Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 584 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chúc mừng các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Nghị - Chủ tịch Công đoàn cơ quan NHTW nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của Ngành như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trên thế giới và nhiều địa phương trong nước, đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, với vị trí, vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan đầu não của ngành Ngân hàng, Công đoàn cơ quan NHTW đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, vận động đoàn viên và người lao động phát huy mặt tích cực và thuận lợi, khắc phục khó khăn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của NHTW và ngành Ngân hàng năm 2021.
 
Chú trọng chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động
 
Năm 2021, mặc dù dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng tại NHTW, tình hình tiền lương và thu nhập của đoàn viên và người lao động nhìn chung ổn định theo cơ chế, chính sách về lao động của Nhà nước, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được cải thiện tốt hơn, đời sống tinh thần được quan tâm đúng mức đã động viên đoàn viên và người lao động gắn bó, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của toàn Ngành. 
 
Công đoàn cơ quan NHTW đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, năng lực thực thi nghiệp vụ, động viên đoàn viên và người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
 
Đặc biệt, Công đoàn cơ quan NHTW đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên và người lao động hiểu rõ, nâng cao hiểu biết và chủ động thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đã có 31/31 công đoàn cơ sở triển khai cho đoàn viên và người lao động ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Ngay từ đầu năm 2021, Công đoàn cơ quan NHTW đã triển khai tổ chức các hoạt động phong trào, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo không khí phấn khởi, động viên đoàn viên và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, công tác nữ công, công tác tài chính được chú trọng. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt trách nhiệm chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân thực hiện công tác giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Công tác an sinh xã hội được Công đoàn cơ quan NHTW và các công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm và triển khai thực hiện hiệu quả, vận động đoàn viên và người lao động đóng góp, ủng hộ Quỹ Tình nghĩa Ngân hàng, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo… Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cán bộ hưu trí ngành Ngân hàng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi, động viên bộ đội biên phòng, đồng bào vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.
 


Công đoàn cơ quan NHTW nhận Bằng khen của Thống đốc vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thủ trưởng hành chính với Công đoàn cơ quan NHTW
 
Năm 2021, mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW và Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW đã triển khai thực hiện tốt, đảm bảo theo quy chế phối hợp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở đó, tăng cường sự đoàn kết, phối hợp tốt giữa các công đoàn với chuyên môn tại các đơn vị, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức chấp hành về sử dụng tài sản của đoàn viên và người lao động, tác phong làm việc, giờ giấc làm việc, trang phục, giao tiếp đều được nâng cao rõ nét. Cơ quan, công sở, phòng làm việc đều khang trang, sạch đẹp, văn minh lịch sự.
 
Đoàn kết nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
 
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan NHTW đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau: Công đoàn các cấp triển khai, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả, động viên đoàn viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành, thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn cơ quan NHTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028; triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW với Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW; tổ chức thiết thực, hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao dành cho đoàn viên, người lao động... Thực hiện tốt nội dung đã cam kết do Công đoàn cơ quan NHTW phát động đối với việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong và ngoài Ngành. Hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2023 - 2028; chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; đẩy mạnh hoạt động công tác nữ công nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của NHTW trên cơ sở lồng ghép các hoạt động về giới, bình đẳng giới...
 
Nhất trí với các báo cáo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị Công đoàn cơ quan NHTW triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tập trung vào một số nội dung, cụ thể:
 
Một là, tiếp tục động viên đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu gương, đi đầu trong các phong trào thi đua và trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.
 
Hai là, thực hiện tốt nội dung đã cam kết do Công đoàn phát động đối với việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Ba là, tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy làm công tác công đoàn, đặc biệt là bộ máy làm công tác công đoàn chuyên trách tại Công đoàn cơ quan NHTW; chủ động đề xuất, tổ chức các hoạt động phong trào, thể hiện là nơi gắn kết những hoạt động của các công đoàn cơ sở. Đồng thời, tiếp tục củng cố Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.
 
Bốn là, rà soát lại toàn bộ hoạt động chương trình của nhiệm kỳ 2018 - 2023; hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Năm là, tiếp tục coi trọng văn hóa công sở, giao tiếp công sở và ứng xử hàng ngày, để luôn tự hào NHTW là môi trường làm việc văn minh, lịch sự, có văn hóa, luôn có sự yêu thương, chia sẻ trong cả công việc và cuộc sống giữa tổ chức công đoàn và đoàn viên, công đoàn.
 
Sáu là, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong và ngoài Ngành; tích cực tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Công đoàn cơ quan NHTW tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động an sinh xã hội hoặc đầu mối, phối kết hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động này.

Hà My
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 226 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 95 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 327 lượt xem
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 254 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 223 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 465 lượt xem
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 311 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 360 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 379 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
22/04/2022 349 lượt xem
Việt Nam với 70% dân số trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, cùng với sự phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân ngày càng tăng, mức sống đang dần được cải thiện, trở thành thị trường tiềm năng cho mở rộng thị trường thẻ tín dụng nội địa (TDNĐ).
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
20/04/2022 453 lượt xem
Là ngân hàng thương mại (NHTM) được ghi nhận "mạnh tay" nhất trong việc giảm lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng trong năm 2021, ngay những ngày đầu quý I/2022, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn quy mô 30.000 tỷ đồng với mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
13/04/2022 422 lượt xem
Thường Xuân là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, thuộc 62 huyện nghèo của cả nước, nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Dân số toàn huyện trên 90 nghìn người, với trên 21 nghìn hộ; cơ bản có 03 dân tộc Thái, Kinh, Mường sinh sống. Nền kinh tế huyện Thường Xuân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
13/04/2022 457 lượt xem
Một trong những mục tiêu hàng đầu trong công cuộc đổi mới đất nước đó là tăng trưởng về kinh tế gắn với công bằng xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới.
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
30/03/2022 666 lượt xem
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Quỹ HTX) có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 là bước ngoặt quan trọng, giúp cho Quỹ HTX thống nhất được cơ chế hoạt động và mô hình tổ chức...
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2022 771 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), những năm qua, nguồn vốn chính sách được khơi thông, trải đều khắp trên cao nguyên Lâm Đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chủ động huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”; tăng cường biện pháp ứng phó trước những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tích cực giúp người dân vay vốn thuận lợi, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.000

69.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.000

69.000

Vàng SJC 5c

68.000

69.020

Vàng nhẫn 9999

54.150

55.150

Vàng nữ trang 9999

53.950

54.750


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?