Thứ Hai, ngày 01 tháng 03 năm 2021

Hệ thống Ngân hàng tỉnh Hải Dương quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng:10:49 22/02/2021
Lượt xem: 404
Cỡ chữ
Năm 2020, cùng với cả nước, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức.

 
Đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống - xã hội, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, các hoạt động dịch vụ, tiêu dùng bị chững lại; dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên diện rộng gây thiếu hụt nguồn thịt lợn và đẩy giá tăng cao, ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của ngành nông nghiệp.
 
Với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND) và Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng và quyết tâm cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó, có sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các công tác triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực. Các ngành kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, trong đó sản xuất nông nghiệp tăng khá cao. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, trong đó đạt và vượt 11/16 chỉ tiêu chủ yếu. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 2,1% (kế hoạch năm tăng từ 8,5% trở lên); đời sống nhân dân cơ bản ổn định, công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

Với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng và quyết tâm cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó, có sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hải Dương, các công tác triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực.
 
1. Hoạt động ngân hàng năm 2020 luôn đảm bảo an toàn, ổn định và thông suốt
 
Năm 2020, bám sát Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020, Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương đã ban hành Chương trình hành động số 108/CTr-HAD, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương; phấn đấu tăng trưởng huy động vốn từ 10% trở lên; tăng trưởng tín dụng từ 8% trở lên; tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2% tổng dư nợ.
 
NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương cũng đã tuyên truyền, phổ biến và triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn  tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định, chủ động ứng phó dịch trong mọi tình huống; đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, có các gói tín dụng phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng vay, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế tín dụng đen; tập trung tín dụng cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh; mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tích cực thu hồi, xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
 
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM), TCTD trên địa bàn thực hiện theo dõi sát tình hình dịch bệnh, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, chủ động ứng phó trong mọi tình huống, đảm bảo hoạt động ngân hàng thông suốt, an toàn và hiệu quả, thiết lập, công khai đường dây nóng và thành lập bộ phận thường trực; xây dựng kế hoạch triển khai về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn trên địa bàn; phối hợp với các Hội, đoàn thể cung cấp thông tin liên quan để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; đồng thời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các TCTD đồng hành, tháo gỡ, chia sẻ khó khăn với khách hàng; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, cho vay mới, miễn, giảm phí thanh toán theo đúng quy định.
 
Diễn biến thị trường tiền tệ trong năm 2020     
          
(i) Về thực hiện lãi suất: Lãi suất ngân hàng trên địa bàn có xu hướng giảm so với đầu năm. Hiện lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,5 - 3,8%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 4,4 - 4,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và từ 6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Lãi suất cho vay VND áp dụng phổ biến ở mức 5,5 - 10%/năm đối với ngắn hạn, từ 7 - 11%/năm đối với trung, dài hạn. Lãi suất cho vay USD ngắn hạn phổ biến ở mức 3,5 - 4,4%/năm, trung dài hạn phổ biến ở mức 5 - 6,5%/năm. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của NHNN về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, một số chi nhánh NHTM đã triển khai chính sách về miễn, giảm lãi vay, cho vay mới như Agribank, Vietcombank, BIDV…
 
(ii) Về tỷ giá, ngoại hối và thị trường vàng: Tỷ giá biến động theo xu hướng chung của thị trường, theo đúng biên độ quy định. Các TCTD đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Giá vàng miếng biến động cùng chiều theo xu hướng của giá vàng trong nước và quốc tế; giao dịch mua, bán vàng miếng tại các điểm được cấp phép ít phát sinh.
 
Huy động vốn và cấp tín dụng đảm bảo khả năng thanh khoản
 
Tổng nguồn vốn huy động năm 2020 đạt 138.887 tỷ đồng, so với năm 2019 tăng 19,2%. Trong đó, tiền gửi trên 12 tháng giảm 7,3%; tiền gửi tiết kiệm tăng 13,3%; tiền gửi VND tăng 19,8%. 
 
Tổng dư nợ tín dụng đạt 90.321 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2019; trong đó: dư nợ ngắn hạn tăng 14,7%; dư nợ trung, dài hạn tăng 1,1%; dư nợ cho vay ngoại tệ giảm 7,6%. Nhìn chung, các TCTD trên địa bàn đều bảo đảm được khả năng thanh khoản. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể:
 
Cho vay nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 39.000 tỷ đồng, chiếm 44,6% tổng dư nợ, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2019; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 19.400 tỷ đồng, tăng 1%; cho vay xuất khẩu 3.200 tỷ đồng, tăng 10,3%; cho vay xây dựng nông thôn mới khoảng 32.000 tỷ đồng, tăng 5,7%; cho vay Chương trình hỗ trợ nhà ở trên 70 tỷ đồng.
 
Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp có 14.572 khách hàng được cam kết cho vay mới và áp dụng các biện pháp hỗ trợ, giải ngân 13.549 tỷ đồng, tổng dư nợ được cam kết cho vay mới và thực hiện các biện pháp hỗ trợ 40.288 tỷ đồng.
 
Cho vay đối tượng chính sách đạt 3.578 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cuối năm 2019; trong đó, cho vay hộ nghèo 243 tỷ đồng, giảm 25,2%; cho vay giải quyết việc làm 149,6 tỷ đồng, tăng 17,8%; cho vay học sinh, sinh viên 60 tỷ đồng, giảm 18,9%; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 867 tỷ đồng, tăng 9,6%; cho vay hộ cận nghèo 308 tỷ đồng, giảm 14,4%; cho vay hộ mới thoát nghèo 1.847 tỷ đồng, tăng 9,9%; cho vay nhà ở xã hội 85 tỷ đồng, tăng 104,8%. 
 
Cho vay theo Đề án ưu tiên phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ có khoảng 200.000 lượt khách hàng vay phục vụ sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, dư nợ 16.700 tỷ đồng, tăng 4,7%; 2.500 lượt khách hàng vay phục vụ sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dư nợ 4.400 tỷ đồng, tăng 4,1%. Cho vay theo Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách bằng xe bus trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đạt 19 tỷ đồng.
 
Trong năm, các chi nhánh NHTM trên địa bàn xử lý được tổng số 584 tỷ đồng nợ xấu. Đến 31/12/2020, nợ xấu của hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương là 1.056,5 tỷ đồng, chiếm 1,17% tổng dư nợ.
 
Thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo an toàn, thông suốt
 
Hiện nay, hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương đã kết nối với hầu hết các đơn vị cung ứng dịch vụ công để có thể hỗ trợ khách hàng thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, viễn thông nhanh chóng không dùng đến tiền mặt.
 
Đặc biệt, trong năm 2020, do ảnh hưởng tác động từ diễn biến dịch bệnh Covid-19 kéo dài, dẫn đến sự thay đổi rõ ràng trong phương thức tiêu dùng, thanh toán. Đó là sự dịch chuyển từ các cửa hàng truyền thống sang thương mại điện tử, hướng đến gia tăng việc sử dụng thanh toán trực tuyến thay vì dùng tiền mặt trong dân. Các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn phát triển mạnh mẽ, góp phần hạn chế lây lan dịch Covid-19. 
 
Các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn luôn đảm bảo giao dịch an toàn, ổn định và thông suốt. Đến 31/12/2020, tổng khối lượng thanh toán qua các tài khoản tại NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương đạt 240.515 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; thanh toán liên ngân hàng đi 60.627 tỷ đồng, tăng 19,6%; thanh toán liên ngân hàng đến 32.222 tỷ đồng, tăng 21,6%. Tổng số lượng thẻ các ngân hàng phát hành đạt khoảng 2,55 triệu thẻ, lắp đặt 314 ATM và 975 POS. 100% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình thông qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; đã có một số trường học, bệnh viện phối hợp triển khai hạ tầng kết nối để thanh toán thu học phí, viện phí qua ngân hàng...
 
Thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ được tăng cường
 
Năm 2020, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã tiến hành 108 cuộc thanh tra, kiểm tra; thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100 đầu mối TCTD trên địa bàn và công tác giám sát đối với các TCTD yếu kém của Tổ giám sát. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát từ xa đã đưa ra 402 kiến nghị; ban hành 10 văn bản chấn chỉnh, cảnh báo; xử phạt vi phạm hành chính 17 tổ chức và 2 cá nhân với số tiền 505,2 triệu đồng; đề nghị Chánh Thanh tra, giám sát Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN xử phạt 01 tổ chức 300 triệu đồng.
 
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng TNHH một thành viên Đại Dương. Duy trì 03 tổ giám sát để giám sát hoạt động đối với một số quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và chi nhánh NHTM cổ phần; 01 tổ giám sát đặc biệt đối với QTDND Vĩnh Hòa.  Các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động đúng hành lang pháp lý, an toàn, hiệu quả. 
 
Tích cực đẩy mạnh công tác phối hợp thông tin tuyên truyền
 
NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan đến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng đến các tổ chức và người dân. Chủ động cung cấp các thông tin về cơ chế, chính sách và kết quả hoạt động của Ngành; nắm bắt, xử lý các ý kiến phản hồi của nhân dân góp phần định hướng dư luận xã hội, không có tình trạng thông tin sai lệch ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng, làm giảm niềm tin trong cán bộ và nhân dân, đồng thời tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện các chính sách của NHNN. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt chương trình phối hợp với các đơn vị đã ký hợp tác như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Hiệp hội doanh nghiệp, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh...
 
Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh và hoạt động sản xuất kinh doanh để có những chỉ đạo xử lý kịp thời, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19...; tham gia Tọa đàm về “Giải pháp cho DNNVV Hải Dương trong đại dịch Covid -19” phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.  Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh thông tin kịp thời về kết quả thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Định kỳ hàng tháng đưa tin kết quả hoạt động ngân hàng, cung cấp cơ chế chính sách mới của Ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp, người dân có điều kiện tiếp cận. 
 
Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
 
Năm 2020, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”  và chỉ đạo của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tham gia ý kiến đối với Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV tại địa phương; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 đối với các hợp tác xã là QTDND; Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Tọa đàm liên ngành về công tác thu hồi, xử lý nợ xấu; Phối hợp với Chủ tịch các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hội viên liên quan đến hoạt động ngân hàng. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng tỉnh Hải Dương…
 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua rà soát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; sửa đổi, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); rà soát các quy trình, quy chế nội bộ của hệ thống QTDND để hướng dẫn các QTDND; công khai, minh bạch hóa các quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền; cập nhật thông tin hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công NHNN; tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ gắn với vị trí việc làm, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, tác phong và lề lối làm việc của công chức, người lao động… 
 
Kết quả, 100% hồ sơ TTHC được trả kết quả đúng và trước thời hạn quy định, không phát sinh đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính cũng như giải quyết các TTHC. Đặc biệt, trong năm 2020, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương là 01 trong 04 Chi nhánh được đề xuất trình Thống đốc NHNN tặng Bằng khen về thành tích trong công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020.
 
Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn
 
Cùng với việc nâng cao chất lượng và an toàn các hoạt động tiền tệ, tín dụng, hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương đã tích cực tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường và thời điểm cả nước hướng về miền Trung ruột thịt đang gồng mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề từ bão lũ, thiên tai,… Các chương trình vận động đã thu hút 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia, tổng số tiền ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, từ thiện năm 2020 của hệ thống ngân hàng Hải Dương đạt gần 30 tỷ đồng.
 
Nhìn chung, năm 2020, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định; các TCTD trên địa bàn chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, điều hành của NHNN và Hội sở, đặc biệt giai đoạn cách ly xã hội đã đảm bảo hoạt động liên tục, không bị gián đoạn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dịch vụ ngân hàng của người dân và nền kinh tế, không để xảy ra vụ việc mất an ninh, an toàn hoạt động, cũng như quy định về phòng, chống dịch bệnh. Nguồn vốn huy động tăng trưởng khá. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Nợ xấu trong tầm kiểm soát. Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được đẩy mạnh. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục được quan tâm. Công tác từ thiện, an sinh xã hội, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được tích cực thực hiện…
 


Các TCTD trên địa bàn tỉnh Hải Dương ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
 
2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021
 
Căn cứ chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời, trên cơ sở kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn năm 2020, hệ thống ngân hàng Hải Dương đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với các chỉ tiêu phấn đấu: Tăng trưởng huy động vốn từ 10% trở lên so với cuối năm 2020; tăng trưởng tín dụng khoảng 8% so với cuối năm 2020; tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%/tổng dư nợ. Để đạt được các chỉ tiêu trên, hệ thống ngân hàng Hải Dương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp sau:
 
Đối với NHNN Chi nhánh tỉnh 
 
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành của NHNN, của tỉnh về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, diễn biến thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và vàng để tham mưu cho Thống đốc NHNN, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động ngân hàng. Thực hiện tốt công tác điều hòa, lưu thông tiền tệ, cung ứng dịch vụ thanh toán, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý nhà nước về hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.
 
- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD theo kế hoạch năm 2021; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các đơn vị trong việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...
 
- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen...
 
Đối với các TCTD
 
- Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, chỉ đạo điều hành của NHNN, của tỉnh về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Chương trình, Kế hoạch hành động của hệ thống Ngân hàng tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Mở rộng tín dụng nhưng không hạ chuẩn, tiếp tục tập trung vốn vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên, đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, kiểm soát nợ xấu.
 
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Đề án, chương trình, kế hoạch hành động của Ngành, như Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...
 
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động nghiệp vụ; rà soát, chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, cảnh báo, chấn chỉnh của NHNN.
 
Đối với toàn hệ thống ngân hàng Hải Dương
 
- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn thông tin, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp các cơ chế, chính sách, sản phẩm dịch vụ tài chính và cảnh báo các thủ đoạn, chiêu thức của tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng đen nhằm đề phòng cảnh giác cũng như nâng cao kiến thức và khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cho người dân.
 
- Tiếp tục vận động công chức, người lao động thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lụt. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong từng đơn vị và toàn hệ thống trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Nguyễn Thị Hải Vân

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương


Tạp chí Ngân hàng số 3+4/2021

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao