Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
26/01/2022 375 lượt xem


Cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thái Nguyên hướng dẫn dịch vụ thu hộ học phí qua ngân hàng
 
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) có vai trò hết sức quan trọng đối với từng người dân, doanh nghiệp và đối với toàn bộ nền kinh tế. TTKDTM góp phần hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông hàng hóa, giảm thiểu chi phí xã hội, mở rộng không gian, rút ngắn thời gian cho quá trình mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế. Đồng thời, phát triển các dịch vụ chuyên nghiệp về thu, chi, thẻ ngân hàng, thanh toán trực tuyến, thanh toán điện tử mà không làm thay đổi giá trị tiền mặt quy đổi. TTKDTM giúp cho nền kinh tế trở nên minh bạch hơn, góp phần vào chuyển đổi số; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế; phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố…
 
TTKDTM tại Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ thời gian gần đây, với sự cạnh tranh sôi động về phát triển dịch vụ bán lẻ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM), các công ty công nghệ hỗ trợ dịch vụ thanh toán và tổ chức trung gian thanh toán. 
 
Năm 2021 là năm chuyển giao giữa hai giai đoạn phát triển TTKDTM tại Việt Nam theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Nhìn chung, hoạt động TTKDTM của nước ta đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, thể hiện ở một số nội dung sau: (i) Khuôn khổ pháp lý và chính sách trong hoạt động thanh toán tiếp tục được hoàn thiện; (ii) Cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ TTKDTM được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả; (iii) Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống chuyển mạch, bù trừ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện, hoạt động an toàn, hiệu quả và thông suốt; tiếp tục phát huy vai trò là hệ thống thanh toán xương sống của quốc gia; (iv) Thanh toán qua điện thoại di động và Internet phát triển mạnh; (v) Thanh toán điện tử khu vực dịch vụ công tiếp tục được triển khai rộng rãi.  
 
1. Kết quả hoạt động TTKDTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua
 
Nhận thức được vai trò của TTKDTM đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 20/7/2018 về triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 27/4/2020 về thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30/3/2021 về thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn nghiên cứu chính sách phí phù hợp, các chương trình ưu đãi để khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ công và khách hàng sử dụng dịch vụ TTKDTM; phối hợp với các đơn vị chức năng, các đơn vị cung cấp dịch vụ công trong và ngoài địa bàn (Kho bạc, Hải quan, Thuế, Bảo hiểm xã hội; các cơ quan: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công ty Điện lực, Công ty cổ phần Nước sạch, Công ty Viễn thông...) ký kết thỏa thuận phối hợp để thực hiện đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công. 
 
Hoạt động TTKDTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên những năm gần đây ngày càng phát triển cả về quy mô, chất lượng dịch vụ và trở nên gần gũi với doanh nghiệp, người dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Một số kết quả nổi bật trong phát triển TTKDTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:
 
Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ phục vụ TTKDTM của các ngân hàng trên địa bàn
 
Đến nay, trên địa bàn có 34 chi nhánh cấp 1 của TCTD; 09 chi nhánh ngân hàng huyện, thành phố, thị xã trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 106 phòng giao dịch trực thuộc các ngân hàng có trụ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 
Cơ sở hạ tầng phục vụ TTKDTM gồm 275 ATM, gần 3.000 thiết bị chấp nhận thẻ (POS) được lắp đặt tại 2.015 địa điểm là các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại… thanh toán online qua Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử. Với số lượng trên 1.100.000 tài khoản cá nhân, trung bình mỗi người trưởng thành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 1,15 tài khoản thanh toán. Số lượng giao dịch không dùng tiền mặt trên địa bàn chiếm khoảng 80%/tổng số giao dịch.
 
Các ngân hàng trên địa bàn đã triển khai đồng bộ, phát triển các sản phẩm thanh toán mới với công nghệ ngân hàng số, công nghệ định danh và nhận biết khách hàng điện tử (eKYC) như xác thực sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt); thanh toán trên nền mã phản hồi nhanh (QR Code), mã hóa thông tin thẻ, thanh toán phi tiếp xúc, thanh toán trên thiết bị di động (mPOS)… nghiên cứu tìm hiểu công nghệ Blockchain ứng dụng trong lĩnh vực thanh toán, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào một số lĩnh vực ngân hàng… Tăng cường công tác thông tin và truyền thông nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về TTKDTM trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, giúp chu chuyển vốn nhanh, đảm bảo an toàn và giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, đưa việc sử dụng các phương tiện TTKDTM trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tiến tới minh bạch dòng tiền. Hệ thống thanh toán được vận hành ổn định, thông suốt; tình hình thanh khoản của các ngân hàng đảm bảo, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp. 


Hiện nay, cơ sở hạ tầng phục vụ TTKDTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm 275 ATM, gần 3.000 thiết bị chấp nhận thẻ (POS) được lắp đặt tại 2.015 địa điểm là các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại… Với số lượng trên 1.100.000 tài khoản cá nhân, trung bình mỗi người trưởng thành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 1,15 tài khoản thanh toán. Số lượng giao dịch không dùng tiền mặt trên địa bàn chiếm khoảng 80%/tổng số giao dịch.
 

 
Về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công
 
Tính đến cuối năm 2021, 100% giao dịch nộp thuế của người nộp thuế được thực hiện qua ngân hàng (năm 2021, số tiền thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Thái Nguyên là 16.750 tỷ đồng). Ngành Thuế đã tích cực triển khai chuyển đổi số trong công tác thu ngân sách, phối hợp với các ngân hàng để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử, đồng thời, bổ sung hình thức cho phép người nộp thuế lập giấy nộp tiền điện tử vào ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn dừng thu, chi tiền mặt trực tiếp tại trụ sở KBNN, chuyển sang giao dịch không dùng tiền mặt tại hệ thống NHTM kể từ ngày 01/6/2021, kết quả 100% chứng từ thu ngân sách được thực hiện qua hệ thống NHTM. KBNN phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh việc thanh toán cá nhân qua tài khoản, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi tiền mặt, duy trì hoạt động ổn định các chương trình thanh toán, xử lý kịp thời các vướng mắc, sai sót qua quá trình trao đổi thông tin, thanh toán với hệ thống ngân hàng và trong nội bộ KBNN. Số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt là 303.100/382.700 khách hàng, đạt 79,2% so với tổng số khách hàng; số tiền điện thu được từ TTKDTM đạt 743/771 tỷ đồng; chiếm 96,4% trên tổng số tiền thu được hàng tháng. Dịch vụ thanh toán tiền nước qua hệ thống ngân hàng và qua các tài khoản cá nhân của nhân viên thu ngân tiền nước được trên 12.000 hộ khách hàng sử dụng. 
 
Bên cạnh đó, 100% các cơ sở giáo dục, đào tạo đã thực hiện thanh toán tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức qua tài khoản ngân hàng và đang triển khai thu hộ học phí cho trên 100 trường học trên địa bàn (trong đó có 50% trường đại học, cao đẳng và 20% trường phổ thông trung học đã thực hiện thu học phí qua ngân hàng). Đối với dịch vụ thanh toán tiền viện phí, 100% các bệnh viện trong tỉnh đã thực hiện chi trả lương cho cán bộ, công nhân viên qua tài khoản ngân hàng. 100% bệnh viện tuyến tỉnh nộp tiền viện phí thu được từ người khám, chữa bệnh qua tài khoản ngân hàng để nộp về KBNN. Đối với việc thu tiền viện phí từ người đến khám, chữa bệnh của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay, một số ngân hàng đã triển khai lắp đặt các thiết bị thanh toán thẻ (POS), mã QR Code tại các bệnh viện nhưng kết quả thanh toán tiền viện phí của người dân qua ngân hàng chưa cao, do phần lớn người đến khám, chữa bệnh là những người dân có thu nhập thấp hoặc ở vùng nông thôn chưa có thói quen sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Về dịch vụ chi trả an sinh xã hội: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa thực hiện chi trả các chương trình an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng. Bảo hiểm xã hội (BHXH) ủy quyền cho NHTM cổ phần Bưu điện Liên Việt thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, tuy nhiên, tỷ lệ trả lương qua tài khoản ngân hàng còn thấp, do đối tượng hưởng lương là những người cao tuổi, việc tiếp cận công nghệ hạn chế và vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt là chính. Theo cơ quan BHXH, trên địa bàn tỉnh có 76.381 đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó, số tiền chi trả qua tài khoản ngân hàng chiếm 21,1%. Về chi trả trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn, đến nay, có 82,01% số người hưởng được chi trả qua tài khoản với số tiền thanh toán qua ngân hàng chiếm 83,85% trên tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp.
 
Dịch vụ thanh toán của các doanh nghiệp viễn thông
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Mobifone và Viettel đang tích cực phát triển cài đặt và hỗ trợ sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán trên di động.
 
Dịch vụ VNPT Pay
 
VNPT đã cung cấp 50.758 tài khoản VNPT Pay và phát sinh giao dịch thường xuyên với 500 điểm chấp nhận thanh toán. Dịch vụ thanh toán qua VNPT Pay được sử dụng trong các giao dịch thanh toán cước viễn thông (đạt trên 90%); thanh toán mua sắm sim/thẻ điện thoại, vé máy bay và các hàng hóa mua sắm trực tuyến; thanh toán tiền điện; thanh toán học phí qua Hệ thống quản lý nhà trường VnEdu với trên 15.000 phụ huynh trên địa bàn.
 
Dịch vụ ViettelPay
 
Đến nay, Viettel Thái Nguyên đã cấp hơn 220.000 tài khoản ViettelPay, trong đó, số tài khoản có lịch sử giao dịch trong 06 tháng cuối năm 2021 là 120.000 và số tài khoản phát sinh giao dịch thường xuyên là 50.000 tài khoản. Số điểm giao dịch với hơn 10 cửa hàng giao dịch, 05 cửa hàng ủy quyền và hơn 2.000 điểm ViettelPay Pro hỗ trợ. Dịch vụ Viettel Pay được sử dụng trong các giao dịch như: Thanh toán tiền điện sinh hoạt hàng tháng cho trên 45.000 thuê bao; chi trả lương và phụ cấp cho người lao động trong doanh nghiệp với trên 80 doanh nghiệp cho trên 5.000 người lao động; chi trả lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính cho 120 UBND cấp xã, phường với khoảng 10.000 cán bộ; chi trả lương và thu học phí cho 38 trường Trung học phổ thông và 03 trường Đại học.
 
Thí điểm dịch vụ thanh toán di động Mobile-Money
 
Tỉnh Thái Nguyên có tỷ lệ thuê bao di động đạt 95 thuê bao/100 người dân, trong đó, 79% là thuê bao Internet băng rộng di động (3G/4G/5G) và tỷ lệ phủ sóng di động 3G/4G/5G đạt 99% khu vực dân cư trên phạm vi toàn tỉnh. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, NHNN Việt Nam đã cấp phép cho 03 doanh nghiệp viễn thông là VNPT, Mobifone và Viettel cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile-Money. Dịch vụ Mobile-Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch như thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp/rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch của các nhà mạng không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng smartphone, không cần kết nối Internet. Hạn mức tối đa là 10 triệu đồng/tháng.
 
Cùng với các giải pháp TTKDTM của các ngân hàng, các dịch vụ VNPT Pay, Viettel Pay, Mobile-Money là những giải pháp hết sức thuận tiện, thiết thực và hiệu quả cho phép phổ cập dịch vụ TTKDTM đến tất cả người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đối tượng người dân chưa có tài khoản thanh toán ngân hàng hoặc cư trú, sinh hoạt ở vùng sâu, vùng xa. 
 
2. Một số khó khăn và định hướng giải pháp thời gian tới
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động TTKDTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế như: Thói quen sử dụng tiền mặt của người dân còn phổ biến, nhất là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tâm lý e ngại khi tiếp cận các công nghệ thanh toán mới; việc thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công chưa thật sự hiệu quả như dịch vụ thu hộ tiền học phí, viện phí và chi trả chương trình an sinh xã hội chưa cao…
 
Để phát triển hơn nữa TTKDTM trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
 
Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND ban hành Kế hoạch phát triển TTKDTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, là cơ sở đẩy mạnh hoạt động TTKDTM đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội, góp phần xây dựng Chính quyền số tỉnh Thái Nguyên theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
 
Thứ hai, chỉ đạo các TCTD mở rộng mạng lưới hoạt động tới vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ TTKDTM, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân. Áp dụng các chính sách miễn, giảm phí trong hoạt động thanh toán để gia tăng số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ TTKDTM góp phần thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.
 
Thứ ba, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn về TTKDTM, thanh toán điện tử tạo sự chuyển biến tích cực về TTKDTM trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện TTKDTM trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.
 
Thứ tư, vận động, khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các hình thức miễn, giảm phí, khuyến mãi, giảm giá... đối với khách hàng khi sử dụng các phương thức TTKDTM để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.
 
Thứ năm, chỉ đạo các TCTD, trung gian thanh toán đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong TTKDTM, thanh toán điện tử đối với người sử dụng dịch vụ; phối hợp giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người 
tiêu dùng.

TS. Bùi Văn Khoa

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 226 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 95 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 327 lượt xem
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 254 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 223 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 465 lượt xem
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 311 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 360 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 379 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
22/04/2022 348 lượt xem
Việt Nam với 70% dân số trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, cùng với sự phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân ngày càng tăng, mức sống đang dần được cải thiện, trở thành thị trường tiềm năng cho mở rộng thị trường thẻ tín dụng nội địa (TDNĐ).
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
20/04/2022 453 lượt xem
Là ngân hàng thương mại (NHTM) được ghi nhận "mạnh tay" nhất trong việc giảm lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng trong năm 2021, ngay những ngày đầu quý I/2022, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn quy mô 30.000 tỷ đồng với mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
13/04/2022 422 lượt xem
Thường Xuân là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, thuộc 62 huyện nghèo của cả nước, nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Dân số toàn huyện trên 90 nghìn người, với trên 21 nghìn hộ; cơ bản có 03 dân tộc Thái, Kinh, Mường sinh sống. Nền kinh tế huyện Thường Xuân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
13/04/2022 457 lượt xem
Một trong những mục tiêu hàng đầu trong công cuộc đổi mới đất nước đó là tăng trưởng về kinh tế gắn với công bằng xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới.
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
30/03/2022 666 lượt xem
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Quỹ HTX) có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 là bước ngoặt quan trọng, giúp cho Quỹ HTX thống nhất được cơ chế hoạt động và mô hình tổ chức...
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2022 771 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), những năm qua, nguồn vốn chính sách được khơi thông, trải đều khắp trên cao nguyên Lâm Đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chủ động huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”; tăng cường biện pháp ứng phó trước những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tích cực giúp người dân vay vốn thuận lợi, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.000

69.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.000

69.000

Vàng SJC 5c

68.000

69.020

Vàng nhẫn 9999

54.150

55.150

Vàng nữ trang 9999

53.950

54.750


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?