Một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình
12/01/2018 4.411 lượt xem
Văn Lạc
Quảng Bình là một tỉnh nằm ở Bắc Trung Bộ, với diện tích tự nhiên 8.000 km2, dân số có 877.702 người, 87% sống ở nông thôn, có bờ biển dài 116,km4; có nhiều thắng cảnh đẹp, cùng với thềm lục địa rộng gấp 2,6 lần diện tích đất liền, tạo cho Quảng Bình có một ngư trường rộng lớn với trữ lượng khoảng 10 vạn tấn và phong phú về loài (1650 loài). Phía Bắc Quảng Bình có bãi san hô trắng, với diện tích hàng chục ha, đó là nguồn nguyên liệu quý cho sản xuất hàng mỹ nghệ và tạo ra vùng sinh thái của hệ san hô. Điều đó cho phép phát triển nền kinh tế tổng hợp vùng ven biển. Diện tích rừng 486.688 ha, trong đó có 17.397 ha rừng thông. Thực vật ở Quảng Bình đa dạng về giống loài. Địa hình hẹp từ Tây sang Đông. Toàn bộ diện tích được chia thành mấy vùng sinh thái cơ bản: Vùng núi cao, vùng đồi và trung du, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển.
Với tiềm năng phong phú và đa dạng như vây, nhưng hiện nay nhìn lại Quảng Bình vẫn là một tỉnh kinh tế chậm phát triển, thời tiết khắc nghiêt, bão lụt còn là mối đe dọa thường xuyên. Tính đến cuối năm 2002 tỷ lệ hộ đói nghèo còn 24% (theo chuẩn cũ) trên tổng số hộ, số người thất nghiệp còn lớn, tỷ lệ dân nông thôn có nước sạch còn thấp, nhà tranh tre tạm bợ còn nhiều. Trong 159 xã phường thì có 68 xã miền núi, vùng cao, vùng sâu. Thực trạng trên cũng đặt ra cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình ngay từ khi ra đời trách nhiệm rất nặng nề trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. 
Bằng sự nổ lực chủ quan, cùng với sự quan tâm lảnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng quản tri, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đến hết năm 2017 sau hơn 15 năm  hoạt động, tổng nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đạt 2.772 tỷ đồng, trong đó huy động trong cộng đồng người nghèo đạt 62 tỷ đồng. Cũng tính đến hết năm 2017, tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đạt 2.764 tỷ đồng, tăng gấp hơn 16 lần so cuối năm 2002; Trong đó cho vay hộ nghèo đạt 648,8 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo đạt 799 tỷ đồng; Cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 231,3 tỷ đồng; cho vay học sinh sinh viên đạt 194,6 tỷ đồng;... Nợ quá hạn đã giảm từ 1,8% năm 2002, xuống  0,1%  cuối tháng 12 năm 2017. Không chỉ cho vay hộ nghèo và giải quyết việc làm như trước đây, mà hiện nay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình còn mở rộng cho vay 16 chương trình tín dụng, hướng đến các đối tượng chính sách xã hội cụ thể khác nhau. Vốn cho vay đã vươn tới 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Các chương trình tín dụng chính sách đang được Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình triển khai đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các mục tiêu được đề ra trong các Nghị quyết của các cấp Đảng bộ tại địa phương. Vốn tín dụng của Chi nhánh đã đồng hành cùng hàng vạn hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thu hút và tạo việc làm, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có đủ tiền chi phí để học tập. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số bước đầu có “Cái cần câu” để câu cá, từng bước định canh định cư. Vốn tín dụng cũng tạo điều kiện cho nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục và phát triển, góp phần thúc đẩy và làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng xã, phường. Nhiều gia đình hộ nghèo có nhà sàn phòng tránh được bão, lũ, an cư lạc nghiệp. Môi trường được cải thiện, bộ mặt nông nghiệp nông thôn khởi sắc, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xóa bỏ dần những tệ nạn tiêu cực như vay nặng lãi, nạn phá rừng.
Từ thực tiễn hoạt động trong 15 năm qua của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây: 
Một là, hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình kế thừa được một số kinh nghiệm và chỉnh sửa, bổ sụng cho phù hợp với thực tiễn. Khi Ngân hàng Phục vụ người nghèo còn trong tổ chức  NHNo&PTNT, thì chỉ thực hiện ủy thác cho vay qua Hội Phụ nữ và Hội Nông dân, nhưng hiện nay đang thực hiện ủy thác qua 4 tổ chức hội đoàn thể, từ ủy thác toàn phần chuyển qua ủy thác từng phần. Xây dựng  thêm, củng cố và kiện toàn, thống nhất gọi là tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).  Từ  kế  thừa 1.066 Tổ  vay vốn  trước đây đến nay  đã có 2.459 Tổ TK&VV.
Đồng thời kế thừa  “Ngân hàng lưu động”  có đủ thành phần: tổ trưởng, cán bộ tín dụng, kế toán, thủ quỹ, bảo vệ, lái xe, hiện nay đã cải tiến đơn giản hơn“ Tổ giao dịch xã”, có tối thiểu 03 cán bộ, vừa đảm nhiệm vừa kiêm nhiệm  các vị trí, chức danh công việc chủ yếu: Tổ trưởng, Kiểm soát viên, Giao dịch viên, nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài sản, đảm bảo các quy định khác và các quy trình nghiệp vụ. Với những kế thừa và cải tiến nói trên, nên đến nay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã tăng gấp nhiều lần quy mô cho vay trong điều kiện không tăng biên chế, không tăng chi phí, nhưng vẫn đảm bảo mở rộng mạng lưới giao dịch về tận khắp các thôn, bản; tạo thuận lợi cho giao dịch của người dân.
Hai là, đặt công tác tổ chức và kiện toàn tổ chức lên vị trí hàng đầu. Ngay sau khi thành lập, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã triển khai chủ trương tuyển dụng sinh viên từ các trường đại học. Qua hoạt động hàng năm, trên cơ sở đánh giá thành tích đạt được của cán bộ, Chi nhánh đã xây dựng quy hoạch và có kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cốt cán, nâng cao trình độ về mọi mặt. Từ con số chỉ 26 cán bộ, nhân viên khi nhận bàn giao, đến nay đã có 145 người, với 88% có trình độ thạc sỹ, đại học.
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình còn thường xuyên theo dõi sự biến động nhân sự sau các nhiệm kỳ Đại hội Đảng, Hội đồng nhân dân các cấp và tham mưu cho UBND các cấp thay đổi bổ sung tăng cường Ban đại diện HĐQT, đảm bảo Ban đại diện luôn đủ mạnh về số lượng và chất lượng. Đến nay đã có 9 ban Đại diện HĐQT từ tỉnh đến huyện, thành phố, thị xã, với 255 thành viên, để quản trị triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cấp trên, thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của NHCSXH.
Ba là, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình sớm có tầm nhìn về chiến lược công nghệ thông tin, nên đã tạo được sự đột phá quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hoạt động ngân hàng. Từ năm 2005 Chi nhánh đã trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị, được nối mạng theo mô hình Lan và Wan, có đường truyền tốc độ cao, cài đặt các chương trình phần mềm thuộc tất cả các nghiệp vụ cơ bản. Tháng 2/2014 đã triển khai thành công dự án hiện đại hóa Công nghệ thông tin. Qua đó đã thực hiện hệ thống giao dịch chuyển sang Intellect online và Intellect offline tại điểm giao dịch xã, tiến tới trao đổi thông tin với khách hàng thông qua điện thoại thông minh (Smart Phone).…
Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng  Bình thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và các cơ quan thông tin báo chí ở địa phương, định kỳ thực hiện một số phóng sự nhằm phản ảnh thực tế sinh động tại cơ sở đã triển khai chương trinh tín dụng có hiệu quả; thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, cơ chế, quy định mới; đồng thời cũng tuyên dương những gương người tốt, việc tốt về cho vay vốn, về sử dụng vốn vay…
Nhìn lại hoạt động trong hơn 15 năm qua có thể thấy, những bài học kinh nghiệm nói trên của Chi nhánh NHCSXH Quảng Bình đã đóng góp quan trọng về thành tựu sau một chặng đường hoạt động của NHCSXH Việt Nam, tiếp tục được phát huy, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.
 
Nguồn tài liệu:
Báo cáo hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình, năm 2017.
 
(Tạp chí Ngân hàng số 1, tháng 1/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
26/01/2022 23 lượt xem
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai tới hệ thống ngân hàng trên địa bàn các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các biện pháp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
26/01/2022 29 lượt xem
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) có vai trò hết sức quan trọng đối với từng người dân, doanh nghiệp và đối với toàn bộ nền kinh tế.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 54 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 52 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 68 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 57 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 61 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 70 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 247 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 100 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 395 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 98 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 99 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 78 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?