Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Hoạt động của hệ thống ngân hàng Vĩnh Phúc góp phần tăng trưởng kinh tế trên địa bàn

Ngày đăng:02:56 21/02/2020
Lượt xem: 843
Cỡ chữ
Trong năm 2019, hoạt động của ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), lãnh đạo cấp uỷ chính quyền địa phương và sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành trong tỉnh. Đồng thời, NHNN Chi nhánh cũng luôn chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, giám sát sát sao hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đảm bảo hoạt động theo đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Do đó, tăng trưởng tín dụng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cơ bản hoàn thành, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế 8,66% của tỉnh. Có thể kể đến các mặt hoạt động sau:
 
Thứ nhất, với vai trò trung gian tài chính của nền kinh tế, các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn đã đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động cả về số lượng và quy mô, tạo điệu kiện thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận các dịch vụ của ngân hàng mọi lúc, mọi nơi. Các TCTD đã nâng cao chất lượng hoạt động, hiện đại hóa công nghệ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về vốn và dịch vụ ngân hàng. Tính đến cuối năm 2019, mạng lưới ngân hàng trên địa bàn tỉnh có 27 chi nhánh TCTD cấp I, 9 chi nhánh ngân hàng huyện, 87 PGD trực thuộc các TCTD, 13 PGD Ngân hàng Liên Việt, 31 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, 137 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách  Xã hội và 8 điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngoài những vị trí kinh doanh thuận lợi, các phòng giao dịch và điểm giao dịch của TCTD được bố trí đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc để phục vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân cũng như nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. 
 
Thứ hai, để thu hút được nhiều nguồn vốn, các TCTD đẩy mạnh triển khai các giải pháp huy động vốn từ dân cư và các tổ chức kinh tế, đây là yếu tố quan trọng đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Vĩnh Phúc đạt 78.700 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018, trong đó, nguồn tiền gửi tiết kiệm của dân cư tăng 14,9%, phản ánh kỳ vọng và lòng tin của người dân đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Tiền gửi tiết kiệm tăng cho thấy các kênh đầu tư khác tiềm ẩn nhiều rủi ro đã không còn hấp dẫn như bất động sản, vàng, ngoại tệ…
 
Thứ ba, nhờ thực hiện tốt các giải pháp về công tác cho vay nên tăng trưởng tín dụng năm 2019 đạt 16% (cao hơn mức tăng của cả nước) với dư nợ đạt 78.000 tỷ đồng (tương đương số tiền tuyệt đối được đưa vào nền kinh tế trong năm tăng khoảng 10.000 tỷ đồng - một con số khá ấn tượng cho sự đóng góp của ngành Ngân hàng vào kết quả tăng trưởng 8,66% của tỉnh). Cơ cấu tín dụng tập trung cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển (chiếm tỷ lệ 86,6 % tổng dư nợ). Phân theo đối tượng vay vốn, dư nợ tập trung chủ yếu vào khu vực hộ gia đình, tư nhân, cá thể (chiếm 50,4% dư nợ), góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện kinh tế hộ gia đình; khu vực doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty TNHH (chiếm 43,63% dư nợ), giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất và mở rộng kinh doanh. 
 
Bên cạnh đó, các NHTM cũng chú trọng cho vay một số chương trình tín dụng đặc thù như: Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 18.200 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2018; cho vay doanh nghiệp đạt  37.500 tỷ đồng (với 3.000 doanh nghiệp đang vay vốn), tăng 14,8% so với năm 2018; cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 16.200 tỷ đồng, tăng 3,79% so với năm 2018; cho vay một số lĩnh vực ưu tiên khác: Xuất khẩu đạt dư nợ 60 tỷ đồng; công nghiệp hỗ trợ đạt dư nợ 250 tỷ đồng; ứng dụng công nghệ cao đạt dư nợ 180 tỷ đồng.

 
Tín dụng tăng trưởng tốt phản ánh hiệu quả của các giải pháp chính sách tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn của hệ thống ngân hàng, đồng thời cũng phản ánh  sức hấp thụ vốn của các doanh nghiệp và nền kinh tế đã tăng lên. Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt được ngân hàng đáp ứng vốn kịp thời khi có nhu cầu. Các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù, các ngành, lĩnh vực, người nghèo và các đối tượng chính sách khác được đẩy mạnh triển khai, mang lại hiệu quả tích cực cho tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo đúng mục tiêu chỉ chiếm 1,19%  tổng dư nợ, an toàn hoạt động của các TCTD được đảm bảo. 
 
Thứ tư, bên cạnh việc chú trọng công tác huy động vốn và cho vay nền kinh tế, các hoạt động dịch vụ được TCTD rất quan tâm và phát triển, đặc biệt là việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử, lắp đặt thêm và kết nối ATM, POS. Trên địa bàn hiện có 213 máy ATM; 700 POS tại khu công nghiệp; trung tâm thương mại; siêu thị, nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng bán lẻ... tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, khách du lịch dễ tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng.
 
Để đạt được kết quả trên là do:
 
Một là, NHNN Chi nhánh luôn chủ động tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các TCTD thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của NHNN và của tỉnh ủy, UBND đối với hoạt động ngân hàng.
 
Hai là, NHNN Chi nhánh chỉ đạo các TCTD bám sát vào định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam để đưa ra chính sách kinh doanh hợp lý. Chủ đồng về thanh khoản; nâng cao công tác cho vay tập trung vào các 5 lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ tối đa vốn cho thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Giữ ổn định lãi suất ở mức hợp lý đã tác động tích cực đến nền kinh tế, tiếp tục chia sẻ và góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ SXKD. 
 
Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm của các TCTD trên địa bàn trong chấp hành quy định của NHNN Việt Nam về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Chỉ đạo các TCTD thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD chủ động triển khai thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, nhất là các biện pháp trong nắm giữ, xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ xấu; đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD. 
 
Bốn là, các TCTD đã thực hiện đúng chỉ đạo, điều hành của NHNN, chủ động thực hiện nhiệm vụ kinh doanh ngay từ đầu năm phấn đấu hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu, góp phần vào thành công chung của toàn ngành Ngân hàng năm 2019. 
 
Định hướng năm 2020, hệ thống Ngân hàng Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN và UBND tỉnh. Nỗ lực tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu; gắn tăng trưởng hoạt động ngân hàng với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai các loại hình dịch vụ nhằm khai thác được các tiềm năng, thế mạnh kinh tế của tỉnh, hỗ trợ có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế địa phương; phấn đấu đạt mức tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ  cả năm khoảng 14-18%, nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2020, định hướng đến năm 2025. Mở rộng và đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, cắt giảm thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong quá trình cạnh tranh, hội nhập, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Nguyễn Văn Tâm

Nguồn: TCNH số 1+2/2020
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu