Thứ Tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của nhân dân

Ngày đăng:07:40 18/12/2019
Lượt xem: 694
Cỡ chữ
Được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ - HĐQT ngày14/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và chính thức khai trương đi vào hoạt động tháng 4 năm 2003, NHCSXH chi nhánh tỉnh Bắc Giang hiện có 9 Phòng giao dịch đặt tại 9 huyện và 225 điểm giao dịch xã/230 đơn vị hành chính cấp xã, hoạt động theo lịch cố định hàng tháng phục vụ kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn.


 
Bước vào năm 2019 với mục tiêu bám sát các chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, NHCSXH tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng 2019; cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác huy động tiết kiệm, hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2022. Công tác tập huấn, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng kế hoạch. Hoạt động tín dụng chính sách được duy trì ổn định, nợ quá hạn giảm, tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp và không phát sinh mới trường hợp hộ vay bỏ đi khỏi địa phương. Công tác giao dịch lưu động tại các địa phương được thực hiện tốt.
 
Kết quả huy động vốn tính đến ngày 30/9/2019 đạt 4.221 tỷ đồng, tăng 353 tỷ đồng, tăng 286 tỷ đồng so với 31/12/2018. Trong đó, bao gồm vốn Trung ương, vốn địa phương, nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Hoạt động tín dụng trong 9 tháng đầu năm đạt 1.128 tỷ đồng, số khách hàng vay vốn là 27.887 khách, bình quân mỗi hộ vay 41 triệu đồng/hộ. Doanh số thu nợ đến 30/9/2019 đạt 844,5 tỷ đồng, vốn thu hồi tập trung chủ yếu chương trình hộ nghèo 325 tỷ đồng, cận nghèo 219 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 83 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường 78,6 tỷ đồng và học sinh sinh viên 51,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ trong 9 tháng là 4.213 tỷ đồng, tăng 350,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, tăng 282,8 tỷ đồng so với 31/12/2018, có 114.263 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành 98,38% chỉ tiêu kế hoạch giao. Toàn chi nhánh đã bám sát vào các chỉ tiêu kinh tế xã hội tại địa phương, tập trung khai thác, huy động các nguồn lực đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững. 
 
Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn chi nhánh tập trung vào việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2019 được giao, triển khai các biện pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, đã chủ động phân tích đánh giá chất lượng tín dụng tại từng địa bàn, giám sát quá trình sử dụng vốn vay nhằm hạn chế phát sinh nợ quá hạn và xử lý kịp thời các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan, đến 30/9/2019, nợ quá hạn duy trì ở mức 2.836 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07% so với tổng dư nợ; nợ khoanh 209 triệu, giảm 517, toàn tỉnh có 129 xã không có nợ quá hạn, chiếm tỷ lệ 56% số xã không có nợ quá hạn trên toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa NHCSXH và các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác được nâng lên. Đến 30/9/2019, dư nợ ủy thác đạt 4.193 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 99,5% trên tổng dư nợ, trong đó Hội Nông dân 1.306 tỷ đồng, Hội Phụ nữ 2.029 tỷ, Hội Cựu chiến binh 485 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên 371 tỷ đồng.
 
Với những kết quả rất đáng ghi nhận như trên, Ông Ngô Gia Quát - Giám đốc NHCSXH tỉnh đưa ra kế hoạch, giải pháp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019, đó là tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng dư nợ theo mục tiêu, nhiệm vụ Ban đại diện HĐQT đề ra từ đầu năm. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì đạt 8 - 10% (tăng trên 300 tỷ đồng), nợ quá hạn duy trì ở mức hiện nay, huy động tiết kiệm đạt 100% kế hoạch Trung ương giao, tỷ lệ giao dịch xã đạt trên 95%, có từ 90% Tổ Tiết kiệm và vay vốn trở lên hoạt động tốt. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kiểm tra giám sát tính tuân thủ chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước và quy trình nghiệp vụ của ngành; chú trọng đến công tác an ninh, an toàn kho quỹ, vận chuyển tiền trên đường đi giao dịch... chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tín dụng chính sách, việc bình xét cho vay, quản lý và hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả đặc biệt là công tác nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo đài từ Trung ương đến địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt, tiếp tục quan tâm thông tin tuyên truyền về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW để tiếp tục hỗ trợ về nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.
 
Như vậy, với kết quả đã đạt được cũng như những định hướng phát triển trong thời gian tới, NHCSXH chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã và đang đi đúng định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHCSXH. Song song với đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp cũng như các đối tượng khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng được hiệu quả nhất. 


 
Nguồn: TCNH Số 23/2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao