Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
13/07/2022 807 lượt xem
Chuyển đổi số là việc tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực hoạt động. Sự tích hợp này cho phép tạo mới, hoặc sửa đổi các quy trình kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng hiện có nhằm đáp ứng các yêu cầu thay đổi của thị trường và mong muốn của khách hàng, giúp các bên tiết kiệm chi phí và hợp lý hóa các quy trình hoạt động. Trước sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), làn sóng chuyển đổi số đã lan tỏa khắp các lĩnh vực trong nền kinh tế và trở thành xu thế tất yếu trong phát triển của các ngành nghề, địa phương, lĩnh vực, trong đó có hệ thống ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
 
1. Định hướng chuyển đổi số đối với hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 
Chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và thực hiện chuyển đổi số theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, ngày 11/5/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 810/QĐ-NHNN phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ngày 13/01/2022, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng... Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ngày 19/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó, mục tiêu cơ bản đến năm 2025 có 80% trở lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng đạt trên 90% ở cấp tỉnh, 100% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh được kết nối, chia sẻ...; đến năm 2030 thực hiện chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Bình đã thành lập Ban chỉ đạo và triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đối với hệ thống ngân hàng trên địa bàn, NHNN Chi nhánh tỉnh đã triển khai các chủ trương, định hướng của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn triển khai chuyển đổi số theo chỉ đạo của ngành Ngân hàng và của tỉnh.
 
Như vậy, chuyển đổi số đối với ngành Ngân hàng nói chung, hệ thống QTDND trên địa bàn Thái Bình nói riêng không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc, là hướng đi tất yếu để giúp các QTDND phát triển bền vững trong CMCN 4.0. 
 
2. Những kết quả đạt được
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 85 QTDND hoạt động trên địa bàn 147 xã, phường, thị trấn; đến cuối tháng 4/2022, nguồn vốn huy động đạt trên 12.500 tỷ đồng, dư nợ cho vay trên 9.000 tỷ đồng... Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, tăng cường quản lý, củng cố, đảm bảo an toàn hoạt động, công tác chuyển đổi số đang được quan tâm triển khai thực hiện đối với hệ thống QTDND.
 
Về phía NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình, Chi nhánh đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị viễn thông triển khai áp dụng phần mềm trao đổi thông tin giữa NHNN với tất cả các QTDND trên địa bàn; theo đó, toàn bộ việc triển khai cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo, trao đổi thông tin, báo cáo giữa NHNN và các QTDND chuyển thành file điện tử và thực hiện trên môi trường số; đối với công tác báo cáo thống kê, Chi nhánh đã chỉ đạo, hướng dẫn các QTDND thực hiện báo cáo thống kê trên phần mềm báo cáo của NHNN, các chỉ tiêu, số liệu báo cáo được trích xuất từ phần mềm nghiệp vụ, tạo file và gửi về NHNN hoàn toàn trên môi trường số.
 
Về phía Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) Chi nhánh Thái Bình, với vai trò là “ngân hàng của tất cả các QTDND”, thực hiện các văn bản chỉ đạo của NHNN và của Hội sở chính, NHHTX Chi nhánh Thái Bình xác định áp dụng công nghệ tin học, số hóa hoạt động trong giao dịch với QTDND là một trong những trọng tâm trong chuyển đổi công nghệ số tại Chi nhánh. NHHTX đã triển khai các sản phẩm hiện đại, được số hóa nhằm mục tiêu phát triển dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng nói chung, hệ thống QTDND nói riêng, góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kết nối nông thôn - thành thị, mang dịch vụ tài chính, ngân hàng hiện đại tới khách hàng với chi phí hợp lý, đồng thời tạo nền tảng để phát triển số hóa các sản phẩm bán lẻ trên kênh số. Chi nhánh đã thành lập Tổ dịch vụ ngân hàng số để triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số tới khách hàng và các QTDND như: Mở tài khoản thanh toán cho gần 2.100 khách hàng, chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip cho toàn bộ khách hàng đã mở thẻ, lắp đặt hệ thống POS và phát hành thẻ ghi nợ thanh toán nội địa cho cho cán bộ, nhân viên QTDND, tiến tới phát hành rộng rãi cho thành viên QTDND có nhu cầu. Tháng 01/2022, Chi nhánh triển khai ứng dụng ngân hàng số Co-opBank Mobile Banking cho các khách hàng, cán bộ và thành viên QTDND; đây là kênh giao dịch số hoạt động thông qua mạng Internet cho phép khách hàng sử dụng thiết bị di động để thực hiện các giao dịch, cung cấp các dịch vụ chuyển tiền trong Co-opBank, chuyển tiền nhanh 24/7 liên ngân hàng qua số tài khoản/số thẻ, chuyển tiền qua giấy tờ tùy thân, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, thanh toán nhanh bằng mã QRPAY, đặt vé máy bay, vé xem phim…; đến cuối tháng 3/2022, đã có 08 QTDND với hàng ngàn cán bộ, thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ, doanh số thanh toán đạt gần 100 tỷ đồng. 
 
Bên cạnh đó, NHHTX Chi nhánh Thái Bình đã triển khai dịch vụ “chuyển tiền nhanh 24/7 tại quầy” cho QTDND nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, hỗ trợ các QTDND trong công cuộc chuyển đổi số hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đây là một trong số các tiện ích của ngân hàng điện tử CF-eBank đã được triển khai tới 60/85 QTDND trên địa bàn; theo đó, khách hàng và thành viên QTDND được sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại ngay tại địa phương một cách an toàn, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, tăng cường tính liên kết hệ thống, phát triển tài chính toàn diện cũng như đẩy mạnh cung ứng vốn và phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, được số hóa trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn.
 
Về phía hệ thống QTDND trên địa bàn, toàn bộ 85/85 QTDND đã đầu tư cơ sở vật chất, trang bị hệ thống máy tính, thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động và chuyển đổi số; 100% QTDND kết nối mạng Internet phục vụ hoạt động, các giao dịch của QTDND được thực hiện trên hệ thống mạng, từng bước được số hóa, phần mềm nghiệp vụ và thường xuyên được nâng cấp để nâng cao chất lượng, đảm bảo các giao dịch đúng quy trình, an ninh, an toàn và thuận tiện cho khách hàng.
 
Bên cạnh các sản phẩm truyền thống là huy động và cho vay thành viên, các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và thành viên cũng được các QTDND triển khai hiệu quả như: Dịch vụ thanh toán, chuyển tiền qua ngân hàng điện tử CF-eBank (doanh số tăng trưởng nhanh qua các năm: Năm 2018 gần 1.500 tỷ đồng, năm 2019 gần 1.700 tỷ đồng, năm 2020 trên 1.700 tỷ đồng, năm 2021 trên 1.800 tỷ đồng); thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên; một số QTDND làm dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ cho các ngân hàng được phép, số tiền chi trả của các QTDND bình quân các năm khoảng 220.000 USD; triển khai ứng dụng ngân hàng số Co-opBank Mobile Banking cho phép khách hàng, cán bộ và thành viên QTDND thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền thông qua điện thoại thông minh bước đầu đạt kết quả tích cực.
 
Công tác quản lý, điều hành, kiểm soát các nghiệp vụ, các chỉ tiêu, số liệu, tỷ lệ an toàn hoạt động được thực hiện thông qua các phần mềm nghiệp vụ, cho phép kiểm tra, theo dõi, báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời các mặt hoạt động. Công tác báo cáo thống kê, gửi nhận văn bản được thực hiện thông qua phần mềm trao đổi thông tin do đơn vị viễn thông cung cấp, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết giảm chi phí hoạt động.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nói chung, trình độ tin học, tiếp cận, sử dụng công nghệ nói riêng được các QTDND quan tâm thực hiện. Bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát của các QTDND được kiện toàn, chuẩn hóa về trình độ; các QTDND quan tâm tuyển dụng cán bộ tin học; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ tin học, sử dụng thiết bị công nghệ, hệ thống mạng, phần mềm cho cán bộ, nhân viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chuyển đổi số tại từng đơn vị.
 
3. Một số khó khăn, thách thức
 
Là loại hình TCTD hoạt động chủ yếu tại địa bàn nông thôn, quy mô nhỏ, năng lực tài chính, quản trị điều hành còn hạn chế..., việc thực hiện chuyển đổi số đối với hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Thái Bình bên cạnh những kết quả đạt được còn gặp một số khó khăn, thách thức: Đối tượng khách hàng của các QTDND chủ yếu sinh sống trên địa bàn nông thôn, khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ số nói chung, dịch vụ ngân hàng hiện đại, dịch vụ ngân hàng số nói riêng còn thấp; thói quen sử dụng tiền mặt trong dân cư còn phổ biến, tâm lý lo ngại tính bảo mật, rủi ro khi sử dụng các dịch vụ công nghệ cao; các QTDND quy mô hoạt động còn nhỏ, nguồn lực tài chính yếu, các sản phẩm, dịch vụ cung cấp chủ yếu là dịch vụ truyền thống như huy động vốn, cho vay...; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), hệ thống mạng, máy chủ, phần mềm còn hạn chế, nhiều QTDND chưa trang bị máy chủ độc lập, còn sử dụng máy tính nghiệp vụ làm máy chủ, cấu hình thấp, không có máy chủ dự phòng, việc đáp ứng yêu cầu về bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của đa số QTDND còn yếu, hầu hết các QTDND chưa có thiết bị tường lửa để bảo mật thông tin giữa Internet và mạng nội bộ; nhân lực có trình độ CNTT của các QTDND còn yếu, hầu hết các QTDND chưa có cán bộ chuyên trách CNTT, việc quản trị hệ thống, triển khai, nâng cấp phần mềm, xử lý sự cố phụ thuộc vào đơn vị cung cấp; thách thức về sự đồng bộ và chuẩn hóa các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, kết nối liên thông, tích hợp liền mạch của các QTDND với hệ thống ngân hàng thương mại, NHHTX, dữ liệu dân cư, với các ngành, lĩnh vực khác trong tỉnh để hình thành hệ sinh thái số, cung ứng dịch vụ đa tiện ích cho khách hàng...
 
4. Mục tiêu, giải pháp chuyển đổi số đối với hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 
Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc NHNN phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã đề ra mục tiêu đối với các TCTD: Đến năm 2025, có ít nhất 50% dịch vụ ngân hàng thực hiện trên môi trường số (đến năm 2030 đạt ít nhất 70%), ít nhất 70% số lượng giao dịch khách hàng thực hiện thông qua các kênh số (đến năm 2030 đạt ít nhất 80%), ít nhất 70% hồ sơ công việc được xử lý và lưu trữ trên môi trường số (đến năm 2030 đạt ít nhất 90%)... Thực hiện chuyển đổi số đối với hệ thống QTDND trong thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng là nhiệm vụ, yêu cầu bắt buộc, cần có sự chỉ đạo đồng bộ của NHNN, sự hỗ trợ trực tiếp từ NHHTX; việc chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ cho khách hàng và thành viên lấy NHHTX là trung tâm để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, phát triển dịch vụ, các QTDND là đại lý trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng số; chuyển đổi số trong quản trị, điều hành QTDND thực hiện từng bước dựa trên nguồn lực nội tại của từng QTDND để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, từng bước kết nối với các cơ quan, tổ chức để đồng bộ, khai thác dữ liệu phục vụ chuyển đổi số... Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu và định hướng trên, cần tập trung vào các giải pháp sau:
 
Đối với hệ thống QTDND
 
Thứ nhất, quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Nhà nước và của ngành Ngân hàng về chuyển đổi số; nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, nhiệm vụ của tập thể, của từng cá nhân lãnh đạo, cũng như cán bộ, nhân viên trong thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị. 
 
Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về chuyển đổi số, về sản phẩm, dịch vụ mới, hiện đại của QTDND tới khách hàng, thành viên và người dân trên địa bàn, tăng cường kiến thức về chuyển đổi số, từ đó làm thay đổi nhận thức, khuyến khích sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại, ngân hàng số của QTDND.
 
Thứ ba, bố trí nguồn lực tài chính, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, từng bước phát triển dịch vụ, chuyển đổi số phù hợp với khả năng và điều kiện hiện có của từng đơn vị.
 
Thứ tư, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ, hệ thống mạng, phần mềm, ứng dụng, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành của đội ngũ lãnh đạo; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, chuyển đổi số... cho cán bộ, nhân viên, đảm bảo có đủ nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình, kế hoạch đã xây dựng.
 
Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với NHHTX trong việc hiện đại hóa, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu để triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, ngân hàng số theo định hướng của NHHTX, từng bước cung ứng, phát triển các dịch vụ ngân hàng số phù hợp với điều kiện của QTDND và nhu cầu sử dụng của khách hàng và thành viên trên địa bàn...
 
Đối với NHNN Chi nhánh tỉnh: Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động QTDND đúng tôn chỉ, mục đích; triển khai kịp thời cơ chế, chính sách, chỉ đạo về chuyển đổi số; phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ QTDND sử dụng, quản lý hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, báo cáo thống kê, trao đổi thông tin, đồng bộ hóa dữ liệu dân cư, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, CNTT...
 
Đối với NHHTX Chi nhánh tỉnh: Thực hiện tốt vai trò ngân hàng trung tâm của hệ thống QTDND; tích cực triển khai các ứng dụng, dịch vụ ngân hàng số cho QTDND và thành viên; hỗ trợ các QTDND nâng cấp, đồng bộ hạ tầng công nghệ, dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực..., góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số đối với hệ thống QTDND trên địa bàn theo chủ trương, định hướng của Chính phủ và NHNN.

Phan Thị Tuyết Trinh
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
30/09/2022 86 lượt xem
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở quy mô lớn, đẩy lùi dịch bệnh.
Chương trình tín dụng chính sách:  20 năm phát huy hiệu quả
Chương trình tín dụng chính sách: 20 năm phát huy hiệu quả
27/09/2022 882 lượt xem
Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
23/09/2022 1.325 lượt xem
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có địa hình đa dạng và phức tạp, đồi núi chiếm hơn 73% diện tích với 02/07 huyện nghèo, 57/138 xã vùng khó khăn; Tuyên Quang có 213.357 hộ gia đình với 867.000 nhân khẩu. Trong 20 năm qua, đã có 825.906 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
21/09/2022 633 lượt xem
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khơi thông nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng, qua đó tăng cường mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
20/09/2022 969 lượt xem
Hà Quảng là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, có diện tích đất tự nhiên gần 811 km2, dân số 62.517 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,5% tổng số hộ dân toàn huyện. Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 02 thị trấn; theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến ngày 30/12/2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm 51,59% với tổng số 7.227 hộ, trong đó, hộ nghèo có 5.546 hộ, chiếm 39,59%, hộ cận nghèo có 1.681 hộ, chiếm 12%.
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
15/09/2022 350 lượt xem
Theo các chuyên gia, đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, việc không quản lý được lạm phát sẽ tạo ra rất nhiều bất ổn. Từ sau khi ổn định hệ thống tiền tệ với chính sách room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô khi lạm phát được kiểm soát tốt.
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
13/09/2022 407 lượt xem
Thời gian qua, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, đúng đắn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế.
 Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
07/09/2022 326 lượt xem
Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 25 km, với tổng diện tích tự nhiên là 57.790 ha.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
02/09/2022 1.153 lượt xem
Tám tháng đầu năm 2022, nhờ hàng loạt cơ chế, chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành ban hành kịp thời như điều chỉnh giảm giá xăng dầu, miễn giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp…, tạo điều kiện cho nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Ngân hàng Chính sách xã hội  Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
29/08/2022 1.096 lượt xem
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai rộng rãi và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
26/08/2022 1.105 lượt xem
Những tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành  cùng sự phát triển của địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
23/08/2022 2.724 lượt xem
Khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, người dân bắt đầu trở lại trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong các tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 là tập trung, ưu tiên đầu tư tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP) và đẩy nhanh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
22/08/2022 1.169 lượt xem
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một chủ công hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, tín dụng chính sách xã hội đang là lực đẩy giúp người dân từng bước thoát nghèo. Tuy nhiên, câu chuyện giảm nghèo bền vững, nối gần khoảng cách thu nhập với người dân miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, các vùng miền trên cả nước nói chung vẫn là thách thức đối với tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
19/08/2022 1.439 lượt xem
Nhằm giúp công nhân, người lao động sớm thoát khỏi những hình thức vay tín dụng đen, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng đưa ra gói tín dụng 20 nghìn tỷ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu vay tiêu dùng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/08/2022 1.220 lượt xem
Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11) nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?