Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Hệ thống ngân hàng Tây Ninh đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Ngày đăng:01:42 29/06/2021
Lượt xem: 1.292
Cỡ chữ
Trong thời gian qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã phát triển nhanh và khá toàn diện; số lượng các tổ chức tín dụng (TCTD) và quy mô tín dụng tăng lên;...
 


Hoạt động của hệ thống ngân hàng Tây Ninh phát triển nhanh và khá toàn diện, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
 
1. Hoạt động ngân hàng Tây Ninh hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
 
Trong thời gian qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã phát triển nhanh và khá toàn diện; số lượng các tổ chức tín dụng (TCTD) và quy mô tín dụng tăng lên; các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng, hiện đại, chất lượng được nâng lên. Hoạt động của các TCTD tuân thủ đúng quy định pháp luật, phát triển an toàn, lành mạnh, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp… qua đó, đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Đặc biệt, trong năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 phát sinh và diễn biến phức tạp, nhưng hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giúp người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt qua khó khăn; đồng thời, tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng tốt. 
 
Về mạng lưới
 
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 44 TCTD, bao gồm 23 chi nhánh ngân hàng thương mại, 01 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, 01 chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã, 01 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô và 18 quỹ tín dụng nhân dân với tổng cộng 125 điểm hoạt động kinh doanh trên toàn tỉnh.
 
Về kết quả hoạt động
 
Nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đến ngày 31/3/2021 đạt 48.621 tỷ đồng, tăng 1,2% so với đầu năm 2021 (bình quân 5 năm 2016 - 2020 tăng 11%/năm). Tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/3/2021 đạt 70.509 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm 2021 (bình quân 5 năm 2016 - 2020 là 19,4%/năm). Nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, đến ngày 31/3/2021 chiếm tỷ lệ 0,45%/tổng dư nợ. 
 
Trong công tác đầu tư tín dụng, các TCTD đã bám sát định hướng của NHNN và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu vốn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực là thế mạnh kinh tế của tỉnh; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ vốn tín dụng vào những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. 
 
Trong công tác tín dụng, các TCTD luôn tuân thủ đúng các quy trình, điều kiện cấp tín dụng, nâng cao chất lượng thẩm định cho vay, chất lượng tín dụng, kiểm soát tốt nợ xấu trong hoạt động.
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng nguồn vốn tín dụng ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
 
Thực hiện theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của NHNN, các TCTD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục cung cấp sản phẩm, dịch vụ; rút ngắn thời gian xét duyệt, nhất là thủ tục vay vốn, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận vốn vay, đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho vay và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng; công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục, hồ sơ, lãi suất, phí… đảm bảo khách hàng nắm được khi vay vốn. 
 
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của NHNN và của lãnh đạo địa phương về triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, hạn chế “tín dụng đen”, các TCTD đã cải tiến quy trình, thủ tục hồ sơ vay vốn, rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn vay, đồng thời đã đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng như: Cho vay lưu vụ, cho vay thông qua các tổ, nhóm của các tổ chức chính trị - xã hội, xuống trực tiếp địa bàn để cho vay, thu nợ; cung ứng các sản phẩm tín dụng tiêu dùng phục vụ đời sống chính đáng, cấp thiết của người dân. 
 
NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn cũng đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức 02 kỳ (mỗi năm 1 kỳ, bắt đầu từ năm 2019) tọa đàm CEO’S FORUM chuyên đề “Đối thoại trực tiếp với ngành Ngân hàng” để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng, đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và chương trình này sẽ được duy trì hàng năm.
 
Thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các TCTD trên địa bàn đã thường xuyên gặp mặt, đối thoại, tích cực giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng có năng lực tài chính tốt, khách hàng sử dụng trọn gói sản phẩm tại ngân hàng, áp dụng các chính sách lãi suất hấp dẫn, linh hoạt theo quy định đối với khách hàng có năng lực tài chính tốt, phương án kinh doanh khả thi, nguồn trả nợ ổn định…, góp phần tích cực vào ổn định và phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại trên địa bàn cũng có một số chương trình, gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp.
 
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của NHNN, các TCTD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đến ngày 31/3/2021, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 284 khách hàng với tổng dư nợ là 170 tỷ đồng (trong đó: 06 doanh nghiệp với tổng dư nợ là 112,3 tỷ đồng); miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ cho 2.285 khách hàng với tổng dư nợ 5.033 tỷ đồng (trong đó: 92 doanh nghiệp với tổng dư nợ là 2.353 tỷ đồng); cho vay mới với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường, lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến ngày 26/02/2021 là 5.249 khách hàng với số tiền là 20.780 tỷ đồng (trong đó: 328 doanh nghiệp, số tiền là 15.851 tỷ đồng). Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 108.866 khách hàng với tổng dư nợ là 401 tỷ đồng.
 
2. Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và chỉ đạo của NHNN, UBND tỉnh Tây Ninh hàng năm về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, các ngân hàng trên địa bàn đã phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại, nhiều tiện ích, dễ sử dụng, trên nền tảng công nghệ hiện đại, đồng thời áp dụng các biện pháp an ninh, tiêu chuẩn bảo mật mới, tiên tiến phù hợp với xu hướng thanh toán trên thế giới, đảm bảo thanh toán nhanh, an toàn, tiện lợi và giảm chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của nền kinh tế (Internet Banking, Mobile Banking, thanh toán không tiếp xúc, thanh toán qua QR Code, ví điện tử…); tăng cường giới thiệu, hướng dẫn đến các doanh nghiệp, tổ chức, nhất là các đơn vị cung ứng dịch vụ công để hợp đồng, lắp đặt thiết bị thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. 
 
Bên cạnh đó, các TCTD trên địa bàn đã lắp đặt hệ thống ATM, POS để phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện trang bị từng bước, đáp ứng  tiêu chuẩn cơ sở thẻ chip nội địa. Tính đến ngày 31/3/2021, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 225 ATM và 638 POS, hệ thống ATM/POS của các TCTD trên địa bàn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, với việc chi trả lương của các doanh nghiệp qua ngân hàng thường trùng vào 01 ngày và công nhân chủ yếu là rút tiền mặt tại ATM nên một số ATM bị quá tải, thời gian giao dịch còn chậm. 
 
Đối với việc đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ, NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 22/02/2019; Công văn số 1670/UBND-KTTC ngày 05/8/2019 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng; Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 03/3/2020 để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cung ứng các dịch vụ công trên địa bàn trong triển khai thực hiện thanh toán qua ngân hàng, nhất là đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.
 
Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt và có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện; các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã phát triển đa dạng các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn đáp ứng tốt nhu cầu của nền kinh tế, do vậy công tác thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trong tỉnh ngày càng tăng. Hiện nay, các chi nhánh ngân hàng thương mại đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi như: giảm/miễn phí thanh toán các dịch vụ công cho cá nhân, doanh nghiệp; ưu đãi phí cho đơn vị cung cấp dịch vụ công; hỗ trợ các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện kết nối giữa ngân hàng và các đơn vị sự nghiệp công…
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh, Trung tâm hành chính công của tỉnh, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp triển khai kết nối đường truyền, trang bị thiết bị thanh toán tại Trung tâm; nhiều sở, ngành có liên quan đã mở tài khoản tại ngân hàng để thu phí dịch vụ công qua ngân hàng, nhưng thời gian qua doanh số thu phí dịch vụ công tại Trung tâm qua ngân hàng còn chưa phát sinh.
 
3. Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp  trên địa bàn để phát triển sản xuất, kinh doanh trong đại dịch Covid-19
 
Mặc dù, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, nhưng nền kinh tế thế giới sẽ còn tác động mạnh đến kinh tế trong nước và việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung, hệ thống ngân hàng Tây Ninh nói riêng, đặc biệt khi đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn để ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể còn kéo dài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong thời gian tới. Một số giải pháp mà Ngân hàng Tây Ninh đưa ra như sau: 
 
- Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Tập trung mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, nhất là lĩnh vực ưu tiên; tích cực thực hiện các chương trình tín dụng ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ và của địa phương, kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhất là đầu tư đất, chứng khoán; xem xét cơ cấu lại thời gian trả nợ khi người dân gặp khó khăn do các nguyên nhân khách quan, nhất là do đại dịch Covid-19 gây ra.
 
- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ngành và UBND tỉnh.
 
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật; nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay. Tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, xử lý nghiêm những trường hợp “ép”, bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác khi cấp tín dụng cho khách hàng. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thanh toán, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường phối hợp, mở rộng kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để tiếp cận, quảng bá, cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cơ chế, chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là về các chương trình tín dụng, các gói tín dụng ưu đãi theo từng thời kỳ của đơn vị mình để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và đồng hành. 
 
- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định và giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Trong công tác tiền tệ - kho quỹ, cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho người dân và doanh nghiệp; tuyển chọn, phân loại, làm sạch tiền và tuân thủ cơ cấu tiền chi ra lưu thông. Thường xuyên khử khuẩn cơ quan, kho tiền và tiền mặt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo Kế hoạch của NHNN và chỉ đạo của Trụ sở chính. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để các cán bộ thực hiện các nghiệp vụ tiền tệ - kho quỹ, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đạt các chứng chỉ theo quy định.
 
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xử lý nợ xấu, nhất là TCTD có tỷ lệ nợ xấu cao cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để xử lý, giảm tỷ lệ nợ xấu; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN của NHNN.


ThS. Đào Văn Công

 NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh


Tạp chí Ngân hàng số 12/2021
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu