Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020
05/11/2018 1.198 lượt xem
Ngày 7/9/2018, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ (mở rộng) để công bố quyết định bổ sung BCH Đảng bộ BHTGVN, thảo luận và bầu bổ sung nhân sự vào Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Tới dự hội nghị có đồng chí (đ/c) Nguyễn Hồng Dũng - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đ/c Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW; đ/c Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) BHTGVN; đ/c  Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BHTGVN; đ/c Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đ/c ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ và các đ/c thành viên HĐQT BHTGVN.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Huy nêu rõ, bám sát mục tiêu hoạt động là bảo vệ người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và bảo đảm an sinh xã hội, căn cứ định hướng phát triển chung của đơn vị, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra; các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG), thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, xây dựng chương trình công tác khoa học, phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện theo đúng kế hoạch. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, BHTGVN luôn bám sát mục tiêu mà Đảng và Chính phủ giao cho; đã triển khai có hiệu quả các chính sách BHTG, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần tích cực vào việc phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và bảo đảm an sinh xã hội. Chính nhờ chủ trương và đường lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng, đã khuyến khích, động viên các tập thể và các cá nhân trong toàn Đảng bộ BHTGVN hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước và thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nửa đầu nhiệm kỳ.
Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN và đ/c Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN đã trao quyết định cho 05 đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ được chỉ định bổ sung.
Hội nghị cũng đã bầu bổ sung đ/c Ngô Quang Lương - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Thành viên HĐQT tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Hội nghị đã nghe đ/c Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN, nhiệm kỳ 2015- 2020. Theo đó, trong thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, của Ban cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ các cấp trong toàn hệ thống thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống tích cực thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.
BHTGVN đã chủ động đề xuất với NHNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến cơ chế chính sách hoạt động của BHTGVN theo hướng BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của TCTD thông qua việc tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD. Đồng thời, tập trung triển khai nghiên cứu đề xuất nội dung dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu của Ngân hàng hỗ trợ, tham gia tái cơ cấu các TCTD và các văn bản cần ban hành liên quan tới hoạt động của BHTGVN sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD có hiệu lực.
Trong thời gian qua, BHTGVN đã chủ động triển khai, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ, đặc biệt đối với các văn bản hướng dẫn thực hiện các Thông tư mới được ban hành áp dụng cho hoạt động của BHTGVN.
Thời gian tới, Đảng ủy BHTGVN tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối DNTW”;  Kế hoạch của Đảng ủy BHTGVN về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ BHTGVN” và Kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”; thực hiện tốt các Quy định về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết nhiệm vụ công tác hằng năm của Đảng ủy BHTGVN.
Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Đào Quốc Tính -  Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN cho rằng, Báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN, nhiệm kỳ 2015- 2020 được trình bày kỹ lưỡng, tương đối đầy đủ, tuy nhiên đồng chí Đào Quốc Tính cũng nhấn mạnh một số bài học cần rút ra: Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các chức năng, nhiệm vụ của BCH và của các chi bộ Đảng; vai trò của Thường vụ, BCH, đ/c Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Bí thư các chi bộ rõ ràng hơn; về chuyên môn, làm đúng chức năng, vai trò, trách nhiệm, minh bạch trong quản lý điều hành không ngoài mục tiêu xây dựng tổ chức BHTG ngày càng phát triển bền vững; và đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn Đảng bộ, toàn hệ thống BHTGVN vì sự phát triển chung của tổ chức.
Kết thúc Hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Huy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và nhận định: Về cơ bản, Đảng bộ BHTGVN đã đạt được các chỉ tiêu đề ra trong nửa đầu nhiệm kỳ, từ công tác phát triển Đảng đến công tác chuyên môn; các chỉ tiêu được giao hàng năm đều hoàn thành tốt và được các cơ quan quản lý trực tiếp như Bộ Tài chính, NHNN đánh giá cao. Đặc biệt, toàn Đảng bộ, toàn hệ thống BHTGVN đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, đạt được sự đồng nhuận cao nhất và cùng hướng tới mục tiêu chung.
CTV
 
(Tạp chí Ngân hàng số 20, tháng 10/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 186 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 69 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 54 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 69 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 52 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 265 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 132 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
                  Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
04/01/2022 151 lượt xem
Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là dưới tác động của dịch bệnh Covid-19... Hoạt động sản xuất kinh doanh trê...
                  Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
30/12/2021 556 lượt xem
Ngày 29/12/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị ...
                  Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
27/12/2021 316 lượt xem
Trong 5 năm trở lại đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn là một trong những ngân hàng có tổng mức cấp tín dụng cho nền kinh tế lớn nhất trong toàn hệ thống, đặc...
                  Về nơi “ba không, một có”
Về nơi “ba không, một có”
24/12/2021 689 lượt xem
Từ bến thượng lưu đập thủy điện Bản Vẽ, sau 40 phút đi thuyền máy xuyên qua lòng hồ trên sông Nậm Nơn, chúng tôi đến bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh. Đây là vùng lõi nghèo của Tương Dương - huyện biên gi...
                  Tăng cường tín dụng ngân hàng để đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn
Tăng cường tín dụng ngân hàng để đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn
22/12/2021 527 lượt xem
Thời gian qua, đối với khu vực nông thôn - nơi dễ phát sinh hoạt động “tín dụng đen”, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai nhiều chính sách, chương trình, giải pháp tín dụng nhằm tăng khả năng tiếp...
                  Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
17/12/2021 507 lượt xem
Sau một năm trở thành thành viên của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động tham gia và hưởng ứng các hoạt động của BIS, triển khai các khuyến nghị của BIS...
                  Việt Nam tuân thủ các khuyến nghị và tiếp tục tăng cường thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền
Việt Nam tuân thủ các khuyến nghị và tiếp tục tăng cường thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền
15/12/2021 472 lượt xem
Trong xu thế hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, tốc độ luân chuyển các luồng vốn giữa các nước tăng mạnh, các hành vi và thủ đoạn rửa tiền cũng biến đổi ngày c...
                  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
08/12/2021 631 lượt xem
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh An Giang luôn bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam, tích cực triển khai đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh thực hiện các mục tiêu, ...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?