Thứ Bảy, ngày 17 tháng 04 năm 2021

Hội đồng Biên tập

Ngày đăng:02:50 26/03/2021
Lượt xem: 1.259
Cỡ chữ
Hội đồng Biên tập là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, giữ vai trò tư vấn, giúp lãnh đạo Tạp chí Ngân hàng trong định hướng phát triển và lựa chọn, bình xét các bài viết đăng trên Tạp chí Ngân hàng.

Thành viên Hội đồng Biên tập của Tạp chí Ngân hàng gồm:

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch
PGS.,TS. Đào Minh Phúc - Phó Chủ tịch thường trực
PGS.,TS. Nguyễn Hồng Sơn
PGS.,TS. Đặng Ngọc Đức   
TS. Nghiêm Xuân Thành
TS. Lê Đức Thọ
TS. Nguyễn Tuấn Anh
TS. Dương Quyết Thắng
TS. Tô Huy Vũ
TS. Nguyễn Tú Anh
TS. Nguyễn Quốc Hùng
TS. Đoàn Văn Thắng
TS. Quách Hùng Hiệp
TS. Bùi Tín Nghị
TS. Trịnh Ngọc Khánh
ThS. Nguyễn Đức Long
ThS. Phạm Tiến Dũng
ThS. Lê Thị Thúy  Sen
ThS. Lê Mạnh Hùng
ThS. Đỗ Việt Hùng
ThS. Phạm Huyền Anh
ThS. Phạm Xuân Hòe.
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao