Chủ Nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

TCNH Số 24 Tháng 12

08:40, 18/12/2017

TCNH Số 23 Tháng 12

02:08, 08/12/2017

TCNH Số 22 Tháng 11

04:41, 15/11/2017

TCNH Số 21 Tháng 11

12:10, 08/11/2017

TCNH Số 20 Tháng 10

09:04, 23/10/2017

TCNH Số 19 Tháng 10

08:23, 04/10/2017

TCNH Số 18 Tháng 9

10:07, 20/09/2017

TCNH Số 17 Tháng 9

10:06, 20/09/2017

TCNH Số 16 Tháng 8

08:38, 06/09/2017

TCNH Số 15 Tháng 8

01:13, 14/08/2017

TCNH Số 14 Tháng 7

08:20, 28/07/2017

TCNH Số 13 Tháng 7

01:33, 11/07/2017

Số 12

02:31, 27/06/2017

Số 11

02:29, 27/06/2017

Số 10

02:28, 27/06/2017

Số 8

02:26, 27/06/2017

Số 7

02:25, 27/06/2017

Số 6

02:24, 27/06/2017

Số 5

02:23, 27/06/2017

Số 4

02:22, 27/06/2017
Trang 1/2
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao