anh luôn nằm trong diện hộ cận nghèo của xã, vợ anh sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Năm 2020, nhận thấy chăn nuôi bò thịt mang lại hiệu quả kinh tế, bằng nguồn vốn tích lũy và vay mượn người thân, anh Tỉnh đầu tư xây dựng chuồng trại và mua bò về nuôi nhốt (với hình thức mua bò gầy, sau 2 đến 3 tháng vỗ béo sẽ bán). Đồng thời, với sự giới thiệu, hướng dẫn của Hội Nông dân xã, anh Tỉnh được vay 90 triệu đồng từ chương trình tín dụng cho hộ cận nghèo từ NHCSXH huyện Thường Xuân, gia đình anh Tỉnh đầu tư mua thêm 5 con bò, kết hợp trồng 7 sào cỏ voi để chăn nuôi. Để đàn bò phát triển tốt, anh Tỉnh đặc biệt quan tâm đến khâu chăm sóc như cho ăn đúng giờ, tiêm vắc-xin phòng bệnh, chuồng trại luôn được vệ sinh sạch sẽ và được lắp quạt mát cho đàn bò vào mùa hè. Từ cuối năm 2020 đến nay, gia đình anh đã xuất bán được 13 con bò thịt, trừ chi phí thu lãi trên 200 triệu đồng.
 
Chất lượng hoạt động được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách
 
Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, NHCSXH huyện Thường Xuân đã cùng các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và hiệu quả hoạt động của TTK&VV. Tính đến ngày 31/12/2021, nợ quá hạn của NHCSXH huyện Thường Xuân là 392 triệu đồng, chiếm 0,11% tổng dư nợ trên địa bàn.
 
Hoạt động tại các Điểm giao dịch xã ngày càng ổn định, hoàn thiện, đạt hiệu quả cao trong việc truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng. Mặc dù nhiều xã còn thiếu thốn về phương tiện làm việc nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, bố trí nơi giao dịch cho NHCSXH huyện, đồng thời, thường xuyên chỉ đạo giải quyết tồn tại phát sinh theo báo cáo của NHCSXH. Do đó, đến nay, tỷ lệ giải ngân tại Điểm giao dịch xã đạt 94%, tỷ lệ thu nợ đạt 94%, tỷ lệ thu lãi đạt 100%.
 
Bên cạnh đó, NHCSXH huyện Thường Xuân đã cùng các hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, đoàn thể các cấp, của TTK&VV; thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của hộ vay; tham gia chứng kiến việc giải ngân, đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi đúng hạn, hướng dẫn cho các hộ vay vốn tín dụng chính sách cách thức sản xuất, làm ăn đạt hiệu quả.
 
Hiện nay, 04 Hội đoàn thể đang quản lý 266 TTK&VV với dư nợ 448,6 tỷ đồng, chiếm 98,2% tổng dư nợ. Trong đó, Hội Nông dân quản lý 75 tổ, dư nợ 130,6 tỷ đồng (chiếm 29% dư nợ ủy thác); Hội Phụ nữ quản lý 88 tổ, dư nợ 149,2 tỷ đồng (chiếm 33% dư nợ ủy thác); Hội Cựu chiến binh quản lý 61 tổ, dư nợ 97,2 tỷ đồng (chiếm 22% dư nợ ủy thác), Đoàn Thanh niên quản lý 42 tổ, dư nợ 71,6 tỷ đồng (chiếm 16% tổng dư nợ ủy thác).
 
Nhằm tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, NHCSXH huyện Thường Xuân đã đổi mới phương thức đầu tư, cấp tín dụng; lồng ghép việc sử dụng vốn chính sách xã hội với đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện chuyển dịch đúng hướng cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, NHCSXH huyện Thường Xuân đã tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới công tác tín dụng chính sách làm nhiệm vụ phân bổ nguồn vốn công bằng, công khai cho các thôn, xã trong huyện. Nhờ vậy, các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới trên toàn địa bàn huyện Thường Xuân đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách, mạnh dạn đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, xây dựng những mô hình phát triển kinh tế bền vững như chăn nuôi trâu bò, nuôi lợn nái sinh sản, nuôi ong, nuôi cá lăng, mô hình phát triển cây lâm nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
 
Ông Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thường Xuân cho biết, năm 2021, hoạt động của NHCSXH huyện Thường Xuân cũng như chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách xã hội vẫn đạt kết quả tốt; các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã được NHCSXH huyện Thường Xuân triển khai kịp thời, đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện vay vốn có nhu cầu vay được ưu tiên cho vay, trong đó quan tâm ưu tiên các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm, cho vay hỗ trợ làm nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, xuất khẩu lao động. Nguồn vốn cho vay đều được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, góp phần tích cực giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách chủ động phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, cây trồng, vật nuôi, nêu cao ý thức trồng rừng, bảo vệ rừng. Đặc biệt, việc cho hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa,  biên giới vay vốn chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngọc Trang (NHNN)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
10/05/2023 1.035 lượt xem
Trong những năm qua, ngành thủy sản luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đạt được những bước phát triển khả quan. Năm 2022, ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng 23,6%, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng vượt bậc, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh gay gắt dự báo một năm đầy thách thức với ngành thủy sản.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
09/05/2023 777 lượt xem
Với quan điểm: “Đồng hành cùng khách hàng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là quyền lợi của ngân hàng, ngân hàng chỉ an toàn hoạt động, phát triển khi khách hàng ổn định và phát triển” và mong muốn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác phối hợp năm trước và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo.
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
05/05/2023 926 lượt xem
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2022. Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, kết hợp quan điểm chỉ đạo đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước...
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
01/05/2023 1.150 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
28/04/2023 1.686 lượt xem
Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) ứng dụng những công nghệ quan trọng, phổ biến với nhiều tính năng mới được cập nhật liên tục nhằm tạo ra sự thuận tiện cho người dùng. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã cung cấp các ứng dụng trực tuyến về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro đối với ngân hàng và khách hàng vì sự đổi mới mà công nghệ có thể mang lại những lỗ hổng bảo mật.
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/04/2023 1.054 lượt xem
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: Đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.982,56 km2, dân số 1.197.318 người, 322.698 hộ dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ, chiếm tỉ lệ 2,04% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 1.278 hộ, chiếm 0,4%; hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia 1.533 hộ, chiếm 0,48%; hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ, chiếm 1,17%.
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
24/04/2023 623 lượt xem
Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các CTMTQG.
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
24/04/2023 512 lượt xem
Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng. Do đó, Agribank luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, gần 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank là phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam.
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
19/04/2023 780 lượt xem
Thực tế, không ít người dân do hạn chế hiểu biết về pháp luật đã sẵn sàng cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân. Từ đó, cho phép các đối tượng xấu dễ dàng mở tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, lẩn tránh các biện pháp xác minh, xác thực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
11/04/2023 985 lượt xem
Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe con người.
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
06/04/2023 982 lượt xem
Để tạo đột phá mới cho nền kinh tế của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
06/04/2023 737 lượt xem
Cùng với các chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã góp phần giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, đồng thời, trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng cấu trúc không gian xã hội, tạo ra xương sống cho sự thịnh vượng kinh tế và ổn định xã hội.
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
05/04/2023 1.212 lượt xem
Hoạt động làm sạch dữ liệu khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, ngăn ngừa tội phạm gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
05/04/2023 713 lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực.
Theo chân cán bộ tín dụng Agribank trên những địa bàn vùng cao
Theo chân cán bộ tín dụng Agribank trên những địa bàn vùng cao
05/04/2023 498 lượt xem
Xuất phát từ cái tâm với nghề, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao đã tạo động lực để những cán bộ tín dụng Agribank quyết tâm bám địa bàn, đưa nguồn vốn ưu đãi về thôn, bản, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.070

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.750

56.700

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,270 23,640 24,575 25,951 28,261 29,466 163.78 173.39
BIDV 23,320 23,620 24,752 25,940 28,372 29,619 164.31 173.07
VietinBank 23,235 23,655 24,821 25,956 28,606 29,616 164.85 172.8
Agribank 23,270 23,635 24,830 25,832 28,510 29,336 165.92 172.71
Eximbank 23,250 23,630 24,854 25,531 28,548 29,326 165.67 170.18
ACB 23,200 23,700 24,861 25,488 28,689 29,295 165.51 169.86
Sacombank 23,280 23,685 25,018 25,532 28,788 29,304 166.23 171.78
Techcombank 23,310 23,655 24,609 25,935 28,217 29,502 161.45 173.73
LPBank 23,300 23,900 24,794 26,122 28,725 29,665 164.18 175.63
DongA Bank 23,330 23,660 24,880 25,550 28,610 29,320 163.5 170.7
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?