Thứ Ba, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Hội đồng biên tập

Ngày đăng:10:22 25/10/2018
Lượt xem: 32.236
Cỡ chữ
Hội đồng biên tập là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, giữ vai trò tư vấn, giúp lãnh đạo Tạp chí trong định hướng phát triển và lựa chọn, bình xét các bài viết đăng trên Tạp chí Ngân hàng.
 
Thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí Ngân hàng gồm:
    Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng – Chủ tịch
    PGS.,TS. Đào Minh Phúc – Phó Chủ tịch thường trực
    PGS.,TS. Đặng Ngọc Đức
    PGS.,TS. Nguyễn Hồng Sơn
    TS. Nguyễn Quốc Hùng
    TS. Nguyễn Tuấn Anh
    TS. Tô Huy Vũ
    TS. Nguyễn Tú Anh
    TS. Bùi Tín Nghị
    ThS. Phạm Tiến Dũng
    ThS. Nguyễn Đức Long
    TS. Trịnh Ngọc Khánh
    TS. Nghiêm Xuân Thành
    TS. Lê Đức Thọ
    TS. Dương Quyết Thắng
    TS. Quách Hùng Hiệp
    TS. Đoàn Văn Thắng
    ThS. Lê Mạnh Hùng
    ThS. Đỗ Việt Hùng
    ThS. Phạm Huyền Anh
    ThS. Phạm Xuân Hòe
    ThS. Lê Thị Thúy  Sen