Thường trực Ủy ban Kinh tế thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
09/08/2022 268 lượt xem
Sáng 09/8/2022, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp.
 


 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
 
Tham dự phiên họp, về phía Ủy ban Kinh tế có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Nguyễn Đình Việt, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Minh Sơn; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; đồng chí Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; đồng chí Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội; các đồng chí Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Kinh tế; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Thường trực Ủy ban Đối ngoại, các thành viên Ủy ban Kinh tế.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng. Về phía các bộ, ngành có đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo cơ quan có liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012, qua gần 10 năm triển khai thực hiện, công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện xuất hiện một số vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng được những nội dung mới theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Báo cáo đa phương về công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam được thông qua tại Hội nghị toàn thể của FATF vào tháng 3/2022 nhận định khuôn khổ pháp lý, quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam vẫn còn những thiếu hụt, chưa đáp ứng hoặc mới đáp ứng được một phần tại 27/40 khuyến nghị của FATF và về hiệu quả thực thi phần lớn được đánh giá ở mức trung và thấp.

Với kết quả đánh giá đa phương này, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và quy trình rà soát các nước có thiếu hụt của FATF. Trong một năm, nếu không khắc phục những thiếu hụt, không thể hiện được sự tiến bộ, không đáp ứng các yêu cầu về cải thiện khuôn khổ pháp lý, Việt Nam sẽ bị đưa vào danh sách các nước có thiếu hụt nghiêm trọng về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diện hàng loạt (gọi tắt là Danh sách Xám).

Khi một nước bị đưa vào Danh sách Xám thì nền kinh tế của quốc gia đó sẽ phải chịu nhiều tác động tiêu cực, giảm sút đáng kể luồng vốn đầu tư của nước ngoài, bên cạnh đó, các giao dịch tài chính ra nước ngoài của các tổ chức tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán...) sẽ bị các nước tính phí cao hơn và giao dịch sẽ phải chịu sự rà soát tăng cường.

Việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết, nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, việc này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế của các quy định của pháp luật, qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong thời gian tới.
 


 Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
 
Trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng làm rõ sự cần thiết ban hành luật. Theo đó, một trong các giải pháp được đưa ra tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất nước và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhóm tội phạm về tham nhũng là nhóm tội phạm nguồn của tội rửa tiền được đánh giá có nguy cơ rửa tiền từ mức “trung bình cao” đến mức “cao”. Do vậy, hiệu quả công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền sẽ góp phần đáng kể tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Việc hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền.

Đồng thời, tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ (điểm 1 Phần IV Kế hoạch) và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã giao NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa Luật Phòng, chống rửa tiền phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được xây dựng theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ dự án Luật được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và NHNN để lấy ý kiến rộng rãi; gửi hồ sơ dự án Luật đề nghị tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức; tổ chức hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức có liên quan. NHNN đã thực hiện nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam, các tổ chức, hiệp hội, đối tượng chịu sự tác động của dự án Luật. Dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất với các Luật và Điều ước quốc tế có liên quan.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được bố cục gồm 04 Chương, 54 Điều (trong đó, bổ sung mới 09 Điều, sửa đổi 43 Điều và hủy bỏ 07 Điều; giữ nguyên quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 (02 Điều).

Các nội dung cơ bản của dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) tập trung vào những vấn đề như: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; quy định về đánh giá mức độ rủi ro quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo về rửa tiền; quy định về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ hồ sơ, thông tin về phòng, chống rửa tiền; thực hiện thu thập, xử lý, phân tích, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền và áp dụng các biện pháp tạm thời; quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong phòng, chống rửa tiền được sửa đổi trên cơ sở vừa kế thừa vừa khắc phục các vướng mắc, bất cập các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí cao về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam, thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Đồng thời, việc này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm khắc phục những hạn chế trong các quy định của pháp luật, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.
 


Toàn cảnh phiên họp
 
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật vẫn còn lỗi kỹ thuật văn bản, các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng nhưng chưa được định nghĩa cụ thể dẫn đến có thể có cách hiểu khác nhau hoặc khó triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn góp phần bảo đảm chủ quyền quốc gia về tài chính, tiền tệ, bảo đảm an ninh tiền tệ trong nước, phòng, chống tội phạm và tham nhũng, tiêu cực là những yêu cầu hàng đầu. Bên cạnh đó là nhằm bảo đảm phù hợp với các yêu cầu quốc tế, khắc phục một số tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Đối với các ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp tích cực với cơ quan chủ trì thẩm tra để tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật đáp ứng yêu cầu chất lượng cao nhất để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét thông qua trong một kỳ họp tại Kỳ họp thứ 4. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị có báo cáo đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý kinh tế vĩ mô thời gian qua như trong quản lý thị trường vàng, thị trường ngoại tệ... góp phần lành mạnh hóa thị trường. Đây là những nội dung quan trọng để các đại biểu Quốc hội hình dung bức tranh tình hình tài chính, tiền tệ quốc gia và những nhiệm vụ trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội; tiếp thu, chắt lọc các ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp nhằm hoàn thiện dự thảo Luật đảm bảo chất lượng ở mức cao nhất. Thường trực Ủy ban Kinh tế và NHNN sẽ lập bộ phận thường trực làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật để rà soát, chỉnh sửa các điều khoản, đảm bảo kỹ thuật lập pháp nhằm hoàn thiện dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 14 (tháng 8/2022) và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Mai Mai
 

 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Chi bộ Tạp chí Ngân hàng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò
Chi bộ Tạp chí Ngân hàng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò
30/09/2022 112 lượt xem
Luôn coi trọng việc đổi mới nội dung, hình thức, từ đó giúp nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chi bộ Tạp chí Ngân hàng đã thường xuyên đổi mới các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới hình thức trải nghiệm thực tế, tổ chức tham quan các khu di tích lịch sử, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, tri ân những người có công với cách mạng, với đất nước.
Kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực
Kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực
30/09/2022 54 lượt xem
Ngày 29/9/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2022. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì buổi họp báo.
Để người dân là chủ nhân đích thực của công cuộc chuyển đổi số ngành Ngân hàng
Để người dân là chủ nhân đích thực của công cuộc chuyển đổi số ngành Ngân hàng
29/09/2022 709 lượt xem
“Thực hiện chuyển đổi số, bản thân các ngân hàng đã xác định phải ứng dụng công nghệ và làm sao phải số hoá để trở thành một ngân hàng số đúng nghĩa, làm sao để người dân là chủ nhân đích thực của công cuộc chuyển đổi số ngành ngân hàng”. Đó là ý kiến của ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại tọa đàm trực tuyến “'Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số: Để toàn dân tham gia, toàn dân hưởng lợi' do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 28/9.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?