Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 361 lượt xem


Vietcombank Vĩnh Long tài trợ Chương trình "Sóng và máy tính cho em"
 
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển. Trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến phức tạp, đã tác động rất lớn đến kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trước tình hình đó, ngành Ngân hàng đã triển khai thực hiện các chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long vượt qua khó khăn, từng bước ổn định sản xuất - kinh doanh, ổn định cuộc sống của người dân. 
 
Kết quả đạt được 
 
Thứ nhất, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tập trung triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đặc biệt là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn hoạt động thông suốt của hệ thống ngân hàng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. 
 
Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp điều hành lãi suất trên địa bàn theo hướng ổn định và từng bước giảm dần trên cơ sở đồng bộ, hài hòa giữa mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Theo đó, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm từ 0,5 - 1%/năm tùy theo đối tượng vay, nhất là thực hiện chủ trương giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo cam kết của nhóm 16 ngân hàng thương mại (NHTM) và lan tỏa đến các NHTM khác trên địa bàn.
 
Thứ ba, trong năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng, ưu tiên nguồn vốn tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, đối tượng chính sách. Đến ngày 31/12/2021, dư nợ cho vay đạt 36.563 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm 2021. Trong đó, dư nợ một số lĩnh vực tăng khá: Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 17.450 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm 2021; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm 2021; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 7,03% so với đầu năm 2021; dư nợ cho vay các đối tượng chính sách đạt 2.287 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm 2021... Vốn tín dụng đã đáp ứng cho các phương án, dự án hiệu quả, khả thi, nhu cầu vốn sản xuất - kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Các kênh cung ứng vốn tín dụng từng bước được đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nền kinh tế.
 


Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tập trung vốn tín dụng hiệu quả cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
 
Thứ tư, triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19: (i) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 703 khách hàng với dư nợ 673 tỷ đồng (trong đó, có 33 doanh nghiệp với dư nợ 469,6 tỷ đồng); (ii) Miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 7.571 khách hàng với dư nợ 4.971 tỷ đồng với số lãi được miễn giảm là 15,86 tỷ đồng (trong đó, có 200 doanh nghiệp với dư nợ 2.702 tỷ đồng); (iii) Cho vay mới với lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến nay đạt 18.143 tỷ đồng cho 3.039 khách hàng; (iv) Các NHTM khác từ ngày 15/07/2021 đến ngày 30/11/2021 đã thực hiện giảm lãi suất cho 65.289 khách hàng với dư nợ 17.383 tỷ đồng (trong đó, có 408 doanh nghiệp với dư nợ là 4.448 tỷ đồng), tổng số tiền lãi đã giảm là 55,18 tỷ đồng; (v) Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 15 doanh nghiệp với số tiền 25,3 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 5.520 lao động. Bên cạnh đó, các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) đã thực hiện giảm phí dịch vụ chuyển tiền, cải cách các thủ tục cho vay, thực hiện hỗ trợ khách hàng, nhất là có biện pháp phù hợp trong thời giãn cách nhằm đảm bảo đúng quy định và giải quyết kịp thời cho khách hàng…
 
Thứ năm, NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các TCTD nâng cao công tác thẩm định, kiểm soát nội bộ, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại chỗ, kịp thời cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn... nên chất lượng tín dụng trên địa bàn từng bước được nâng cao. Đồng thời, với sự chỉ đạo quyết liệt, theo dõi, giám sát chặt chẽ của NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, các TCTD đã thực hiện tốt các biện pháp hạn chế nợ xấu mới phát sinh, xử lý nhanh nợ xấu hiện hữu, nhất là tăng cường áp dụng các biện pháp xử lý theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, nên tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn được kiểm soát mức dưới 1,7%.
 
Thứ sáu, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh các phương thức thanh toán điện tử, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội... Trong 9 tháng đầu năm 2021, các giao dịch ngân hàng điện tử tăng cao, số khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking... đạt khoảng 110 nghìn khách hàng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2020; số lượng giao dịch đạt khoảng 3,3 triệu món (tăng 80% so với cùng kỳ) với giá trị giao dịch đạt 41,6 nghìn tỷ đồng (tăng 125% so với cùng kỳ). Qua đó, từng bước thay đổi dần thói quen thanh toán tiền mặt của người dân và là một bước tiến dài trong việc triển khai thực hiện ngân hàng số của hệ thống ngân hàng.
 
Thứ bảy, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương và của ngành Ngân hàng, hệ thống ngân hàng Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, tham gia Chương trình “Sóng và máy tính cho em”... với tổng số tiền đóng góp trong năm 2021 là 40,8 tỷ đồng, trong đó, giải ngân xây dựng Trường THPT Phú Quới số tiền 16,8 tỷ đồng theo cam kết của những năm trước.
 
Trong năm 2021, ngành Ngân hàng cũng gặp khó khăn như các ngành khác do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng với trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng, hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đã từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện chia sẻ với khách hàng và xã hội. Đây là nhân tố quan trọng để hệ thống ngân hàng phát triển hơn trong thời gian tới. 
 
Đến tháng 12/2021, toàn tỉnh Vĩnh Long có 115 điểm giao dịch của các TCTD của 23 chi nhánh cấp 1, 9 chi nhánh loại 3, 78 phòng giao dịch và 5 quỹ tín dụng nhân dân, 01 xe giao dịch lưu động và 1 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô (CEP), 735 điểm giới thiệu dịch vụ của 8 công ty tài chính tiêu dùng.Người dân được hỗ trợ tín dụng cho vay nuôi cá tra trên địa bàn Vĩnh Long
 
Tiếp tục hỗ trợ địa phương phục hồi kinh tế
 
Với sự quyết tâm từ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trên tinh thần đó, năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thống đốc NHNN, hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các chính sách tín dụng hỗ trợ phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ ngân hàng điện tử... Bên cạnh đó, trong năm 2022, hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025, Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, triển khai thí điểm dịch vụ tiền di động (Mobile-Money)… nhằm hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

ThS. Lý Nhật Trường

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 226 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 95 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 327 lượt xem
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 255 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 224 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 466 lượt xem
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 311 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 361 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 379 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
22/04/2022 349 lượt xem
Việt Nam với 70% dân số trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, cùng với sự phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân ngày càng tăng, mức sống đang dần được cải thiện, trở thành thị trường tiềm năng cho mở rộng thị trường thẻ tín dụng nội địa (TDNĐ).
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
20/04/2022 453 lượt xem
Là ngân hàng thương mại (NHTM) được ghi nhận "mạnh tay" nhất trong việc giảm lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng trong năm 2021, ngay những ngày đầu quý I/2022, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn quy mô 30.000 tỷ đồng với mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
13/04/2022 422 lượt xem
Thường Xuân là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, thuộc 62 huyện nghèo của cả nước, nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Dân số toàn huyện trên 90 nghìn người, với trên 21 nghìn hộ; cơ bản có 03 dân tộc Thái, Kinh, Mường sinh sống. Nền kinh tế huyện Thường Xuân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
13/04/2022 457 lượt xem
Một trong những mục tiêu hàng đầu trong công cuộc đổi mới đất nước đó là tăng trưởng về kinh tế gắn với công bằng xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới.
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
30/03/2022 666 lượt xem
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Quỹ HTX) có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 là bước ngoặt quan trọng, giúp cho Quỹ HTX thống nhất được cơ chế hoạt động và mô hình tổ chức...
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2022 772 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), những năm qua, nguồn vốn chính sách được khơi thông, trải đều khắp trên cao nguyên Lâm Đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chủ động huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”; tăng cường biện pháp ứng phó trước những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tích cực giúp người dân vay vốn thuận lợi, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.000

69.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.000

69.000

Vàng SJC 5c

68.000

69.020

Vàng nhẫn 9999

54.150

55.150

Vàng nữ trang 9999

53.950

54.750


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?