Kinh nghiệm quốc tế về phương thức chi trả tiền gửi được bảo hiểm và khuyến nghị đối với Việt Nam
13/08/2018 2.177 lượt xem
Phương Mai 

Chi trả tiền bảo hiểm là một trong những chức năng cơ bản của các hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG), không phân biệt ngầm hay công khai, cấp vốn trước hay cấp vốn sau. Theo định nghĩa về chỉ trả BHTG của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI): “Chi trả tiền bảo hiểm là một trong những nhiệm vụ chính của tổ chức BHTG. Theo đó, tổ chức BHTG phải có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người gửi tiền khi một ngân hàng bị cơ quan chức năng tuyên bố đóng cửa.” Theo Nguyên tắc 15 - Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển BHTG hiệu quả của IADI tháng 11/2014, các tổ chức BHTG cần có nhiều lựa chọn chi trả để đảm bảo việc trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người gửi tiền, giúp duy trì niềm tin công chúng, góp phần ổn định hệ thống tài chính. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn về phương thức chi trả BHTG tại một số nước trên thế giới và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam. 
Các phương thức chi trả tiền bảo hiểm
Theo Hướng dẫn về Chi trả tiền bảo hiểm của IADI, các phương thức chi trả tiền gửi chính bao gồm:
Chuyển tiền điện tử: Việc sử dụng chuyển tiền điện tử trong chi trả là một phương án khả thi và tiết kiệm thời gian. Phương án này rất hiệu quả bởi nó chỉ yêu cầu người gửi tiền có tài khoản của một ngân hàng khác. Phương pháp này tuyệt đối yêu cầu một hệ thống an toàn để đảm bảo việc xác thực các chi tiết về tài khoản của người gửi tiền.
Thanh toán tiền mặt hoặc qua ATM: Đây không phải là phương pháp thường xuyên được ưu tiên lựa chọn do yếu tố không an toàn cũng như không tiện lợi. Tuy nhiên, tại các quốc gia mà hệ thống thanh toán chưa phát triển tốt, tiền mặt là một phương thức khả thi nhất. Ngoài ra, thanh toán tiền mặt có thể thuận tiện cho các số dư tiền gửi nhỏ, nhất là khi người gửi tiền không có các tài khoản tại các ngân hàng khác. Việc chi trả thông qua máy ATM cũng là phương án khả thi đối với thanh toán tạm thời hoặc trả trước nhưng cần cân nhắc việc các vấn đề về an toàn sử dụng máy ATM khi người gửi tiền rút một lượng lớn tiền mặt. Hiệu quả của phương án này hầu hết dựa trên khả năng mà tổ chức BHTG có thể sử dụng các hệ thống của ngân hàng đổ vỡ để soát xét việc thanh toán trong quá trình chi trả.
Thanh toán séc: Việc thanh toán séc có ưu điểm là an toàn và quen thuộc, tuy nhiên cần xem xét đảm bảo việc phát hành séc với khối lượng lớn tới người gửi tiền trong môi trường an toàn, thông thường qua hệ thống bưu điện. Tổ chức BHTG cần xác định một nhà cung cấp dịch vụ thích hợp để xử lý thông tin người gửi tiền được chi trả và dựa trên các thông tin này để phát hành số lượng séc danh nghĩa cần thiết cho đúng người gửi tiền được thụ hưởng với khoản tiền chi trả chính xác trong khung thời gian kỳ vọng.
Đại lý thanh toán: Đại lý thanh toán có thể là các tổ chức tín dụng (TCTD) có mạng lưới thanh toán rộng lớn cho công chúng. Tuy nhiên, để phương án này đạt hiệu quả, trước khi việc chi trả diễn ra, tổ chức BHTG cần xác định và lựa chọn đại lý thanh toán nhằm xác định yếu tố chi phí, phương thức chuyển giao thông tin người gửi tiền, các quy trình cũng như thời gian chi trả. Thông thường, việc quản lý rủi ro hiệu quả yêu cầu lựa chọn nhiều hơn 1 tổ chức đại lý thanh toán nhằm tránh việc tổ chức tín dụng này trở thành TCTD mục tiêu bị xử lý. Ngoài ra, có thể cân nhắc thử nghiệm trước khi thực hiện.
Thanh toán tạm thời: Việc thanh toán tạm thời có thể giảm bớt áp lực thanh toán toàn bộ trong thời gian nhanh chóng, nhất là trong trường hợp tổ chức BHTG phải đối mặt với những rủi ro lớn về việc chi trả vượt mức (ví dụ thông tin về người gửi tiền không đầy đủ, việc tổng hợp không đầy đủ). Tuy nhiên, khi thực hiện phương thức này cần các điều kiện: Tổ chức BHTG nên có quyền quyết định đảm bảo thanh toán tạm thời; có khả năng tiếp cận dữ liệu cần thiết trước đó; có khả năng thanh toán tạm thời mà không gây hại đến ảnh hưởng của tổ chức BHTG đối với những người gửi tiền này; và thanh toán tạm thời mà không gây trở ngại cho tốc độ và quá trình chi trả nói chung.
Chuyển giao tiền gửi được bảo hiểm thông qua giao dịch mua lại và tiếp nhận nợ (P&A): Các giao dịch của người gửi tiền tại TCTD bị đổ vỡ được thực hiện như bình thường tại TCTD tiếp nhận. Phương thức chi trả này không làm gián đoạn bất kỳ giao dịch nào đối với người gửi tiền và các hoạt động ngân hàng bình thường.
Các hình thức khác: Các hình thức thanh toán phát triển theo thời gian (ví dụ như sự ra đời của tiền điện tử và dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động), vì vậy tổ chức BHTG nên xem xét các hình thức thanh toán một cách thường xuyên để có thể thay đổi khi cần thiết.
Dù áp dụng hình thức thanh toán nào, tổ chức BHTG cũng cần xác định được thời điểm bắt đầu và kết thúc quá trình chi trả. Tương tự, người gửi tiền cũng cần biết được thời điểm và phương thức nhận được số tiền bảo hiểm.
Kinh nghiệm tại một số tổ chức BHTG quốc tế
Các tổ chức BHTG quốc tế sử dụng đa dạng các phương thức chi trả BHTG tùy thuộc vào số tiền bồi thường (Tại Philippines, nếu tiền gửi được bảo hiểm nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 Peso, người gửi tiền sẽ được chi trả bằng hình thức tiền mặt) hoặc vào các yếu tố khác như vị trí địa lý, trình độ phát triển của kinh tế vùng hay trình độ phát triển của công nghệ. Đối với các nước có trình độ phát triển công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ ứng dụng trong ngân hàng, sẽ có thêm nhiều phương thức chi trả khác thuận tiện cho cả tổ chức BHTG và người gửi tiền hơn như dịch vụ ngân hàng trực tuyến qua thiết bị di động (Mobile Banking) hay sử dụng Thẻ giữ tiền (Store Value Card).
(Xem bảng 1)
Theo kết quả khảo sát thường niên của IADI năm 2015, chỉ có 32/115 tổ chức BHTG (28%) sử dụng duy nhất một phương thức chi trả BHTG. Điều này đồng nghĩa 72% tổ chức BHTG được khảo sát sử dụng từ hai phương thức chi trả trở lên. Trong đó, phương thức được các tổ chức BHTG quốc tế ưa chuộng gồm có chuyển tiền điện tử (58%), thanh toán séc (55%), trả tiền mặt hoặc ATM thông qua chi nhánh hoặc đại lý  thanh toán (48%). 
Một số khuyến nghị đối với Việt Nam
Tại Việt Nam, pháp luật hiện hành đã quy định những vấn đề liên quan đến chi trả. Theo Luật BHTG ban hành năm 2012, điểm 5 Điều 26 quy định: “Tổ chức bảo hiểm tiền gửi trực tiếp trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi hoặc ủy quyền cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khác thực hiện”. Như vậy, theo Luật BHTG 2012, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) có thể sử dụng phương thức chi trả BHTG là thanh toán bằng tiền mặt và đại lý thanh toán.
Trong gần 20 năm hoạt động, BHTGVN đã tiến hành chi trả BHTG cho người gửi tiền tại 39 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố, với số tiền 26,78 tỷ đồng. Trong đó, BHTGVN trực tiếp thực hiện chi trả 34 QTDND, ủy quyền cho TCTD thực hiện chi trả 5 QTDND. Nhìn chung, việc chi trả BHTG bằng cả 2 hình thức trực tiếp và ủy nhiệm đều được thực hiện một cách chính xác và kịp thời, góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội tại các địa phương có QTDND bị đổ vỡ, giải quyết dứt điểm việc xử lý pháp nhân đối với các QTDND gặp khó khăn kéo dài không thể khắc phục.
Thực tế triển khai việc trả tiền bảo hiểm, BHTGVN chủ yếu sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt. Nguyên nhân là do các TCTD đổ vỡ phát sinh chi trả trong thời gian qua đều là các QTDND, thường ở địa bàn các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa - nơi người gửi tiền có ít cơ hội tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra, người gửi tiền tại các QTDND này thường có lượng tiền gửi nhỏ và không có tài khoản tại các TCTD khác. Vì vậy, việc sử dụng phương thức chi trả bằng tiền mặt đối với người gửi tiền tại các QTDND đổ vỡ trong thời gian qua là phù hợp với thực tế và khuyến nghị của IADI.
Trong thời gian tới, khi hệ thống Dự án hiện đại hóa hoạt động ngân hàng (FSMIMS) chính thức đưa vào sử dụng, BHTGVN có khả năng tiếp cận sớm các thông tin của người gửi tiền. Điều này giúp BHTGVN ước lượng được giá trị tiền gửi phải chi trả, từ đó có phương án, kế hoạch hành động phù hợp, kịp thời, giúp giảm thời gian chi trả và chi phí chi trả. Đồng thời, với sự phát triển, mở rộng mạng lưới của các ngân hàng nói riêng và sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung trong thời gian tới, BHTGVN có thể cân nhắc sử dụng phương thức ủy quyền cho ngân hàng đại lý nhiều hơn.
Ngoài ra, quá trình tái cơ cấu các TCTD đang diễn ra mạnh mẽ, người gửi tiền cũng có sự phát triển về kinh tế và nâng cao hiểu biết tài chính, đòi hỏi có những phương thức chi trả khác nhau để phù hợp với từng đối tượng và khu vực chi trả. Vì vậy, BHTGVN có thể nghiên cứu và kiến nghị bổ sung phương thức chi trả, như chuyển tiền điện tử hay chuyển tiền gửi được bảo hiểm thông qua giao dịch P&A nhằm đa dạng hóa các phương thức chi trả BHTG và rút ngắn thời gian chi trả. Bên cạnh đó, BHTGVN có thể nghiên cứu kết hợp nhiều phương thức chi trả để đảm bảo việc trả tiền bảo hiểm diễn ra nhanh chóng và thuận tiện, phù hợp cho từng đối tượng người gửi tiền, từ đó giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD và đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ nguyên tắc cơ bản của IADI phiên bản phiên bản tháng 11/2014;
2. Hướng dẫn nâng cao về Hệ thống và Quy trình chi trả của IADI T11/2012;
3. Kết quả khảo sát thường niên của IADI năm 2015...
(Tạp chí Ngân hàng số 15, tháng 8/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 31 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 34 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 37 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 41 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 44 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 47 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 228 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 87 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 378 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 78 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 79 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 66 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 274 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 140 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?