Thứ Năm, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NHNN lập Tổ công tác liên ngành về cán cân thanh toán quốc tế

Ngày đăng:08:49 11/04/2017
Lượt xem: 1.233
Cỡ chữ
Tổ công tác liên ngành về cán cân thanh toán quốc tế do bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN làm Tổ trưởng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc lập thành lập Tổ công tác liên ngành về cán cân thanh toán quốc tế.
Theo Quyết định, Tổ công tác liên ngành về cán cân thanh toán quốc tế do bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN làm Tổ trưởng; ông Tô Huy Vũ - Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê NHNN làm Phó Tổ trưởng; Các thành viên của Tổ gồm một số đồng chí thuộc các Vụ, Cục đơn vị NHNN, Tổng cục Hải quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài, Tổng Cục Thống kê, Bộ Công thương, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế…

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng
Tổ công tác liên ngành về cán cân thanh toán quốc tế có nhiệm vụ cung cấp, trao đổi thông tin, số liệu thực hiện và dự báo cán cân thanh toán quốc tế; Đánh giá, phân tích, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thặng dư, thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế; Đánh giá, phân tích tác động của cán cân thanh toán quốc tế đến nền kinh tế; Báo cáo, đề xuất với Thống đốc NHNN, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách quản lý, biện pháp điều hành để cải thiện tính ổn định và bền vững của cán cân thanh toán quốc tế.
Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành do Thống đốc NHNN quy định. Thống đốc NHNN quyết định việc chấm dứt hoạt động, giải thể Tổ công tác liên ngành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1594/QĐ-NHNN ngày 06/7/2009 của Thống đốc NHNN về việc thành lập thành lập Tổ công tác liên ngành về cán cân thanh toán quốc tế.
Cũng trong ngày 07/4/2017, Thống đốc NHNN ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về cán cân thanh toán quốc tế. Theo đó, các thành viên Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc sau:
Thảo luận công khai: Các số liệu, thông tin, các vấn đề có liên quan đến các hạng mục trong cán cân thanh toán quốc tế và các ý kiến đánh giá, kiến nghị, đề xuất được thảo luận công khai tại các cuộc họp của Tổ công tác liên ngành.
Bảo mật thông tin: Các thông tin, số liệu, tài liệu được cung cấp, trao đổi và sử dụng cho việc thực hiện mục đích hoạt động và nhiệm vụ của Tổ Công tác liên ngành được bảo mật theo quy định của pháp luật;
Kịp thời, chủ động: Các thành viên Tổ Công tác liên ngành báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời cho Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành những yếu tố, diễn biến tác động thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực mình quản lý có liên quan đến cán cân thanh toán quốc tế, đồng thời đề xuất giải pháp cần thiết.
V.M

(Nguồn: http://thoibaonganhang.vn)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao