Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
01/08/2022 583 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản đã được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi, khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,04% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn cả nước, đứng thứ hai so với 5 thành phố trực thuộc Trung ương và so với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã hoạt động trở lại; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,68%; hoạt động du lịch khởi sắc; khách tham quan, du lịch, lưu trú và doanh thu ngành du lịch tăng khá cao so với cùng kỳ; tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp, người dân; sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi; thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định, nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay tăng khá cao so với đầu năm, nợ xấu giảm. Các ngân hàng trên địa bàn luôn chủ động, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi sau đại dịch.

Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên

Để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất điều hành, tổng mức giảm 1,5 - 2,0%/năm; giảm 0,6 - 1,0%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng; giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên với tổng mức giảm là 1,5%/năm; sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng (TCTD), tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp hơn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Thực hiện sự chỉ đạo điều hành của NHNN, hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ luôn chủ động, quyết liệt, kịp thời trong triển khai các chính sách về hỗ trợ lãi suất, với tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã triển khai và thi hành kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và của Thống đốc NHNN đến các TCTD trên địa bàn; đặc biệt là triển khai Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN, Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của Thống đốc NHNN.

NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp triển khai và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Thông tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; Công văn số 3029/UBND-KT ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ về tín dụng để giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 

Trên tinh thần đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã đề nghị các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kết quả, tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 6/2022 đạt 136.152 tỷ đồng, tăng 12,88% so với cuối năm 2021 (toàn quốc là 8,15%). Nguồn vốn huy động đạt 101.513 tỷ đồng, tăng 9,19% so với đầu năm. Hệ thống các TCTD trên địa bàn tích cực thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng.

Trong đó, kết quả cho vay theo mức lãi suất: Dư nợ cho vay VND theo mức lãi suất từ 4,5%/năm trở xuống là 8.800 tỷ đồng, chiếm 7,01%, tăng 23,37%; từ 4,5% - 7%/năm là 28.700 tỷ đồng, chiếm 22,85%, tăng 8,16%; trên 7% - 9%/năm là 42.300 tỷ đồng, chiếm 33,68%, tăng 8,77%; trên 9% - 11% là 31.000 tỷ đồng, chiếm 24,68%, tăng 17,44%; trên 11% - 13% là 12.800 tỷ đồng, chiếm 10,19%, tăng 0,23%; trên 13% là 2.000 tỷ đồng, chiếm 1,59% tổng dư nợ VND, giảm 5,79% so với tháng 12/2021.

Kết quả cho vay theo lĩnh vực: Có 42 TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn với dư nợ đến cuối tháng 6/2022 là 38.200 tỷ đồng, chiếm 28,68% tổng dư nợ, tăng 10,91% so với tháng 12/2021; 21 TCTD cho vay xuất khẩu với dư nợ cuối tháng 6/2022 là 13.300 tỷ đồng, chiếm 9,98% tổng dư nợ, tăng 9,75% so với tháng 12/2021; 43 TCTD cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tính đến cuối tháng 6/2022 là 31.200 tỷ đồng, chiếm 23,42% tổng dư nợ, tăng 7,85% so với tháng 12/2021; 05 TCTD cho vay công nghiệp hỗ trợ với dư nợ đến cuối tháng 6/2022 là 220 tỷ đồng, chiếm 0,17% tổng dư nợ, tăng 1,85% so cuối năm 2021; 01 TCTD phát sinh cho vay mới doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao với dư nợ là 90 tỷ đồng, chiếm 0,07% tổng dư nợ; 34 TCTD cho vay thu mua lúa, gạo, với dư nợ đến tháng 6/2022 là 16.300 tỷ đồng, chiếm 12,24% tổng dư nợ, tăng 31,57% so với tháng 12/2021; 29 TCTD cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản, với dư nợ là 9.200 tỷ đồng, chiếm 6,91% tổng dư nợ, tăng 7,26%; trong đó, dư nợ nuôi trồng, chế biến cá tra là 4.900 tỷ đồng, tăng 12,36% so với tháng 12/2021; 45 TCTD cho vay lĩnh vực bất động sản, với dư nợ đến tháng 6/2022 là 33.500 tỷ đồng, chiếm 25,15% tổng dư nợ, tăng 6,30% so với tháng 12/2021.

Đặc biệt, kết quả cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Cần Thơ, tính đến hết tháng 6/2022, dư nợ cho vay đạt 3.320 tỷ đồng, chiếm 2,49% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 5,87% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay chính sách tập trung ở 15 chương trình cho vay như cho vay hộ nghèo 73 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 176 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 1.045 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 753 tỷ đồng; cho vay chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 654 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 128 tỷ đồng...

Đến hết tháng 6/2022, nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ là 2.189 tỷ đồng, chiếm 1,61% tổng dư nợ cho vay, tăng so với năm 2021 (1,54%).  

NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, giải pháp xử lý nợ xấu của TCTD; đồng thời, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn hỗ trợ các TCTD tháo gỡ khó khăn trong xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo. NHNN Chi nhánh giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, giải pháp xử lý nợ xấu của TCTD, giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Từ đầu năm 2022 đến nay, hệ thống các TCTD trên địa bàn tích cực thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, sử dụng dự phòng rủi ro và tiếp tục nâng cao công tác quản lý, xử lý rủi ro.

Tiếp tục các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn cho khách hàng

NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN; Thông tư số 03/2021/TT-NHNN; Thông tư số 14/2021/TT-NHNN và các văn bản chỉ đạo của NHNN về việc triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Các TCTD trên địa bàn đã chủ động xây dựng phương án, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, thực hiện cắt giảm chi phí, lợi nhuận tập trung cho việc giảm lãi suất cho vay và cho vay mới hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch, đồng thời, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán trực tuyến tạo điều kiện cho khách hàng trong giao dịch với ngân hàng, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, của NHNN đến các TCTD. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022; Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Thứ hai, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai tích cực, hiệu quả hệ thống chính sách và giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Thứ ba, tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, sai phạm trong quá trình hoạt động của TCTD. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với TCTD.

Thứ tư, tăng cường quản lý hoạt động quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn, bảo đảm việc chấp hành các quy định pháp luật, giám sát việc thực hiện Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và việc chấn chỉnh, tăng cường phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND.

Thứ năm, tiếp tục giám sát việc thực hiện quy định của NHNN và các quy định khác của pháp luật về quản lý ngoại hối để ổn định thị trường ngoại hối và vàng trên địa bàn.

Thứ sáu, các TCTD trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán, đảm bảo các hoạt động thanh toán ổn định, an toàn và thông suốt; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Tổ chức triển khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động ngân hàng, thông tin, phổ biến các cơ chế chính sách của NHNN và kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, tạo sự đồng thuận, quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.
 
Tài liệu tham khảo:


1. Cổng thông tin điện tử thành phố Cần thơ  https://www.cantho.gov.vn/
2. Báo cáo hoạt động ngân hàng thành phố Cần thơ 6 tháng đầu năm 2022.
 

Ngọc Minh (NHNN)

 
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
30/09/2022 86 lượt xem
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở quy mô lớn, đẩy lùi dịch bệnh.
Chương trình tín dụng chính sách:  20 năm phát huy hiệu quả
Chương trình tín dụng chính sách: 20 năm phát huy hiệu quả
27/09/2022 882 lượt xem
Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
23/09/2022 1.325 lượt xem
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có địa hình đa dạng và phức tạp, đồi núi chiếm hơn 73% diện tích với 02/07 huyện nghèo, 57/138 xã vùng khó khăn; Tuyên Quang có 213.357 hộ gia đình với 867.000 nhân khẩu. Trong 20 năm qua, đã có 825.906 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
21/09/2022 633 lượt xem
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khơi thông nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng, qua đó tăng cường mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
20/09/2022 969 lượt xem
Hà Quảng là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, có diện tích đất tự nhiên gần 811 km2, dân số 62.517 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,5% tổng số hộ dân toàn huyện. Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 02 thị trấn; theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến ngày 30/12/2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm 51,59% với tổng số 7.227 hộ, trong đó, hộ nghèo có 5.546 hộ, chiếm 39,59%, hộ cận nghèo có 1.681 hộ, chiếm 12%.
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
15/09/2022 351 lượt xem
Theo các chuyên gia, đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, việc không quản lý được lạm phát sẽ tạo ra rất nhiều bất ổn. Từ sau khi ổn định hệ thống tiền tệ với chính sách room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô khi lạm phát được kiểm soát tốt.
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
13/09/2022 407 lượt xem
Thời gian qua, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, đúng đắn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế.
 Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
07/09/2022 326 lượt xem
Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 25 km, với tổng diện tích tự nhiên là 57.790 ha.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
02/09/2022 1.153 lượt xem
Tám tháng đầu năm 2022, nhờ hàng loạt cơ chế, chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành ban hành kịp thời như điều chỉnh giảm giá xăng dầu, miễn giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp…, tạo điều kiện cho nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Ngân hàng Chính sách xã hội  Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
29/08/2022 1.096 lượt xem
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai rộng rãi và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
26/08/2022 1.105 lượt xem
Những tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành  cùng sự phát triển của địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
23/08/2022 2.724 lượt xem
Khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, người dân bắt đầu trở lại trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong các tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 là tập trung, ưu tiên đầu tư tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP) và đẩy nhanh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
22/08/2022 1.169 lượt xem
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một chủ công hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, tín dụng chính sách xã hội đang là lực đẩy giúp người dân từng bước thoát nghèo. Tuy nhiên, câu chuyện giảm nghèo bền vững, nối gần khoảng cách thu nhập với người dân miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, các vùng miền trên cả nước nói chung vẫn là thách thức đối với tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
19/08/2022 1.439 lượt xem
Nhằm giúp công nhân, người lao động sớm thoát khỏi những hình thức vay tín dụng đen, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng đưa ra gói tín dụng 20 nghìn tỷ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu vay tiêu dùng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/08/2022 1.220 lượt xem
Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11) nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?