Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 358 lượt xem


UBND tỉnh Đồng Tháp gặp gỡ các ngân hàng trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2021

Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng. 
 
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng nỗ lực duy trì hoạt động an toàn, thông suốt theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Công điện số 01/CĐ-NHNN ngày 18/7/2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và Công điện số 02/CĐ-NHNN ngày 21/7/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng vốn với tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhu cầu giao dịch ngân hàng thiết yếu của người dân, doanh nghiệp, cùng với địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn và thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế trong bối cảnh “bình thường mới”.
 
Chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ khách hàng 
 
Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát lại từ cuối tháng 6/2021, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng, trọng tâm là các giải pháp giảm lãi suất, cơ cấu nợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN.
 
Đặc biệt, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 14/7/2021 đến ngày 15/9/2021. Trong hơn hai tháng giãn cách xã hội, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các TCTD xem xét, áp dụng các giải pháp hỗ trợ khách hàng có nợ đến hạn (gốc, lãi) nhưng không đến được để trả nợ do thực hiện cách ly y tế theo quy định hoặc do thực hiện các quy định về cách ly xã hội, hạn chế đi lại, được gia hạn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong thời gian thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn; hướng dẫn khách hàng thực hiện, bổ sung các thủ tục gia hạn nợ, cơ cấu lại nợ, các thủ tục đến hạn khoản vay, đến nộp trả nợ (gốc, lãi) và ký bổ sung chứng từ gia hạn… ngay sau khi có chỉ đạo nới lỏng giãn cách xã hội của tỉnh. 
 
Riêng đối với các công ty tài chính có điểm giới thiệu dịch vụ trên địa bàn tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản chấn chỉnh công tác đòi nợ, nhắc nợ của đơn vị đối với khách hàng, trong đó, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay tiêu dùng khó khăn trong việc trả nợ (gốc, lãi) khi đến hạn, tạo điều kiện cho khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, có điều kiện để trả nợ sau thời gian cách ly xã hội.
 
Nhiều TCTD đã triển khai linh hoạt các giải pháp hỗ trợ khách hàng, thực hiện xác nhận các hồ sơ, chứng từ qua email, zalo để làm cơ sở tất toán, trả nợ và hoàn thiện hồ sơ sau giãn cách; hướng dẫn khách hàng tăng cường sử dụng các giao dịch trực tuyến qua Internet Banking, Mobile Banking trong giai đoạn giãn cách. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho khách hàng vay vốn (theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn) trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, với số lượng khách hàng được gia hạn nợ là hơn 1.800 khách hàng, dư nợ tương ứng là 565 tỷ đồng.
 
Sau khi Thống đốc NHNN ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ khách hàng; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện về NHNN, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh. Kết quả, các TCTD trên địa bàn đã cơ cấu lại nợ cho 44 doanh nghiệp và hơn 1.780 khách hàng cá nhân, thời hạn cơ cấu nợ tối đa là 12 tháng, dư nợ được cơ cấu hơn 1.300 tỷ đồng; thực hiện cho vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 0,1% đến 3,8%/năm (USD, VND) cho khách hàng, với doanh số cho vay mới được hưởng lãi suất ưu đãi trong năm 2021 hơn 47.000 tỷ đồng.
 
Các TCTD cũng đã tiết giảm chi phí hoạt động, thực hiện các cam kết giảm lãi suất cho vay của Hội sở với NHNN, mức giảm từ 0,5% - 1,5%/năm trên dư nợ hiện hữu đối với 419 khách hàng doanh nghiệp và hơn 20.900 khách hàng cá nhân, tổng dư nợ được giảm hơn 22.000 tỷ đồng.
 
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã triển khai hiệu quả chính sách cho vay trả lương ngừng việc, cho vay trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…; lũy kế từ khi triển khai, đã giải ngân cho 14 khách hàng doanh nghiệp, dư nợ lũy kế là 6,08 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi nhánh đã triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với gần 179.800 món vay tại đơn vị, số tiền lãi giảm là 4,57 tỷ đồng.
 
Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã tích cực thực hiện giảm phí, miễn phí dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài hệ thống để chia sẻ khó khăn với khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh. 
 
Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
 
Bám sát nội dung Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và Kế hoạch số 306/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng. Trong đó, đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hút nguồn vốn huy động từ dân cư các tháng cuối năm, tranh thủ nguồn vốn điều hòa từ Hội sở để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ quá trình phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, tiếp tục chỉ đạo tập trung vốn cho vay phục hồi và phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực kinh tế chủ lực tại địa phương; chú trọng cân đối, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ cho vay thu mua lúa gạo, cho vay vụ Đông Xuân năm 2022, cho vay phục hồi và phát triển ngành hàng cá tra của tỉnh những tháng cuối năm 2021. 
 
Đến thời điểm hiện tại, dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng trưởng khá, nhất là 03 tháng cuối năm, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau thời gian gián đoạn kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh. Kết quả, dư nợ cho vay toàn tỉnh Đồng Tháp đến cuối tháng 12/2021 đạt hơn 79.300 tỷ đồng, so với cuối năm 2020 tăng 7.600 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 10,62%, cả năm 2021 tín dụng tăng trưởng khoảng 11%. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp là hơn 22.800 tỷ đồng, với 1.098 khách hàng doanh nghiệp còn dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa là 9.500 tỷ đồng, so với cuối năm 2020 tăng 1.316 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 16,08%; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình là 55.700 tỷ đồng, so với cuối năm 2020 tăng 5.969 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 12,11%. Cho vay nông nghiệp, nông thôn và các ngành, lĩnh vực ưu tiên tiếp tục được chú trọng đầu tư và có mức tăng trưởng so với cuối năm 2020.
 
Đa dạng hóa các kênh thông tin để tiếp thu, giải đáp kịp thời kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp 
 
NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã tích cực phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bằng nhiều giải pháp như: Tham gia tiếp xúc cử tri cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp nhận các ý kiến cử tri, ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân; gặp gỡ, làm việc với doanh nghiệp, địa phương cùng với Đoàn công tác của UBND tỉnh, tiếp nhận các thông tin kiến nghị của doanh nghiệp từ các sở, ngành, địa phương, Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp tỉnh gửi đến; tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân thông qua tổng đài 1022… Đối với từng ý kiến, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã xem xét, chỉ đạo các TCTD có liên quan giải đáp kịp thời và phối hợp thông tin đến các đơn vị liên quan để giải quyết.
 
Trong tháng 12/2021, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp ký kết và triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-XTTMDLĐT-NHNNĐT ngày 25/11/2021 về việc tổ chức Chương trình "Kết nối doanh nghiệp - ngân hàng năm 2021" qua ứng dụng Zoom để nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX trong quá trình vay vốn. Tại Chương trình, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và đại diện các chi nhánh ngân hàng có dư nợ cho vay doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã trực tiếp giải đáp các ý kiến thắc mắc liên quan đến việc tiếp cận, vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp, HTX; thông tin đến doanh nghiệp, HTX và các đại biểu tham dự các chương trình, chính sách tín dụng đang triển khai dành cho doanh nghiệp, HTX; hướng dẫn cách thức liên hệ và cung cấp thông tin đầu mối liên hệ tại các ngân hàng. Ngay sau Chương trình, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã tạo nhóm trên ứng dụng Zalo đối với các ngân hàng, hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp tham gia để tiếp nhận thông tin, nắm bắt những khó khăn của các doanh nghiệp để kịp thời phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ trong thời gian tới.
 
Có thể nói, năm 2021 diễn ra với rất nhiều khó khăn, thách thức cho kinh tế cả nước nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là từ sau khi Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ra đời đã mở ra hành lang pháp lý để các TCTD thuận lợi hơn trong việc triển khai các giải pháp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với khách hàng vay. 
 
Song song với việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng, từng TCTD đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động an toàn, thông suốt, đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống dịch tại địa phương, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, quỹ phòng, chống Covid-19 tại địa phương. Những nỗ lực chia sẻ và đồng hành của các ngân hàng, các TCTD trên địa bàn đối với người dân, doanh nghiệp thời gian qua đã được các cấp chính quyền tại địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đây chính là nền tảng và động lực quan trọng để hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục vượt qua khó khăn, sẵn sàng bước vào năm 2022 thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều cơ hội mới, thách thức mới.

Vương Trí Phong

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 226 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 95 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 327 lượt xem
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 255 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 224 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 465 lượt xem
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 311 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 360 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 379 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
22/04/2022 349 lượt xem
Việt Nam với 70% dân số trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, cùng với sự phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân ngày càng tăng, mức sống đang dần được cải thiện, trở thành thị trường tiềm năng cho mở rộng thị trường thẻ tín dụng nội địa (TDNĐ).
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
Agribank tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch
20/04/2022 453 lượt xem
Là ngân hàng thương mại (NHTM) được ghi nhận "mạnh tay" nhất trong việc giảm lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng trong năm 2021, ngay những ngày đầu quý I/2022, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn quy mô 30.000 tỷ đồng với mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
Tín dụng chính sách xã hội mang no ấm đến với người nghèo
13/04/2022 422 lượt xem
Thường Xuân là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, thuộc 62 huyện nghèo của cả nước, nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Dân số toàn huyện trên 90 nghìn người, với trên 21 nghìn hộ; cơ bản có 03 dân tộc Thái, Kinh, Mường sinh sống. Nền kinh tế huyện Thường Xuân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
Agribank góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới
13/04/2022 457 lượt xem
Một trong những mục tiêu hàng đầu trong công cuộc đổi mới đất nước đó là tăng trưởng về kinh tế gắn với công bằng xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới.
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Bàn về vấn đề phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
30/03/2022 666 lượt xem
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Quỹ HTX) có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 là bước ngoặt quan trọng, giúp cho Quỹ HTX thống nhất được cơ chế hoạt động và mô hình tổ chức...
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2022 772 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), những năm qua, nguồn vốn chính sách được khơi thông, trải đều khắp trên cao nguyên Lâm Đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chủ động huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”; tăng cường biện pháp ứng phó trước những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tích cực giúp người dân vay vốn thuận lợi, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.000

69.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.000

69.000

Vàng SJC 5c

68.000

69.020

Vàng nhẫn 9999

54.150

55.150

Vàng nữ trang 9999

53.950

54.750


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?