Thứ Bảy, ngày 17 tháng 04 năm 2021

Hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai vượt khó cùng nền kinh tế

Ngày đăng:08:36 24/02/2021
Lượt xem: 682
Cỡ chữ
Năm 2020 là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với kinh tế thế giới và Việt Nam.

 
Đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu với những diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở nước ta, mặc dù đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, song cũng không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế trong nước nói chung, trong đó có tỉnh Lào Cai. Đời sống sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nhiều tác động lớn tới hoạt động ngân hàng.
 
1. Hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai dưới tác động của đại dịch Covid-19
 
Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, những tháng đầu năm 2020, hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn chịu tác động khá mạnh, huy động vốn tuy có tăng so với cuối năm 2019, nhưng tốc độ tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. Dư nợ tín dụng giảm, tháng 3/2020 giảm 1,98% so với cuối năm 2019. Đến giữa tháng 4/2020, sau khi hết chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội, huy động vốn trên địa bàn bắt đầu có tín hiệu tăng trưởng tích cực trở lại. Đến 23/7/2020, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tiếp tục gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tác động đến nhu cầu vay vốn tín dụng ngân hàng. Từ tháng 9/2020 đến nay, một lần nữa dịch Covid-19 được kiểm soát, người dân, doanh nghiệp được sự hỗ trợ từ ngân sách và các ngân hàng đã khẩn trương tập trung đầu tư khôi phục, phát triển sản xuất trong tình hình mới. Hoạt động ngân hàng nói chung và trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng có nhiều thay đổi tích cực. Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2020 đạt 54.444 tỷ đồng, tăng 5.367 tỷ đồng so với cuối năm 2019; tổng dư nợ cho vay đạt 50.179 tỷ đồng, tăng 3.823 tỷ đồng so với cuối năm 2019; nợ xấu gần 440 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 0,88%/tổng dư nợ.
 
Bên cạnh việc tích cực đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngân hàng, chú trọng đầu tư vốn tín dụng và thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các ngân hàng đã chủ động tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, đến nay tỷ lệ nợ xấu là 0,94% trong mức an toàn. 
 
Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai được bảo đảm. Công tác thanh toán của hệ thống ngân hàng trên địa bàn đối với người dân, doanh nghiệp, các tổ chức… được đẩy mạnh thực hiện nhanh chóng, an toàn, chính xác, kịp thời, hiệu quả, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng tốt về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp. Một số ngân hàng trên địa bàn thực hiện giảm phí thanh toán không dùng tiền mặt đối với một số sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhằm chia sẻ khó khăn cùng các doanh nghiệp.
 
Dưới sự chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai, các ngân hàng trên địa bàn đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng. Ngay khi dịch bùng phát,  các ngân hàng đã khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để kịp thời phối hợp với khách hàng áp dụng các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đến 31/12/2020, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ cho 2.733 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với dư nợ được hỗ trợ là 9.737 tỷ đồng. Trong đó: Dư nợ được miễn, giảm lãi vay là 2.598 tỷ đồng, số lãi lũy kế đã giảm và khách hàng được hưởng là 4,15 tỷ đồng đối với 1.533 khách hàng; dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 2.389 tỷ đồng đối với 473 khách hàng; cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 là 4.750 tỷ đồng của 727 khách hàng với lãi suất thấp hơn từ 0,5% - 2%/năm so với trước dịch bệnh.
 
Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy vậy, trên địa bàn nhu cầu vay vốn trả lương theo Nghị quyết số 42/NQ-CP không nhiều. Đến nay, NHCSXH đã giải ngân cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động đối với 01 cơ sở kinh doanh, số tiền vay là 27,44 triệu đồng.
 
Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn nhận thức rõ về mối quan hệ cộng sinh giữa khách hàng vay vốn và hệ thống ngân hàng, khách hàng “khỏe” thì ngân hàng phát triển an toàn. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai coi việc tập trung chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020; Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 và Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai đã đôn đốc các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động cân đối nguồn vốn để đầu tư cho những dự án khả thi, coi cho vay mới hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh sau dịch là yếu tố quan trọng để góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương. Hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai xác định việc hỗ trợ khách hàng vay vốn cũng là để đảm bảo thu nợ, lãi trong tương lai của mình, giúp hệ thống ngân hàng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cùng với việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, như cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi, phí; giữ nguyên nhóm nợ cũng đồng nghĩa với việc các ngân hàng trên địa bàn giảm lợi nhuận do cũng đang chia sẻ khó khăn với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn chủ động tiết giảm chi phí hoạt động để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ cho khách hàng... Tính đến nay, lợi nhuận của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giảm trên 20% so với năm 2019.
 


Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội thi đua yêu nước khối doanh nghiệp và Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2020
 
2. Định hướng trong thời gian tới
 
Một là, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai bám sát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, phối hợp với các cơ quan, sở, ban ngành chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng nhằm góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế.
 
Hai là, thực hiện các chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, hạ lãi suất các khoản vay hiện hữu, tiết kiệm chi phí để giảm lãi suất cho vay phù hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
 
Ba là, các ngân hàng trên địa bàn chủ động cân đối vốn để sẵn sàng đầu tư các dự án hiệu quả, có khả năng phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đẩy nhanh quy trình, thủ tục xét duyệt cho vay để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.
 
Bốn là, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận tín dụng, dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp, người dân.
 
Năm là, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tích cực đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ và phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số; thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực công, dịch vụ hành chính công.


Trương Thanh Xuân 

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai

Tạp chí Ngân hàng số 3+4/2021
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao