Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
03/08/2022 508 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh năm 2022; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và NHNN, góp phần tích cực trong quá trình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
 
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn Trương Thu Hòa cho biết, đến ngày 30/6/2022, toàn địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 803 doanh nghiệp đang có quan hệ vay vốn với ngân hàng, với tổng dư nợ là 8.166 tỷ đồng (chiếm 21,1% dư nợ toàn địa bàn). Trong đó, dư nợ đang được các ngân hàng thương mại (NHTM) cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 458 tỷ đồng với 211 khách hàng; dư nợ được miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn là 46 tỷ đồng với 96 khách hàng. Trong đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) được hỗ trợ là 47 doanh nghiệp, HTX, với dư nợ được hỗ trợ là 333 tỷ đồng (chiếm 72,7% tổng dư nợ được hỗ trợ).

Lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022, các NHTM trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 603 khách hàng với dư nợ 1.300 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn cho 77.931 khách hàng với dư nợ 22.546 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi hơn so với trước dịch với doanh số đạt 14.580 tỷ đồng cho 4.794 khách hàng. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện gia hạn nợ cho 2.807 khách hàng với dư nợ 99 tỷ đồng; ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 40 doanh nghiệp với 712 lao động, tổng số tiền cho vay là 4,82 tỷ đồng. Đây là thành quả đạt được từ sự kịp thời chỉ đạo của NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19 cho khách hàng theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN; chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước; NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cho vay các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15... Đây chỉ là một điểm sáng trong bức tranh hoạt động của NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và hệ thống các TCTD trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất và đời sống, để có thể khơi thông huyết mạch tín dụng, thanh toán, hỗ trợ nền kinh tế, ngay từ đầu năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời triển khai tới toàn thể công chức trong cơ quan và hệ thống ngân hàng trên địa bàn các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022.

NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cũng đã phát huy vai trò tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thiện và ban hành các chính sách liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trọng yếu, góp phần thúc đẩy, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình tiếp cận vốn tín dụng của một số HTX trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách của Nghị quyết thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”…

Đồng thời, NHNN tổ chức chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ và định hướng của NHNN, chỉ đạo của chính quyền địa phương; tăng cường huy động vốn để đáp ứng vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh; quan tâm đầu tư tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất, quản lý ngoại hối; chủ động thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt góp phần thực hiện chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông…

Để chính sách nhanh chóng thẩm thấu vào cuộc sống, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP  ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; trực tiếp tổ chức kiểm tra thực tế tại một số HTX trên địa bàn các huyện, đồng thời tham dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, HTX của các huyện và thành phố để nắm bắt được thực trạng tình hình của doanh nghiệp, HTX, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Kết quả là, các mức lãi suất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ổn định trong 6 tháng đầu năm 2022, góp phần thu hút tiền gửi dân cư và các tổ chức kinh tế. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn đạt 34.767 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 3,9% so với ngày 31/12/2021. Tổng nguồn vốn huy động vốn đến ngày 31/7/2022 ước đạt 34.950 tỷ đồng, tăng 4,5% so với ngày 31/12/2021.

Nguồn vốn tăng trưởng ổn định góp phần tăng tính chủ động về nguồn vốn cho các TCTD đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn đạt 38.540 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, tăng 2,7% so với ngày 31/12/2021. Ước thực hiện đến ngày 31/7/2022, tổng dư nợ tín dụng là 38.710 tỷ đồng, tăng 3,1% so với ngày 31/12/2021; trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 18.277 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng dư nợ toàn địa bàn với 109.563 khách hàng còn dư nợ.

Dư nợ cho vay theo Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 đạt 267,2 tỷ đồng, chiếm 0,69% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 44,4% so với ngày 31/12/2021. Tỷ lệ nợ xấu toàn địa bàn được duy trì ở mức an toàn, chiếm 2,08% tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn đang cho vay 83.659 hộ nghèo và đối tượng chính sách theo 19 chương trình chính sách xã hội với dư nợ 3.581 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 10% so với thời điểm ngày 31/12/2021.  

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và địa phương về hoạt động chuyển đổi số và thanh toán thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều sản phẩm, dịch vụ mới đã được cung ứng cho người dân và doanh nghiệp, mang lại trải nghiệm và lợi ích thiết thực cho khách hàng như: Thanh toán QR Code, thanh toán không tiếp xúc (thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm trực tuyến qua smartphone và Internet...), triển khai hình thức mở tài khoản định danh eKYC trực tuyến; đặc biệt, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã cho vay qua App đối với 2.693 khách hàng với tổng dư nợ đạt 241 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm chi phí thời gian, nhân lực, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Ngoài ra, 12/15 NHTM đã ký kết thỏa thuận thanh toán biên giới với các chi nhánh ngân hàng Trung Quốc để thực hiện hoạt động thanh toán biên mậu góp phần hỗ trợ xuất nhập khẩu. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân hàng 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 454 triệu USD (chiếm 37,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn).   

Cùng với việc tăng cường tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn bằng nguồn vốn từ Trung ương và Chi nhánh đạt 13,8 tỷ đồng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 6,51% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,86% so với cùng kỳ; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, nhiều thách thức đang đặt ra với hoạt động ngân hàng cũng như phát triển kinh tế của tỉnh, như: Tốc độ tăng trưởng chỉ tiêu huy động và tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2022 còn thấp do hậu quả của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế trên địa bàn tỉnh nói chung. Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều hạn chế do các doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ, thiếu vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, trình độ quản trị doanh nghiệp hạn chế, thiếu phương án kinh doanh khả thi, thiếu tài sản bảo đảm; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới bắt đầu phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch, doanh thu còn thấp, chưa đủ bù đắp thiệt hại trong thời gian dài, khả năng trả nợ ngân hàng đúng thời hạn là rất khó khăn, đồng thời khó đảm bảo các tiêu chuẩn để tiếp cận nguồn vốn mới của ngân hàng; việc áp dụng hình thức TTKDTM đối với các lĩnh vực công (giáo dục và y tế) còn hạn chế.

Từ việc phân tích rõ những thuận lợi và thách thức phía trước, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chi nhánh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và của NHNN Việt Nam đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng; trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số tại tỉnh Lạng Sơn.

NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 có hiệu quả, đảm bảo phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ, NHNN Việt Nam; tăng trưởng tín dụng hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đồng thời, tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, chú trọng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tích cực triển khai các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn năm 2022.
 
Mai Lâm
NHNN
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
30/09/2022 86 lượt xem
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở quy mô lớn, đẩy lùi dịch bệnh.
Chương trình tín dụng chính sách:  20 năm phát huy hiệu quả
Chương trình tín dụng chính sách: 20 năm phát huy hiệu quả
27/09/2022 882 lượt xem
Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
23/09/2022 1.325 lượt xem
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có địa hình đa dạng và phức tạp, đồi núi chiếm hơn 73% diện tích với 02/07 huyện nghèo, 57/138 xã vùng khó khăn; Tuyên Quang có 213.357 hộ gia đình với 867.000 nhân khẩu. Trong 20 năm qua, đã có 825.906 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
21/09/2022 636 lượt xem
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khơi thông nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng, qua đó tăng cường mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
20/09/2022 970 lượt xem
Hà Quảng là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, có diện tích đất tự nhiên gần 811 km2, dân số 62.517 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,5% tổng số hộ dân toàn huyện. Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 02 thị trấn; theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến ngày 30/12/2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm 51,59% với tổng số 7.227 hộ, trong đó, hộ nghèo có 5.546 hộ, chiếm 39,59%, hộ cận nghèo có 1.681 hộ, chiếm 12%.
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
15/09/2022 351 lượt xem
Theo các chuyên gia, đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, việc không quản lý được lạm phát sẽ tạo ra rất nhiều bất ổn. Từ sau khi ổn định hệ thống tiền tệ với chính sách room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô khi lạm phát được kiểm soát tốt.
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
13/09/2022 408 lượt xem
Thời gian qua, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, đúng đắn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế.
 Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
07/09/2022 326 lượt xem
Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 25 km, với tổng diện tích tự nhiên là 57.790 ha.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
02/09/2022 1.153 lượt xem
Tám tháng đầu năm 2022, nhờ hàng loạt cơ chế, chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành ban hành kịp thời như điều chỉnh giảm giá xăng dầu, miễn giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp…, tạo điều kiện cho nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Ngân hàng Chính sách xã hội  Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
29/08/2022 1.096 lượt xem
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai rộng rãi và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
26/08/2022 1.105 lượt xem
Những tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành  cùng sự phát triển của địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
23/08/2022 2.724 lượt xem
Khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, người dân bắt đầu trở lại trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong các tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 là tập trung, ưu tiên đầu tư tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP) và đẩy nhanh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
22/08/2022 1.169 lượt xem
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một chủ công hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, tín dụng chính sách xã hội đang là lực đẩy giúp người dân từng bước thoát nghèo. Tuy nhiên, câu chuyện giảm nghèo bền vững, nối gần khoảng cách thu nhập với người dân miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, các vùng miền trên cả nước nói chung vẫn là thách thức đối với tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
19/08/2022 1.439 lượt xem
Nhằm giúp công nhân, người lao động sớm thoát khỏi những hình thức vay tín dụng đen, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng đưa ra gói tín dụng 20 nghìn tỷ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu vay tiêu dùng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/08/2022 1.221 lượt xem
Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11) nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?