Thứ Năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021

TCNH số 17 tháng 9/2020

Ngày đăng:09:02 15/10/2020
Lượt xem: 7.088
Cỡ chữ

MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 17/2020
 


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Đánh giá tình hình nợ công Việt Nam và khuyến nghị chính sách.
PGS., TS. Lê Thị Diệu Huyền,
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Giang
 
8- Bài học về tính tự chủ của nền kinh tế Việt Nam.
TS. Nguyễn Minh Phong,
ThS. Nguyễn Trần Minh Trí
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
14- Thanh tra, giám sát ngân hàng - Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.
Đoàn Thái Sơn
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
21- Phát triển ngân hàng số cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
TS. Nguyễn Thế Anh
 
28- Một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng quyền đòi nợ làm tài sản thế chấp.
ThS. Lê Trọng Dũng
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
33- Đánh giá tác động ngắn hạn của hoạt động niêm yết lên đối thủ cạnh tranh từ nghiên cứu cổ phiếu ngành Ngân hàng.
TS. Dương Ngân Hà,
Trần Thị Phương Anh
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
40- Agribank đầu tư cho “Tam nông” đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.
Nhật Minh
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
43- Phía sau thành công của trụ cột giảm nghèo.
Hải Miên 
 
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
 
46- Vietcombank - Ngân hàng luôn tâm huyết với công tác an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng.
Đặng Thành
 
49- Hiệu quả từ việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tuyết Nhung
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
52- Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương và một số đề xuất nghiên cứu, triển khai ở Việt Nam.
ThS. Nghiêm Thanh Sơn,
ThS. Nguyễn Trung Anh,
ThS. Trần Quang Hưng
 
56- Nỗi lo khủng hoảng nợ tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, một số khuyến nghị chính sách.
ThS. Nguyễn Thị Thúy Linh
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
61- Lòng độ lượng của Người.
 
TIN TỨC
Xem tạp chí online