Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Quan điểm của NHNN, có thể giảm lãi suất cho vay ngắn hạn để hỗ trợ tăng trưởng và các DN. Tuy nhiên, chính sách sẽ vẫn linh hoạt và thận trọng, tránh tác động tiêu cực tới ổn định kinh tế vĩ mô...