TCNH Số 13 tháng 7/2022
14/07/2022 3.260 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 13 THÁNG 7/2022
 

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên lần thứ 92 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và các sự kiện bên lề tại Basel, Thụy Sĩ.
Phương Anh
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
8- Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại.
TS. Hoàng Phương Dung,
ThS. Lương Văn Đạt,
ThS. Vương Linh Nhâm,
TS. Nguyễn Thị Hồng Hải
 
16- Thực trạng và thách thức của chuyển đổi số: Khảo sát người dùng và các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Lê Đức Quang Tú, 
Hồ Hữu Tín, 
Trần Hùng Sơn
 
22- Pháp luật về đánh giá thực trạng và quyết định chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
ThS. Trần Linh Huân,
Nguyễn Mậu Thương
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
29- Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. 
ThS. Nguyễn Thị Hiên,
TS. Đặng Thị Minh Nguyệt,
Trần Thị Lan, Khuất Thị Vy,
Trần Thị Linh

NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
37- Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen.
Tuấn Hưng
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
39- Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Thành Văn, 
Đông Dư
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
41- Phát triển ngân hàng kỹ thuật số: Những bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng trên thế giới. 
TS. Lê Hà Diễm Chi
 
47- Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số tại một số quốc gia khu vực châu Á và bài học đối với Việt Nam.
ThS. Tô Thị Diệu Loan
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
57- Bác Hồ trong lòng đồng bào Tây Bắc.
 
TIN TỨC
 
TABLE OF CONTENS No 12 - 6/2022
 
MACROECONOMIC ISSUES
 
3- Governor of the State Bank of Vietnam Nguyen Thi Hong attended the 92nd Annual General Meeting of the Bank for International Settlements and side events in Basel Switzerland.
Phuong Anh
 
BANKING TECHNOLOGY
 
8- Enhancing customers financial health: A new key to customer loyalty for commercial banks
PhD. Hoang Phuong Dung,
Luong Van Dat, Vuong Linh Nham,
PhD. Nguyen Thi Hong Hai
 
16- Current situation and challenges of digital transformation: Conducting surveys on users and Vietnamese commercial banks.
Le Duc Quang Tu,
Ho Huu Tin, 
Tran Hung Son
 
22- Legal provisions on assessing the reality and decisions on guidelines for restructuring credit institutions under special control.
Tran Linh Huan,
Nguyen Mau Thuong
 
FINANCIAL MARKET
 
29- Application of ARCH, GARCH models to analyze the volatility of price of the VN30F1M future contract on the Vietnam derivative stock market.
Nguyen Thi Hien,
PhD. Dang Thi Minh Nguyet,
Tran Thi Lan, Khuat Thi Vy,
Tran Thi Linh

BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
 
37- Agribank contributes to prevent the black credit.
Tuan Hung
 
 
VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
39- The effectiveness from a preferential loans program implemented following Resolution 11/NQ-CP in Kien Giang Province.
Thanh Van, 
Dong Du
 
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
41- Digital banking development: Lessons learned from international banks.
PhD. Le Ha Diem Chi
 
47- Experience in the digital banking development in some Asian countries and lessons learned for Vietnam.
To Thi Dieu Loan
 
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
57- Uncle Ho is in the heart of the Northwest people.
 
NEWS
 
Các tạp chí khác
TCNH số 17 tháng 9/2023 TCNH số 17 tháng 9/2023
03:16, 12/09/2023
TCNH số 16 tháng 8/2023 TCNH số 16 tháng 8/2023
08:15, 29/08/2023
TCNH số 15 tháng 8/2023 TCNH số 15 tháng 8/2023
08:22, 09/08/2023
TCNH số 14 tháng 7/2023 TCNH số 14 tháng 7/2023
02:46, 20/07/2023
TCNH số 13 tháng 7/2023 TCNH số 13 tháng 7/2023
08:31, 18/07/2023
TCNH số 12 tháng 6/2023 TCNH số 12 tháng 6/2023
08:43, 26/06/2023
TCNH số 11 tháng 6/2023 TCNH số 11 tháng 6/2023
03:16, 12/06/2023
TCNH số 10 tháng 5/2023 TCNH số 10 tháng 5/2023
03:54, 25/05/2023
TCNH số 9 tháng 5/2023 TCNH số 9 tháng 5/2023
03:35, 09/05/2023
TCNH số 08 tháng 4/2023 TCNH số 08 tháng 4/2023
04:17, 21/04/2023
TCNH số 07 tháng 4/2023 TCNH số 07 tháng 4/2023
08:52, 05/04/2023
TCNH số 6 tháng 3/2023 TCNH số 6 tháng 3/2023
08:26, 23/03/2023
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.600

69.300

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.600

69.300

Vàng SJC 5c

68.500

69.320

Vàng nhẫn 9999

57.050

58.000

Vàng nữ trang 9999

56.900

57.700


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,125 24,495 25,317 26,733 29,360 30,610 160.52 169.95
BIDV 24,180 24,480 25,512 26,712 29,514 30,597 161.34 169.69
VietinBank 24,083 24,503 25,582 26,717 29,748 30,758 161.29 169.24
Agribank 24,140 24,480 25,574 26,287 29,616 30,459 162.17 166.20
Eximbank 24,070 24,490 25,588 26,312 29,657 30,496 162 166.59
ACB 24,140 24,490 25,671 26,315 29,881 30,508 161.79 167.01
Sacombank 24,125 24,485 25,732 26,400 29,927 30,449 162.05 168.63
Techcombank 24,169 24,520 25,380 26,714 29,359 30,663 157.97 170.26
LPBank 24,190 24,750 25,584 26,917 29,886 30,820 160.55 172.08
DongA Bank 24,170 24,470 25,690 26,280 29,790 30,520 160.2 166.9
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Cake by VPBank
0,40
-
-
-
4,75
4,75
4,75
7,0
7,10
7,3
6,00
ACB
0,05
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,60
5,10
5,30
5,30
5,40
Sacombank
-
-
-
-
3,50
3,60
3,70
5,30
5,60
6,00
6,30
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,70
4,90
4,95
5,50
5,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
4,35
4,35
4,35
5,50
5,50
6,30
6,60
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,50
6,20
6,30
6,55
6,75
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,00
4,00
4,00
5,00
5,30
5,50
5,80

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?