Hội nghị tổng kết thực hiện tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày đăng:10:10 18/05/2018
Lượt xem: 1.717
Cỡ chữ
Ngày 04/5/2018, tại Lai Châu, UBND tỉnh, NHCSXH tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An cho biết, nằm trong nhóm tỉnh khó khăn nhất cả nước, Lai Châu có đất rộng nhưng địa hình đồi núi, chỉ có 5.000ha đất trồng trọt được, còn lại là núi đá. Kinh tế của Lai Châu còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, có 62 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn.
Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó có chính sách đối với đồng bào DTTS, trong những năm qua UBND tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH Lai Châu trong quá trình hoạt động; chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh trong công tác triển khai các chương trình tín dụng.
Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 44,87% năm 2007 xuống còn 29,68% năm 2017.
Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với người DTTS còn tồn tại không ít những hạn chế, khó khăn cả về điều kiện chủ quan lẫn khách quan. Do đó, Hội nghị này ngoài việc tổng kết, đánh giá kết quả các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS qua 10 năm thực hiện hiệu quả, tác động của tín dụng chính sách xã hội đến mục tiêu giảm nghèo; an ninh, chính trị; xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó cần nêu lên những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế qua 10 năm thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với người đồng bào DTTS, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục trong giai đoạn tiếp theo.
Theo báo cáo kết quả thực hiện TDCS xã hội đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh thì tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/3/2018 đạt 1.803.912 triệu đồng, tăng 1.757.977 triệu đồng so với thời điểm nhận bàn giao (45.935 triệu đồng); 48.874 hộ vay, tăng 42.905 hộ vay so với thời điểm nhận bàn giao với 62.563 món vay còn dư nợ, trong đó số hộ DTTS đang vay trong các chương trình tín dụng còn dư nợ là 44.977, chiếm 92% số hộ vay vốn; số món vay là 56.131, chiếm
89,7%/tổng số món vay. Trong đó với tổng dư nợ hộ đồng bào DTTS là 1.582.887 triệu đồng, chiếm 87,7% tổng dư nợ các chương trình trên địa bàn.
Nguồn vốn từ tín dụng chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế hộ gia đình nói chung và hộ đồng bào DTTS nói riêng; giải quyết những vấn đề căn bản thiết yếu của cuộc sống trong khu vực đồng bào DTTS và giúp cho hộ đồng bào DTTS dần nâng cao chất lượng cuộc sống; Giúp cho đồng bào DTTS nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh cũng như trình độ quản lý vốn để dần vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, là thông qua sử dụng vốn tín dụng ưu đãi đã tác động đến nhận thức, giúp đồng bào DTTS tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội.
Ghi nhận và đánh giá cao việc nỗ lực triển khai tín dụng chính sách trong 15 năm qua của tỉnh Lai Châu, trong đó có hộ đồng bào DTTS, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: Để hoạt động tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS tiếp tục phát huy hiệu quả và giúp NHCSXH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, tôi xin đưa ra một số ý kiến cụ thể như sau:
Một là, đề nghị Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện duy trì nguồn vốn nhà nước đầu tư cho tín dụng chính sách và chuyển cho NHCSXH kịp thời, để NHCSXHcó điều kiện chủ động trong việc triển khai cho vay theo chương trình của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành liên quan rà soát xây dựng các chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách tín dụng đặc thù cho vùng, địa phương để ưu tiên, khuyến khích đồng bào định canh, định cư tại chỗ, vừa giúp cho việc phát triển kinh tế bền vững và vừa giữ gìn bản sắc dân tộc… phù hợp với thực tiễn để NHCSXH có thể làm tốt nhiệm vụ được giao
Hai là, các cấp ủy, chính quyền các địa phương (trong đó có tỉnh Lai Châu) tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số
40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để mở rộng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Ba là, đề nghị cơ quan Dân tộc, các Sở, ngành tại tỉnh Lai Châu tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, đẩy mạnh chương trình khuyến nông, hỗ trợ xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình kinh tế hộ, mô hình sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo dễ tiếp cận và tham gia, đồng thời kết hợp với chính sách tín dụng ưu đãi để giúp người nghèo thoát nghèo nhanh, bền vững, nâng cao hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi.
VBSP
(Tạp chí Ngân hàng số 9, tháng 5/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao