Những thay đổi trong công tác kế toán, tài chính của NHNN khi ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi
04/01/2018 9.714 lượt xem
Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống (Hệ thống SG3.1) đã giúp công tác kế toán, quản lý tài chính và quản lý đầu tư xây dựng của NHNN chặt chẽ, số liệu kế toán tài chính chính xác và minh bạch, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin nhằm hỗ trợ hiệu quả yêu cầu quản lý của NHNN Trung ương hiện đại.
 


Ảnh minh họa
 
Hệ thống phần mềm ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống thuộc phạm vi Hợp đồng SG3.1 là một trong những hệ thống phần mềmquan trọng của Dự án Hệ thống quản lý thông tin và Hiện đại hóa ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Dự án FSMIMS),có phạm vi triển khai và đối tượng thụ hưởng lớn, bao phủ 17 Vụ, Cục, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của NHTW, 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và hơn 100 tổ chức tín dụng trên toàn quốc.Mục tiêu của hệ thống nàylà nhằm xây dựng một hệ thống kế toán và thông tin kế toán tập trung, xử lý các nghiệp vụ NHTW một cách tự động, tích hợp các phần mềm nghiệp vụ liên quan, đảm bảo khả năng khai thác dữ liệu chính xác và kịp thời.
Tham gia triển khai ngay từ đầu Dự án, Vụ Tài chính - Kế toán đã bố trí cán bộ phối hợp với Ban Quản lý dự án FSMIMS và Nhà thầu thực hiện triển khai từ khâu rà soát đánh giá hiện trạng của hệ thống tài chính, kế toán cũ đến việc thiết kế chức năng kế toán, tài chính, test tích hợp hệ thống, test người sử dụng và golive hệ thống mới.
Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai dự án, nhưng với quyết tâm cao của toàn thể cán bộ tham gia triển khai Dự án nói chung và cán bộ, công chức Vụ Tài chính – Kế toán nói riêng,sau 2 năm triển khai xây dựng, giai đoạn 1 Hệ thống SG3.1 đã được đưa vào sử dụng ngày 01/12/2015 và giai đoạn 2 của Hệ thống được đưa vào sử dụng từ ngày 20/9/2016.
Sự thay đổi công nghệ là một trong 4 yếu tố tác động đến hoạt động của một cơ quan đơn vị. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống SG3.1 đã tạo sự thay đổi rất lớn đối với công tác kế toán, tài chính và quản lý dự ánđầu tư của NHNN.
Sự thay đổi đầu tiên chính là hệ thống tài khoản kế toán.Trên cơ sở khuyến nghị của tư vấn Earn &Young và hệ thống pháp luật kế toán, chuẩn mực kế toán của Việt Nam, NHNN đã ban hành hệ thống tài khoản kế toán mới phù hợp với Hệ thống thông tin kế toán thuộc dự án FSMIMS. So với hệ thống tài khoản cũ, hệ thống tài khoản mới này được thiết kế khoa học tinh gọn do đã loại bỏ các tài khoản chi tiết mang tính chất thống kê, đồng thời có thể dễ dàng mở rộng để đáp ứng nhu cầu ghi nhận các nghiệp vụ mới có thể phát sinh trong tương lai và cho phép theo dõi đa tệ, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán của NHNN theo quy định tại Quyết định số 07/2013/QĐ - TTg ngày 24/1/2013 và Quyết định số 08/2013/QĐ - TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Cùng với sự thay đổi hệ thống tài khoản, công tác kế toán, quản lý tài chính và đầu tư xây dựngcủa NHNN cũng đã được chuyển đổi từ mô hình phân tán tại các đơn vị chi nhánh NHNN trên toàn quốc sang một hệ thống tập trung, duy nhất và xử lý tự động, trực tuyến. Cụ thể:
Thứ nhất, toàn bộ các hoạt động, nghiệp vụ kế toán, tài chính hàng ngày của NHNN trước đây thực hiện phân tán trên các phân hệ quản lý nghiệp vụ khác nhau và thiếu sự liên kết giữa các phân hệ nghiệp vụ naythực hiện trên một hệ thống tập trung, duy nhất, có sự kết nối giữa các phân hệ quản lý nghiệp vụ và kết nối với hệ thống kế toán tạo thành một chu trình khép kín.
Thứ hai, các giao dịch, hạch toán kế toán, thanh toán... được xử lý tự động, xuyên suốt theonguyên tắc mỗi số liệu chỉ nhập vào hệ thống một lần và kiểm soát bốn mắt; dữ liệu được chuyển tiếp liên thông giữa các hệ thống và kiểm soát theo nguyên tắc đã định sẵn nên số lượng khâu kiểm soát chứng từ giấy và xử lý chứng từ, sai sót được giảm thiểu, tiết kiệm thời gian tác nghiệp nghiệp vụ, tăng tính chính xác của dữ liệu. Tuy nhiên, công tác hậu kiểm cuối ngày đòi hỏi các đơn vị phải quan tâm thực hiện đúng quy định để phát hiện kịp thời các sai sót.
Thứ ba, các bộ phận, đơn vị có chức năng kiểm soát, đối chiếu tại các đơn vị NHNN và của toàn hệ thống NHNN như Vụ Tài chính – Kế toán có thể truy cập ngay trên hệ thống thực hiện kiểm soát, đối chiếu dữ liệu giữa các nghiệp vụ của đơn vị cũng như dữ liệu giữa các đơn vị NHNN của toàn hệ thống một cách tức thời, dễ dàng. Các bút toán điều chỉnh của các đơn vị NHNN được kiểm soát chặt chẽ, bút toán hạch toán lùi ngày (backdate) phải được NHNN (Vụ Tài chính - Kế toán) chấp thuận. Do đó, số liệu kế toán, tài chính của NHNN luôn được đảm bảo thống nhất, khớp đúng và chính xác.
Thứ tư, việc lập Bảng cân đối tài khoản kế toán toàn hệ thống được thực hiện hàng ngày (thời gian hoàn tất vào cuối giờ sáng hoặc đầu giờ chiều ngày kế tiếp), lập Bảng cân đối tài khoản toàn hệ thống theo tháng cũng được hoàn tất sớm hơn từ 02 đến 03 ngày; việc tra cứu, chiết xuất các dữ liệu, thu, chi tài chính theo ngày/tháng/nămcũng như dữ liệu chi tiết về tài sản của các đơn vị NHNN nói riêng và của toàn hệ thống NHNN nói chung được thực hiện trực tuyến, dễ dàng ... đã đáp ứng kịp thời thông tin nhằm hỗ trợ hiệu quả trong việc ra các quyết định quản lý, điều hành công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản của NHNN.
Thứ năm, với hệ thống các mẫu biểu báo cáo thuộc phân hệ tài sản, ngân sách, Sổ cái GL...được thiết lập sẵn công thức có trên hệ thống và được sử dụng đồng nhất giữa các đơn vị NHNN đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị chức năng của NHNN (Vụ Tài chính - Kế toán) trong việc tổng hợp, lập kế hoạch tài chính, ngân sách, kế hoạch mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng của NHNN một cách nhanh chóng và có độ chính xác cao. Đồng thời cũng giúp NHNN có thể theo dõi được số liệu thực tế thực hiện với số liệu kế hoạch; thông tin tài chính toàn hệ thống NHNN minh bạch.
Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi tích cực đó, cán bộ làm công tác kế toán của NHNN phải chấp nhận những thay đổi “phiền toái” như: thời gian nhập liệu và kiểm soát dữ liệu tăng gấp bội; một số giao diện và nghiệp vụ thể hiện bằng tiếng Anh; thường xuyên phải làm thêm giờ vào cuối buổi chiều...
Sau gần 2 năm vận hành chính thức, mặc dù Hệ thống SG3.1 vẫn còn một số lỗi nhỏ cần phải chỉnh sửa nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế của NHNN nhưng có thể khẳng định, hệ thống SG3.1 đã đáp ứng được yêu cầu của NHNN trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài chính cũng như khai thác thông tin phục quản lý.
Theo đánh giá của Vụ Tài chính – Kế toán, những yếu tố tạo nên sự thành công của việc triển khai Hệ thống SG3.1 của NHNN chính là: trong suốt quá trình triển khai dự án, Ban lãnh đạo NHNN luôn có những chỉ đạo sát sao đối với dự án; Lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục, Sở giao dịch, chi nhánh NHNN cũng luôn tạo điều kiện, bố trí những cán bộ có chuyên môn và nghiệp vụ tham gia triển khai dự án; các cán bộ trực tiếp tham gia dự án có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, sáng tạo và có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án.Đặc biệt, phải kể đến sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán tại các chi nhánh NHNN;mặc dù không được tham gia triển khai dự án ngay từ đầu nhưng cán bộ kế toán tại các chi nhánh NHNN đã nắm bắt và nhanh chóng làm quen, chấp nhận sự thay đổi để hệ thống được vận hành đúng kế hoạch, đạt mục tiêu.

Theo sbv.gov.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng
Đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng
21/01/2022 88 lượt xem
Ngày 13/01/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.
Kinh tế năm 2022 - nhiều động lực tích cực mới
Kinh tế năm 2022 - nhiều động lực tích cực mới
20/01/2022 84 lượt xem
Năm 2022, sẽ còn nhiều khó khăn phía trước gắn trực tiếp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và trên cả nước...
Thống đốc NHNN yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022
Thống đốc NHNN yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022
19/01/2022 124 lượt xem
Ngày 13/01/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022. Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký.
                  Sự cần thiết luật hóa Nghị quyết số 42/2017/QH14 để nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Sự cần thiết luật hóa Nghị quyết số 42/2017/QH14 để nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
17/01/2022 195 lượt xem
Ngày 21/6/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết số 42/2017/QH14)... Ngày 21/6/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2017/...
                  Ngành Ngân hàng triển khai nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua đại dịch Covid19.
Ngành Ngân hàng triển khai nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua đại dịch Covid19.
14/01/2022 248 lượt xem
Có thể nói, đại dịch Covid-19 là thách thức kinh tế nghiêm trọng nhất, thậm chí còn sâu rộng hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009... Những tổn thương do Covid-19 gây ra khiến nề...
                  Những chính sách, giải pháp của ngành Ngân hàng giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua “cú sốc” Covid-19
Những chính sách, giải pháp của ngành Ngân hàng giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua “cú sốc” Covid-19
09/12/2021 946 lượt xem
Hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã phủ bóng đen lên bức tranh kinh tế thế giới, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống d...
                  Xây dựng chính sách quản lý đối với tiền ảo: Cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý
Xây dựng chính sách quản lý đối với tiền ảo: Cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý
06/12/2021 2.158 lượt xem
Tính đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam, khái niệm về tài sản ảo, tiền ảo chưa được nêu trong bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào. Mặc dù tài sản ảo, tiền ảo đang được giao dịch phổ biến, nhiều n...
                  Xử phạt vi phạm hành chính trong bảo mật thông tin khách hàng hiện nay và hướng hoàn thiện
Xử phạt vi phạm hành chính trong bảo mật thông tin khách hàng hiện nay và hướng hoàn thiện
30/11/2021 1.842 lượt xem
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng, phân tích quy định của pháp luật về xử phạt hành vi v...
                  Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo và một số đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo và một số đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền
23/11/2021 1.817 lượt xem
Cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT) của một quốc gia thường được xem xét dưới góc độ 4 trụ cột chính, bao gồm: (i) Hệ thống pháp luật về PCRT; (ii) Thực hiện các biện pháp PCRT tại các đối tượng báo ...
                  Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật PCRT: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn
Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật PCRT: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn
08/11/2021 1.185 lượt xem
Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội... Dự án Luật Phòng, chốn...
                  Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi: Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu của chính sách bảo hiểm tiền gửi
Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi: Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu của chính sách bảo hiểm tiền gửi
05/11/2021 1.280 lượt xem
Việc nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm từ 75 triệu đồng lên 125 triệu đồng là một chính sách quan trọng, tích cực của Chính phủ nhằm nâng cao quyền lợi cho người gửi tiền là cá nhân tại các tổ chức tín ...
                  Chính sách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vận tải trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt Nam
Chính sách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vận tải trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt Nam
04/11/2021 1.055 lượt xem
Cũng như nhiều loại hình doanh nghiệp khác, doanh nghiệp vận tải là một trong những loại hình doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp vận tải có nguy cơ vỡ nợ và p...
                  Chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
01/11/2021 5.114 lượt xem
Dịch Covid-19 bùng phát kể từ đầu năm 2020 đã để lại nhiều hậu quả đối với nền kinh tế Việt Nam khi các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng bởi doanh thu sụt giả...
                  Hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong điều kiện Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung
Hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong điều kiện Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung
29/10/2021 4.828 lượt xem
Xử lý vi phạm hành chính là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước thiết lập, duy trì, bảo vệ trật tự quản lý Nhà nước, là phương tiện để cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ được g...

                  Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ Blockchain trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 - 2025
Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ Blockchain trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 - 2025
26/10/2021 5.403 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) cùng với sự phát triển vô cùng nhanh chóng, vượt bậc của khoa học và công nghệ, nền kinh tế ảo trong thế giới mạng cũng phát triển không ngừng... Cuộc...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?