“Tập trung giáo dục đoàn viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao”
26/07/2018 1.127 lượt xem
 
Đó là nhiệm vụ quan trọng mà Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) Đào Minh Tú đặt ra đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐNHVN, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 tại Hội nghị lần 2 diễn ra ngày 24/7/2018.Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch CĐNHVN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành CĐNHVN đã thông qua chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng đến đoàn viên, người lao động trong Ngành;

Nâng cao hiệu quả đối với công tác tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phối hợp với chuyên môn tham gia thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;

Ban hành các Quy chế về công tác tổ chức, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan CĐNHVN và các Ban nghiệp vụ; xây dựng Nghị quyết chuyên đề về hoạt động của CĐNHVN; ban hành Nghị quyết, hướng dẫn về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng; nâng cao trình độ, học vấn, nghiệp vụ và kiến thức Pháp luật đối với cán bộ công đoàn;
 

Phó Chủ tịch thường trực CĐNHVN Nguyễn Văn Tân trình bày dự thảo Chương trình công tác toàn khóa tại Hội nghị
 
Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng trong hệ thống CĐNHVN;

Triển khai công tác giám sát việc thực hiện các chế độ đối với lao động nữ; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao điều kiện thụ hưởng cho lao động nữ; công tác bình đẳng giới, công tác dân số, gia đình và chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tại các cấp công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra công đoàn các cấp, công tác giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham mưu xử lý kỷ luật, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn; chỉ đạo các đơn vị thực hiện về quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định;

Triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thống đốc NHNN; thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ an sinh xã hội đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng mục đích và theo quy định của pháp luật.
 

Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị
 
Cơ bản nhất trí với nội dung chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành CĐNHVN khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023; tuy nhiên để chương trình được sâu sát hơn, chủ động hơn để các cấp Công đoàn chủ động trong triển khai nhưng vẫn bám sát vào mục tiêu, định hướng của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN là gắn hoạt động công đoàn với công tác chuyên môn, Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch CĐNHVN Đào Minh Tú yêu cầu tập trung vào các điểm sau:

Một là, tập trung giáo dục đoàn viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới của ngành Ngân hàng hết sức nặng nề và khó khăn. Do đó, các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình tại mỗi cơ quan, đơn vị, đồng thời cũng dành thời gian để chỉ đạo có hiệu quả hoạt động công đoàn tại mỗi cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐNHVN lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hai là, tuyên truyền vận động và giáo dục đạo đức cán bộ, xây dựng hình ảnh văn hóa của người cán bộ ngân hàng. Để làm được điều này thì vai trò của tổ chức công đoàn là rất lớn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm nay và toàn khóa này. Mặt khác, đi cùng với đạo đức cán bộ là văn hóa ứng xử, giao tiếp, phải xây dựng hình ảnh cán bộ ngân hàng tốt hơn.

Ba là, tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ giữa các cấp công đoàn, tạo ra sự đoàn kết, phối hợp và cạnh tranh một cách lành mạnh giữa các TCTD. Để thực hiện được mục tiêu này thì phải sự kết hơp giữa các cấp chuyên môn và đoàn thể;

Bốn là, để đẩy lùi tư tưởng hay hình ảnh xấu thì trước hết phải xây dựng những hình ảnh đẹp, tổ chức các phong trào thi đua và tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt. Cơ quan CĐNHVN nghiên cứu cách thức và xây dựng chương trình hành động, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp;

Năm là, tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống tổ chức công đoàn Ngành; khuyến khích các đoàn viên, công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua và gắn bó với tổ chức công đoàn;

Sáu là, quan tâm, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động công đoàn…

Trên cơ sở kế thừa và tiếp thu các kết quả đạt được của khóa trước, Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐNHVN, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục đổi mới hoạt động, tạo sự chủ động và khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của từng tổ chức công đoàn. Các hoạt động phong trào tập trung vào chiều sâu và gắn với hoạt động chuyên môn.

Để thực hiện được các nội dung trên, Phó Thống đốc yêu cầu: i) Mỗi tổ chức công đoàn chủ động xây dựng chương trình của mình; tăng cường hơn nữa công tác thông tin - tuyên truyền. Sau mỗi Hội nghị phải quán triệt nội dung tới toàn thể đoàn viên công đoàn; ii) Tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn cấp trên và cấp dưới, qua đó tạo sự đồng bộ trong hoạt động công đoàn trong toàn hệ thống; iii) Tăng cường sự phối hợp, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của các cấp lãnh đạo đảng và chuyên môn; iv) Phát huy hơn nữa vai trò của từng thành viên Ban Chấp hành CĐNHVN; v) Tiếp tục tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, an sinh - xã hội ở các cấp, toàn hệ thống, đơn vị, từng cụm, khối thi đua…; vi) Tăng cường công tác đối ngoại để học tập, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn; vii) Phát huy vai trò đầu mối, gắn kết, tham mưu đề xuất trong hoạt động phong trào, giúp việc của Cơ quan CĐNHVN…
 
Theo sbv.gov.vn
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
24/01/2022 46 lượt xem
Ngày 21/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 mở rộng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì.
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
24/01/2022 50 lượt xem
Trong năm 2021, nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với ngành Ngân hàng là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành cùng nhiều sự kiện quan trọng khác. Tạp chí Ngân hàng điểm 10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng trong năm 2021 đáng ghi nhớ này.
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
21/01/2022 68 lượt xem
Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là văn bản pháp lý cao nhất và toàn diện nhất điều chỉnh hoạt động BHTG.
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?