Tiền Giang nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
25/05/2017 1.781 lượt xem
Tình trạng nợ quá hạn được cải thiện đáng kể, lãi tồn giảm dần, Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ngày càng hiệu quả...” - là những gì mà NHCSXH tỉnh Tiền Giang đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
 Tình trạng nợ quá hạn được cải thiện đáng kể, lãi tồn giảm dần, Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ngày càng hiệu quả...” - là những gì mà NHCSXH tỉnh Tiền Giang đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
 
Tín dụng chính sách giúp nông dân Tiền Giang thoát nghèoThực tế cho thấy, vào thời điểm cuối năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của NHCSXH Tiền Giang bình quân ở mức 1,67% trên tổng dư nợ; lãi tồn đọng gần 15 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ bị chiếm dụng, nợ chưa đổi được Sổ vay vốn. Đề án được xây dựng nhằm mục tiêu hướng hoạt động NHCSXH tỉnh Tiền Giang đi vào một quỹ đạo mới, nâng cao chất lượng tín dụng. Một khi chất lượng tín dụng được nâng lên cũng đồng nghĩa là có nhiều hộ gia đình làm ăn hiệu quả với nguồn vốn vay, kinh tế phát triển và đời sống khấm khá hơn.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án tại NHCSXH tỉnh Tiền Giang bước đầu cũng gặp không ít khó khăn. Tại thời điểm xây dựng Đề án, 2 huyện Tân Phước và Cai Lậy có tỷ lệ nợ quá hạn cao trên 2% và 3 huyện Gò Công Tây, Châu Thành, Cái Bè có tỷ lệ nợ quá hạn trên mức bình quân chung toàn tỉnh. Từ thực tế đó, Đề án đặt ra 5 mục tiêu để phấn đấu là: Giảm nợ quá hạn, giảm lãi tồn, nợ bị chiếm dụng, nợ không đủ điều kiện đổi sổ và củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn. Bước đầu thực hiện Đề án, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát từng đối tượng có nợ quá hạn, là những hộ nghèo do làm ăn không hiệu quả nên không trả được nợ, phân tích nguyên nhân và tìm các giải pháp để đôn đốc thu hồi hoặc lập hồ sơ xử lý rủi ro. Công việc này cũng mất một khoảng thời gian khá lớn.

Để đạt được các chỉ tiêu của Đề án đã được phê duyệt, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã tập trung lực lượng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, tiếp tục thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ quá hạn, tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Cụ thể, NHCSXH tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp như: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay; sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể nhận dịch vụ ủy thác; tiếp tục củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, UBND cấp xã và các hội, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý vốn tín dụng chính sách và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của các đơn vị trực thuộc, kịp thời báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương các trường hợp chiếm dụng vốn, hộ vay có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ, dây dưa không chịu trả nợ.
 
Hiệu ứng tích cực từ Chỉ thị 40
Ngay sau khi triển khai Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp về nguồn vốn ủy thác, với tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh Tiền Giang đạt 17 tỷ đồng để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nhìn rộng ra có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị số 40 được xem là “cao trào” của sự đồng thuận trong công tác giảm nghèo với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với  tín dụng chính sách do NHCSXH tỉnh

Tiền Giang triển khai thực hiện. Sau gần 3 năm triển khai, Chỉ thị 40 đã phát huy hiệu lực, có tác động tích cực đối với hoạt động  tín dụng chính sách xã hội nói chung và hoạt động của NHCSXH tỉnh Tiền Giang nói riêng.

Từ những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, sau 5 năm thực hiện Đề án, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có sự chuyển biến tích cực, cụ thể: Nợ quá hạn dần được cải thiện từ 1,67% xuống còn 0,41%; 2 huyện khi xây dựng Đề án có tỷ lệ quá hạn trên 2% đến nay đã có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1% (trong đó, huyện Tân Phước đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn cao nhất khi xây dựng Đề án là 2,72% nay chỉ còn 0,43% và huyện Cai Lậy khi xây dựng Đề án là 2,1%, nay ở mức 0,52%); chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn khi xây dựng Đề án xếp loại tốt ở mức 42% đến nay tăng lên hơn 81%; lãi tồn ở mức 18,7 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, việc triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách không chỉ thể hiện vào những con số trên mà còn tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt là Đề án đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn tín dụng chính sách, có vay, có trả và phải quản lý tốt, hiệu quả nguồn vốn vay. Nhìn chung, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, nguồn vốn phát huy hiệu quả rõ rệt, khẳng định được vai trò quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đang hứa hẹn những bứt phá mới trong giai đoạn tới.

Kết quả cụ thể cho thấy, đến hết năm 2016, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn có hiệu quả cho 618.542 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; góp phần giúp 101.249 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho 68.337 lao động, tạo điều kiện cho 73.183 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng cải tạo 146.640 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Đồng thời, NHCSXH tỉnh Tiền Giang còn hỗ trợ xây dựng 11.346 ngôi nhà cho hộ nghèo, 212 ngôi nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và 2.121 căn nhà vượt lũ ĐBSCL, 387 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Với dư nợ gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi do NHCSXH tỉnh Tiền Giang thực hiện đã góp phần tạo việc làm, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Kết quả của Đề án sau 5 năm triển khai thực hiện được thể hiện cụ thể thông qua tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 9,63% vào thời điểm cuối năm 2011, đến cuối năm 2016 chỉ ở mức 5,02%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,77%…
Thế Anh, Thanh Bình
Nguồn: TCNH số 9-2017
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 186 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 69 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 55 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 70 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 53 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 265 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 132 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
                  Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
04/01/2022 151 lượt xem
Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là dưới tác động của dịch bệnh Covid-19... Hoạt động sản xuất kinh doanh trê...
                  Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
30/12/2021 556 lượt xem
Ngày 29/12/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị ...
                  Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
27/12/2021 316 lượt xem
Trong 5 năm trở lại đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn là một trong những ngân hàng có tổng mức cấp tín dụng cho nền kinh tế lớn nhất trong toàn hệ thống, đặc...
                  Về nơi “ba không, một có”
Về nơi “ba không, một có”
24/12/2021 689 lượt xem
Từ bến thượng lưu đập thủy điện Bản Vẽ, sau 40 phút đi thuyền máy xuyên qua lòng hồ trên sông Nậm Nơn, chúng tôi đến bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh. Đây là vùng lõi nghèo của Tương Dương - huyện biên gi...
                  Tăng cường tín dụng ngân hàng để đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn
Tăng cường tín dụng ngân hàng để đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn
22/12/2021 527 lượt xem
Thời gian qua, đối với khu vực nông thôn - nơi dễ phát sinh hoạt động “tín dụng đen”, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai nhiều chính sách, chương trình, giải pháp tín dụng nhằm tăng khả năng tiếp...
                  Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
17/12/2021 507 lượt xem
Sau một năm trở thành thành viên của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động tham gia và hưởng ứng các hoạt động của BIS, triển khai các khuyến nghị của BIS...
                  Việt Nam tuân thủ các khuyến nghị và tiếp tục tăng cường thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền
Việt Nam tuân thủ các khuyến nghị và tiếp tục tăng cường thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền
15/12/2021 472 lượt xem
Trong xu thế hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, tốc độ luân chuyển các luồng vốn giữa các nước tăng mạnh, các hành vi và thủ đoạn rửa tiền cũng biến đổi ngày c...
                  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
08/12/2021 631 lượt xem
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh An Giang luôn bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam, tích cực triển khai đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh thực hiện các mục tiêu, ...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?