Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Cải cách hành chính chính là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
07/05/2018 1.028 lượt xem
Ngay sau khi dự Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 do Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức, ngày 02/5/2018 Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã trả lời phỏng vấn với phóng viên về kết quả xếp hạng và nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành Ngân hàng trong thời gian tới.Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trả lời phỏng vấn

PV: Thưa Phó Thống đốc, năm 2017 ngành Ngân hàng là đơn vị đứng đầu (cũng là đơn vị 3 năm liên tiếp xếp hạng cao nhất) về chỉ số CCHC. Xin Phó Thống đốc cho biết những kinh nghiệm và bài học rút ra trong quá trình đẩy mạnh triển khai CCHC trong ngành Ngân hàng.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sáng nay, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. Tại Hội nghị này, NHNN Việt Nam vinh dự được công bố là đơn vị dẫn đầu trong số các Bộ, ngành năm 2017, là đơn vị đạt đểm số cao nhất trong toàn quốc (kể cả 63 tỉnh, thành phố). Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp ngành Ngân hàng đạt được ngôi vị quán quân về chỉ số này. Kết quả này là sự ghi nhận quá trình phấn đấu quyết liệt của người đứng đầu cho tới cán bộ, công chức và nhân viên trong toàn ngành Ngân hàng về công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC).

Cách đây gần 10 năm, Ngành Ngân hàng đã quyết liệt triển khai, đã hoàn thành và công bố Bộ thủ tục hành chính sau khi đã được cắt giảm, đã thông báo kết quả những thủ tục đã được loại bỏ và thực hiện tiết giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Ngành Ngân hàng cũng là Bộ ngành đầu tiên trong số các Bộ, ngành hoàn tành việc công bố sớm Bộ thủ tục hành chính. Kết quả này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về CCTTHC của ngành Ngân hàng trong thời gian sau.

Nhìn lại quá trình triển khai và kết quả đạt được về CCHC những năm vừa qua tại ngành Ngân hàng, có thể rút ra những kinh nghiệm và bài học sau:

Một là, việc triển khai CCHC phải hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Ngành Ngân hàng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chinh phủ tại tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về Chương trỉnh tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh, ngành Ngân hàng đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện trong 5 năm từ 2016 đến hết 2021. Đồng thời, ngành Ngân hàng luôn chú trọng triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp cho từng năm đối với từng đơn vị thuộc NHNN cũng như từng TCTD.

Hai là, xác định trách nhiệm, nguyên tắc, quan điểm của người đứng đầu trong công tác CCHC: Từ người cao nhất là Thống đốc NHNN cho đến thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, các NHTM đều phải xác định coi CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Cùng với đó, gắn kết quả đạt được trong CCHC để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị cũng như người đứng đầu.

Ba là, gắn công tác CCHC với các hoạt động của ngành Ngân hàng: Để CCHC, CCTTHC triển khai đồng bộ, đạt kết quả cao thì phải gắn chặt công tác này với công tác cải cách công chức, công vụ, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và đặc biệt là hiện đại hóa cơ sở vật chất, cũng như áp dụng công nghệ hiện đại một cách đồng bộ vào hoạt động ngân hàng.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CCHC và CCTTHC: Vấn đề kiểm tra, giám sát và xây dựng trật tự, kỷ cương trong điều hành, gắn CCHC với cải cách công chức, công vụ, nâng cao chất lượng của đạo đức công chức, công vụ trong việc phục vụ người dân, kể cả cán bộ, công chức của NHNN, cũng như cán bộ, nhân viên của các TCTD để xây dựng cho được ý thức phục vụ tốt nhất, trách nhiệm nhất với người dân là rất quan trọng, qua đó tăng cường nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp với các doạt động dịch vụ của ngành Ngân hàng.

Năm là, nâng cao chất lượng bộ máy thường trực làm công tác CCHC: Công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng nên phải có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm công tác thường trực để theo dõi, đôn đốc, động viên, khen thưởng, kỷ luật kịp thời các đơn vị, cá nhân làm tốt hoặc không tốt. Những người cán bộ làm công tác này phải là các cán bộ có trách nhiệm, có năng lực để tổ chức, chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan đạt hiệu quả cao.

Tất cả các nội dung trên được ngành Ngân hàng quan tâm và triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhờ đó ngành Ngân hàng đạt được kết quả là 3 năm đứng đầu các Bộ, ngành về chỉ số này.

PV: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh là nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành triển khai. Vậy CCHC có mối quan hệ như thế nào với việc tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quan hệ giao dịch với Ngân hàng?

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Một trong những mục tiêu của CCHC là sự tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân trong quan hệ với ngành Ngân hàng. Các giao dịch của NHNN với người dân, doanh nghiệp là không nhiều, chủ yếu người dân, doanh nghiệp giao dịch với các NHTM thông qua các hoạt động về quan hệ tín dụng, dịch vụ tiền tệ, thanh toán… NHNN xác định các NHTM, các TCTD là các đơn vị hoạt động có tính chất dịch vụ. Do vậy, các dịch vụ của các NHTM phải được cải cách nhằm tạo thuận lợi hơn, thông tháng hơn, tạo điều kiện tốt nhất, hiệu quả nhất, giảm chi phí với mức cao nhất cho doanh nghiệp và người dân. Thời gian vừa qua NHNN đã chỉ đạo các TCTD thường xuyên kết nối, thực hiện các chương trình kết nối với doanh nghiệp, đối thoại với doanh nghiệp diễn ra trên tất các các tỉnh, thành phố. Tất các các NHTM, các TCTD đều phải tham gia các chương trình này để tháo gỡ ngay các khó khăn cho doanh nghiệp một cách cụ thể, kịp thời.

PV: Kết quả CCHC đạt được trong những năm vừa qua góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành Ngân hàng. Xin Phó Thống đốc cho biết những nhiệm vụ trọng tâm về CCHC và CCTTHC ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Trong thời gian tới, NHNN xác định công tác CCHC, CCTTHC hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách là giải pháp chủ yếu để cải thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc của các đơn vị trong ngành Ngân hàng.

Trong năm 2018, NHNN sẽ vẫn tiếp tục phát huy cách thức, biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu vừa qua. Trong đó, Ban Lãnh đạo NHNN đặt ra các lĩnh vực đặc biệt quan trọng cần phải triển khai quyết liệt hơn, đó là cải cách trong nội bộ, trong phương thức chỉ đạo điều hành, công vụ, công chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính.
Về những định hướng lớn trong thời gian tới, CCHC tiếp tục được NHNN xác định là một trong những nội dung, giải pháp đổi mới hoạt động ngân hàng, nhằm đưa hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, phát huy tối đa vai trò huyết mạch của nền kinh tế, đóng góp đắc lực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với mục tiêu tiếp tục triển khai tích cực các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, NHNN sẽ tập trung vào các trọng tâm: Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ CCHC và chương trình, kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển doanh nghiệp; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo động lực và áp lực trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đơn vị; hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, hoàn thiện Chính phủ điện tử; tăng cường chỉ đạo các TCTD cải tiến, đổi mới, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tạo thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
  
Để đạt các mục tiêu đó, NHNN sẽ tổ chức thực hiện thông qua hàng loạt các chính sách, cơ chế và giải pháp sẽ được đặt ra phù hợp trong từng giai đoạn, trên nền tảng ý chí, quyết tâm chính trị thống nhất cao độ của toàn ngành, một sự tập trung đầu tư nguồn lực con người một cách thỏa đáng và hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn Phó Thống đốc!

Theo sbv.gov.vn

 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng
Đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng
21/01/2022 89 lượt xem
Ngày 13/01/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.
Kinh tế năm 2022 - nhiều động lực tích cực mới
Kinh tế năm 2022 - nhiều động lực tích cực mới
20/01/2022 84 lượt xem
Năm 2022, sẽ còn nhiều khó khăn phía trước gắn trực tiếp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và trên cả nước...
Thống đốc NHNN yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022
Thống đốc NHNN yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022
19/01/2022 124 lượt xem
Ngày 13/01/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022. Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký.
                  Sự cần thiết luật hóa Nghị quyết số 42/2017/QH14 để nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Sự cần thiết luật hóa Nghị quyết số 42/2017/QH14 để nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
17/01/2022 195 lượt xem
Ngày 21/6/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết số 42/2017/QH14)... Ngày 21/6/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2017/...
                  Ngành Ngân hàng triển khai nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua đại dịch Covid19.
Ngành Ngân hàng triển khai nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua đại dịch Covid19.
14/01/2022 248 lượt xem
Có thể nói, đại dịch Covid-19 là thách thức kinh tế nghiêm trọng nhất, thậm chí còn sâu rộng hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009... Những tổn thương do Covid-19 gây ra khiến nề...
                  Những chính sách, giải pháp của ngành Ngân hàng giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua “cú sốc” Covid-19
Những chính sách, giải pháp của ngành Ngân hàng giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua “cú sốc” Covid-19
09/12/2021 946 lượt xem
Hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã phủ bóng đen lên bức tranh kinh tế thế giới, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống d...
                  Xây dựng chính sách quản lý đối với tiền ảo: Cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý
Xây dựng chính sách quản lý đối với tiền ảo: Cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý
06/12/2021 2.160 lượt xem
Tính đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam, khái niệm về tài sản ảo, tiền ảo chưa được nêu trong bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào. Mặc dù tài sản ảo, tiền ảo đang được giao dịch phổ biến, nhiều n...
                  Xử phạt vi phạm hành chính trong bảo mật thông tin khách hàng hiện nay và hướng hoàn thiện
Xử phạt vi phạm hành chính trong bảo mật thông tin khách hàng hiện nay và hướng hoàn thiện
30/11/2021 1.842 lượt xem
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng, phân tích quy định của pháp luật về xử phạt hành vi v...
                  Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo và một số đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo và một số đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền
23/11/2021 1.817 lượt xem
Cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT) của một quốc gia thường được xem xét dưới góc độ 4 trụ cột chính, bao gồm: (i) Hệ thống pháp luật về PCRT; (ii) Thực hiện các biện pháp PCRT tại các đối tượng báo ...
                  Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật PCRT: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn
Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật PCRT: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn
08/11/2021 1.185 lượt xem
Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội... Dự án Luật Phòng, chốn...
                  Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi: Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu của chính sách bảo hiểm tiền gửi
Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi: Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu của chính sách bảo hiểm tiền gửi
05/11/2021 1.280 lượt xem
Việc nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm từ 75 triệu đồng lên 125 triệu đồng là một chính sách quan trọng, tích cực của Chính phủ nhằm nâng cao quyền lợi cho người gửi tiền là cá nhân tại các tổ chức tín ...
                  Chính sách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vận tải trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt Nam
Chính sách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vận tải trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt Nam
04/11/2021 1.057 lượt xem
Cũng như nhiều loại hình doanh nghiệp khác, doanh nghiệp vận tải là một trong những loại hình doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp vận tải có nguy cơ vỡ nợ và p...
                  Chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
01/11/2021 5.114 lượt xem
Dịch Covid-19 bùng phát kể từ đầu năm 2020 đã để lại nhiều hậu quả đối với nền kinh tế Việt Nam khi các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng bởi doanh thu sụt giả...
                  Hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong điều kiện Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung
Hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong điều kiện Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung
29/10/2021 4.828 lượt xem
Xử lý vi phạm hành chính là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước thiết lập, duy trì, bảo vệ trật tự quản lý Nhà nước, là phương tiện để cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ được g...

                  Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ Blockchain trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 - 2025
Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ Blockchain trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 - 2025
26/10/2021 5.405 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) cùng với sự phát triển vô cùng nhanh chóng, vượt bậc của khoa học và công nghệ, nền kinh tế ảo trong thế giới mạng cũng phát triển không ngừng... Cuộc...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?