Thứ Năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021

Dấu ấn Agribank trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam

Vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, khi đất nước đang đứng trước vận mệnh đổi mới như một tất yếu của lịch sử, thì sự ra đời của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được xem là một bước đột phá lớn về định hướng của ngành Ngân hàng, để bước vào cơ chế thị trường trong bối cảnh những ngày đầu đổi mới.