Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
17/12/2021 873 lượt xem
Sau một năm trở thành thành viên của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động tham gia và hưởng ứng các hoạt động của BIS, triển khai các khuyến nghị của BIS trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời, thể hiện trách nhiệm của ngân hàng trung ương (NHTW) thành viên.
 
Chức năng và nhiệm vụ của BIS

BIS là tổ chức quốc tế, được thành lập vào năm 1930 tại Basel (Thụy Sỹ) theo Công ước La Haye từ một nhóm thành viên ban đầu gồm NHTW các nước phát triển, chủ yếu là các nước Tây Âu, mục tiêu là nhằm thanh toán các khoản đền bù thiệt hại chiến tranh của Đức và những khoản nợ giữa các nước đồng minh sau Chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất.

Theo thời gian, số lượng thành viên, chức năng, nhiệm vụ của BIS có sự thay đổi theo hướng ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thế giới. BIS đóng vai trò chủ chốt trong việc thiết lập các nguyên tắc, chuẩn mực chung cho hoạt động của thị trường tài chính, ngân hàng, hệ thống thanh toán và bảo hiểm toàn cầu. Hiện nay, BIS gồm 63 thành viên - là các NHTW và cơ quan quản lý tiền tệ quốc gia trên thế giới, với đội ngũ 634 cán bộ, nhân viên đến từ 64 quốc gia khác nhau.

Mô hình tổ chức của BIS là công ty cổ phần, với ¾ nguồn vốn là cổ phần của NHTW các nước thành viên. BIS là ngân hàng của các NHTW, có vai trò hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc ổn định tài chính và tiền tệ thông qua hợp tác quốc tế.

Tổ chức bộ máy của BIS gồm có Hội nghị Toàn thể (cơ quan cao nhất) và Hội đồng các Giám đốc (cơ quan điều hành); trụ sở chính đặt tại Basel và hai chi nhánh tại Hồng Kông và Mexico.

Với vai trò là ngân hàng toàn cầu của các NHTW, BIS tổ chức diễn đàn để đối thoại và mở rộng hợp tác quốc tế, cung cấp nền tảng về đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm, phân tích sâu rộng những vấn đề chủ yếu về mặt chính sách, khuyến khích cạnh tranh tài chính lành mạnh. 

Về hợp tác quốc tế, BIS tổ chức các diễn đàn để thảo luận và cung cấp nền tảng phối hợp giữa các nhà tạo lập chính sách, nhằm nâng cao ổn định tài chính và tiền tệ, đáp ứng nhu cầu cần thiết theo hướng ngày càng hiệu quả, tăng cường đối thoại và cải tiến quy trình phối hợp.

Hỗ trợ các NHTW phối hợp trong việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng về công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và tránh những rủi ro liên quan, nổi bật là rủi ro về an ninh mạng. Theo chiến lược đến năm 2025, BIS sẽ đổi mới công nghệ đòn bẩy và những kênh phối hợp mới phục vụ cộng đồng các NHTW trong môi trường thay đổi nhanh chóng về công nghệ.

Về nghiên cứu và phân tích kinh tế, BIS soạn thảo và công bố thống kê quốc tế định kỳ về các thị trường và định chế tài chính (như thống kê hoạt động ngân hàng qua biên giới, tình hình thanh khoản toàn cầu), nâng cao năng lực quản lý và tăng cường khai thác các cơ sở dữ liệu đa dạng dựa trên nguồn dữ liệu lớn và công nghệ phân tích tiên tiến, như sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tại NHTW, khả năng hình thành đồng tiền kỹ thuật số của NHTW.   

Về dịch vụ ngân hàng, BIS cung cấp dịch vụ kỹ thuật tài chính cho các NHTW, cơ quan quản lý tiền tệ và các tổ chức quốc tế, chủ yếu là nhằm hỗ trợ trong việc quản lý tài sản ngoại hối, đảm bảo an toàn và ổn định thanh khoản. 

BIS gồm 06 ủy ban, bao gồm: (1) Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, triển khai các tiêu chuẩn điều chỉnh toàn cầu đối với các ngân hàng và tăng cường giám sát thận trọng: (2) Ủy ban Thanh toán và Hạ tầng thị trường, thiết lập và tăng cường các tiêu chuẩn giám sát/điều chỉnh toàn cầu về thanh toán và các vấn đề về hạ tầng thị trường; (3) Ủy ban Hệ thống tài chính toàn cầu, nhằm giám sát và phân tích những vấn đề liên quan đến hệ thống và thị trường tài chính; (4) Ủy ban Thị trường, theo dõi diễn biến trên các thị trường tài chính và đối sách của các NHTW; (5) Cơ quan Quản trị NHTW, nghiên cứu những vấn đề liên quan đến thiết kế và nghiệp vụ NHTW; (6) Ủy ban Irving Fisher về thống kê NHTW, xử lý những vấn đề thống kê liên quan đến ổn định kinh tế, tài chính và tiền tệ.

Bên cạnh những ủy ban trên đây, BIS có 03 tổ chức/diễn đàn trực thuộc, bao gồm: (1) Ủy ban Ổn định tài chính, phối hợp với các cơ quan tài chính quốc gia và các cơ quan, sắp đặt tiêu chuẩn quốc tế nhằm triển khai các quy định về giám sát, điều chỉnh và những chính sách khác; (2) Hiệp hội các cơ quan quốc tế về bảo hiểm tiền gửi, sắp đặt tiêu chuẩn toàn cầu về hệ thống bảo hiểm tiền gửi và thúc đẩy hợp tác về bảo hiểm tiền gửi và những vấn đề liên quan; (3) Hiệp hội các cơ quan quốc tế về giám sát bảo hiểm, sắp đặt các tiêu chuẩn toàn cầu đối với khu vực bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu quả và giám sát thống nhất, góp phần nâng cao ổn định tài chính toàn cầu. 

Ngoài ra, BIS còn là đối tác thực hiện các nghiệp vụ đầu tư ngoại hối cho các NHTW; diễn đàn hợp tác giữa các NHTW; là nơi các NHTW/cơ quan quản lý tiền tệ tiến hành phối hợp chính sách tiền tệ, trao đổi kinh nghiệm điều hành chính sách và hệ thống tài chính, ngân hàng...

Với tư cách là tổ chức của các NHTW, hằng năm BIS tổ chức các hội nghị Thống đốc NHTW để thảo luận về các vấn đề tiền tệ quốc tế và điều chỉnh vĩ mô, tăng cường tính minh bạch và dễ dự báo của chính sách tiền tệ quốc gia. Mặc dù là đối tượng thuộc về chủ quyền quốc gia, song chính sách tiền tệ cũng là điều kiện cần thiết đối với hoạt động NHTW và tư nhân, cả đối với hoat động đầu cơ ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái, nhất là của các nước xuất khẩu. BIS có hai mục tiêu cụ thể, quy định về tỷ lệ vốn tự có và minh bạch về tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Quy định về tỷ lệ vốn tự có của ngân hàng (gọi tắt là quy định BIS) được đề ra, sau khi một ngân hàng lớn tại Mỹ là Continental Illinois phá sản vào năm 1984, gây những chấn động quốc tế thông qua các giao dịch hải ngoại của nó. Theo yêu cầu, tỷ lệ vốn tự có của ngân hàng (tỷ lệ giữa vốn và tài sản) phải cao hơn một mức tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu do BIS đề ra, nhằm bảo vệ tất cả các NHTW liên quan. Từ quan điểm quốc tế, đảm bảo tỷ lệ vốn tự có là vấn đề quan trọng nhất giữa các NHTW, nguyên nhân là do hoạt động cho vay mang tính đầu tư, vượt quá tiềm lực vốn của ngân hàng có thể gây ra khủng hoảng kinh tế ( định luật Gresham).

Minh bạch hóa tỷ lệ dự trữ: Chính sách tỷ lệ dự trữ là công cụ rất mạnh để kiểm soát lạm phát và bong bóng tài sản, nên BIS cố gắng chuẩn hóa chính sách này.

Mối quan hệ của BIS với Việt Nam

Tháng 01/2020, Hội đồng Quản trị của BIS đã ra thông cáo chính thức, mời NHNN làm hội viên cùng với NHTW các nước Morocco và Kuwait, nâng tổng số hội viên của BIS lên 63 thành viên, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình hội nhập quốc tế của NHNN nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung.

Trở thành thành viên của BIS, NHNN và hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp cận được các nguyên tắc, chuẩn mực cao nhất của hệ thống tài chính toàn cầu, góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế, từng bước tăng cường năng lực và khả năng cạnh tranh của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam cũng như của nền kinh tế.

Tháng 02/2021, tại buổi làm việc trực tuyến với ông Augustin Carstens - Tổng Giám đốc BIS, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao ông Carsten và Lãnh đạo BIS trong việc hỗ trợ NHNN hoàn tất các thủ tục để trở thành hội viên của BIS. Thống đốc nhấn mạnh, việc gia nhập BIS là quyết định sáng suốt và đúng đắn trên nhiều mặt. Những diễn đàn, nghiên cứu mà BIS thực hiện để phân tích tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực là đầu vào rất hữu ích, giúp Việt Nam tiếp tục thực hiện điều hành chính sách và kiểm soạt lạm phát một cách hiệu quả. NHNN đặc biệt quan tâm đến các diễn đàn của BIS liên quan đến các chủ đề như sáng tạo đổi mới, Fintech, đảm bảo an ninh an toàn không gian mạng, ứng dụng dữ liệu lớn trong ngân hàng.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng, việc tiếp cận những sản phẩm nghiên cứu, tham gia các hoạt động của BIS là cơ hội đặc biệt hữu ích cho các cán bộ của NHNN trong việc nghiên cứu, ban hành quy định, khuôn khổ pháp lý, nhất là trong bối cảnh ngành Ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) ngày càng tăng cả về quy mô và phạm vi hoạt động.

Đối với hệ thống thanh toán, NHNN đặc biệt quan tâm đến các diễn đàn của BIS liên quan đến các chủ đề như sáng tạo đổi mới, Fintech, đảm bảo an ninh an toàn không gian mạng, ứng dụng dữ liệu lớn. Đây là nguồn thông tin quan trọng, có tác dụng hỗ trợ NHNN trong việc nghiên cứu, xây dựng các giải pháp chính sách cho lĩnh vực này.

Về lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng, NHNN và BIS từ lâu đã thiết lập quan hệ tài khoản với khoản tiền gửi đầu tiên tại BIS từ giữa những năm 1990. Kể từ thời điểm này, NHNN đã nghiên cứu và triển khai hàng loạt khuyến nghị đề xuất của BIS như: Nghiêm túc thực hiện các quy định Basel, nhất là về tỷ lệ an toàn vốn; triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu; tăng cường thanh tra, giám sát ngân hàng; bảo đảm an toàn hệ thống, an ninh tiền tệ tín dụng, đồng thời thông qua tái cơ cấu để hỗ trợ thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Nhờ đó, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, đẩy lùi được tình trạng lạm phát triền miên, tỷ giá hối đoái ổn định, dự trữ ngoại hối và uy tín của VND ngày càng tăng cao, không còn tình trạng bất ổn tài chính, hệ thống ngân hàng Việt Nam trở thành nguồn cung cấp vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Triển vọng thời gian tới

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và phá hoại các nền kinh tế toàn cầu, BIS đã kịp thời đưa ra những đánh giá, nhận định về diễn biến kinh tế toàn cầu, nhất là về tăng trưởng GDP và những vấn đề liên quan đến hệ thống ngân hàng, góp phần duy trì ổn định tài chính và tiền tệ toàn cầu. Để các ngân hàng có thêm nguồn vốn hỗ trợ nền kinh tế và giảm thiểu tác động của đại dịch, BIS đã khuyến nghị các cơ quan quản lý quốc gia tạm thời điều chỉnh giảm một số quy định về vốn, sử dụng linh hoạt, thận trọng các biện pháp về vốn và thanh khoản, khuyến khích các ngân hàng làm việc một cách kiến tạo và thận trọng với khách hàng vay vốn; phát hành hướng dẫn cách thức xử lý các khoản vay tái cơ cấu, tạm hoãn thanh toán nợ công và tư nhân thông qua dự phòng và phân loại tài sản.

BIS cũng kịp thời đánh giá tác động của các nền tảng trực tuyến liên quan đến hệ thống thanh toán toàn cầu, nhận định triển vọng phát triển trong tương lai, nổi bật là khả năng hình thành đồng tiền kỹ thuật số của NHTW; đưa ra những khuyến nghị quan trọng đảm bảo để hệ thống ngân hàng tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thế giới. Với những đóng góp như vậy, BIS xứng đáng là tổ chức quốc tế lâu đời nhất và là một trong những tổ chức uy tín nhất trong hệ thống tài chính, tiền tệ toàn cầu, là ngân hàng của các NHTW.   

Cùng đồng hành với BIS trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục chủ động trong việc tham gia các hoạt động của BIS và triển khai các khuyến nghị của BIS liên quan đến hoạt động ngân hàng. Động thái này thể hiện rõ nét tại Kế hoạch của NHNN về hợp tác với BIS, được ban hành vào ngày 08/6/2021. Mục tiêu hàng đầu của Kế hoạch này là đảm bảo quyền lợi, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ hội viên; củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với BIS và với các NHTW thành viên. Việt Nam cũng sẽ tận dụng tốt các cơ chế, diễn đàn hợp tác trong BIS, cơ sở dữ liệu, tri thức, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa hoạt động của NHNN và củng cố hệ thống các TCTD, tăng cường vị thế của Việt Nam nói chung và NHNN nói riêng tại BIS và các tổ chức trực thuộc.

Theo Kế hoạch, các đơn vị trực thuộc NHNN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Thực hiện nghĩa vụ cổ đông; hợp tác đầu tư dịch vụ tài chính ngân hàng và những lĩnh vực khác với BIS; tham gia các ủy ban, tổ chức trực thuộc BIS; phối hợp trong công tác đào tạo, tăng cường năng lực; coi trọng thông tin tuyên truyền về BIS và các hoạt động của NHNN tại BIS.

Với tư cách là thành viên chính thức của BIS, mối quan hệ giữa NHNN và BIS sẽ được đẩy mạnh, ngày càng trở nên chặt chẽ và hiệu quả, BIS sẽ là một trong những đối tác quan trọng nhất của NHNN trong lĩnh vực quản lý tài sản, quản lý dự trữ ngoại hối, Fintech và nhiều lĩnh vực khác.

Xuân Thanh

Nguồn tham khảo: BIS, Website NHNN, Wikipedia.

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 226 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 95 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 327 lượt xem
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 254 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 223 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 465 lượt xem
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 311 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 360 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 379 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
22/04/2022 349 lượt xem
Việt Nam với 70% dân số trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, cùng với sự phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân ngày càng tăng, mức sống đang dần được cải thiện, trở thành thị trường tiềm năng cho mở rộng thị trường thẻ tín dụng nội địa (TDNĐ).
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
20/04/2022 453 lượt xem
Là ngân hàng thương mại (NHTM) được ghi nhận "mạnh tay" nhất trong việc giảm lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng trong năm 2021, ngay những ngày đầu quý I/2022, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn quy mô 30.000 tỷ đồng với mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
13/04/2022 422 lượt xem
Thường Xuân là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, thuộc 62 huyện nghèo của cả nước, nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Dân số toàn huyện trên 90 nghìn người, với trên 21 nghìn hộ; cơ bản có 03 dân tộc Thái, Kinh, Mường sinh sống. Nền kinh tế huyện Thường Xuân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
13/04/2022 457 lượt xem
Một trong những mục tiêu hàng đầu trong công cuộc đổi mới đất nước đó là tăng trưởng về kinh tế gắn với công bằng xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới.
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
30/03/2022 666 lượt xem
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Quỹ HTX) có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 là bước ngoặt quan trọng, giúp cho Quỹ HTX thống nhất được cơ chế hoạt động và mô hình tổ chức...
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2022 771 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), những năm qua, nguồn vốn chính sách được khơi thông, trải đều khắp trên cao nguyên Lâm Đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chủ động huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”; tăng cường biện pháp ứng phó trước những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tích cực giúp người dân vay vốn thuận lợi, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.000

69.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.000

69.000

Vàng SJC 5c

68.000

69.020

Vàng nhẫn 9999

54.150

55.150

Vàng nữ trang 9999

53.950

54.750


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?