Hệ thống ngân hàng Bình Dương đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh
02/02/2023 1.506 lượt xem
Trong điều kiện vẫn còn những khó khăn nhất định sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những thách thức từ bên ngoài như tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; lạm phát, lãi suất ở mức cao và xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia dẫn đến tăng trưởng suy giảm, nguy cơ suy thoái kinh tế. Ở trong nước, việc kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, nền kinh tế còn chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi, quy mô còn khiêm tốn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu còn hạn chế; dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân… Song, kinh tế tỉnh Bình Dương nói chung và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng trong năm 2022 vẫn ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng phù hợp.
 

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, là một trong những tỉnh thu hút vốn đầu tư lớn của cả nước (Nguồn: Internet)

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, với 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp, 59.484 doanh nghiệp trong nước; tổng vốn đầu tư là 627 nghìn tỉ đồng, 4.082 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 39,7 tỉ đô la Mỹ - là một trong những tỉnh thu hút vốn đầu tư lớn của cả nước. Theo đó, sự phát triển của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương có sự đóng góp quan trọng của hệ thống ngân hàng tỉnh, với những chương trình cho vay khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kết nối tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Trong năm 2022, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, cán bộ, người lao động của NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, góp phần quan trọng cùng ngành Ngân hàng ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Theo đó, Chi nhánh đã xây dựng Kế hoạch hành động số 170/KH-BDU2 ngày 15/02/2022 để triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN Việt Nam về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 để triển khai đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

Đặc biệt, hệ thống ngân hàng tỉnh Bình Dương đã luôn chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy lùi “tín dụng đen”; triển khai nhiều chính sách quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy áp dụng công nghệ trong cung ứng dịch vụ ngân hàng (định danh khách hàng điện tử (eKYC), Mobile-Money, Fintech, thanh toán không dùng tiền mặt). Thường xuyên chỉ đạo TCTD mở rộng, đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giảm lãi suất, đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng qua các kênh chính thức. Các chính sách tín dụng hỗ trợ người dân, cộng đồng doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh được kịp thời ban hành và triển khai khẩn trương, đồng bộ. Do đó, trong năm 2022, các TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục hoạt động hiệu quả, tăng trưởng tín dụng an toàn, theo hướng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn 276.295 tỉ đồng, tăng 3,5% so đầu năm; tổng dư nợ 285.576 tỉ đồng, tăng 12,38% so với đầu năm; nợ xấu là 2.088 tỉ đồng, chiếm 0,7%/tổng dư nợ (nằm trong giới hạn cho phép, đạt chỉ tiêu kế hoạch hành động đề ra đầu năm 2022 là nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 3%/tổng dư nợ).

Hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát triển mạnh mẽ cả quy mô, mạng lưới hoạt động, các dịch vụ ngân hàng cung ứng ngày càng đa dạng và hiện đại với mạng lưới TCTD, công ty tài chính và tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn là 79 đơn vị gồm: 17 chi nhánh TCTD có vốn nhà nước chi phối, 34 chi nhánh TCTD cổ phần, 01 chi nhánh TCTD liên doanh, 06 chi nhánh TCTD 100% vốn nước ngoài, 01 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 10 quỹ tín dụng nhân dân, 01 Ngân hàng Chính sách xã hội, 01 Ngân hàng Phát triển khu vực, 05 văn phòng đại diện công ty tài chính, 01 chi nhánh công ty tài chính, 02 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô. Trong đó, nhiều ngân hàng luôn đi đầu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại vào các sản phẩm, dịch vụ, mang đến cho khách hàng, người tiêu dùng những trải nghiệm tốt nhất, thuận lợi nhất.

Bên cạnh đó, các TCTD trên địa bàn đã chủ động đề ra phương án, giải pháp tích cực theo chỉ đạo của NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như cơ cấu nợ, giãn nợ, cho vay mới; đã hạn chế phát sinh nợ xấu và tăng cường xử lý nợ xấu như: Chủ động, tích cực đôn đốc thu hồi nợ; xử lý nợ xấu bằng dự phòng; bán nợ, xử lý tài sản đảm bảo,… đồng thời, thực hiện các giải pháp đồng bộ, kiểm soát chất lượng tín dụng tiêu dùng, kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản để hạn chế rủi ro, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng tín dụng nhằm hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Trong điều hành tín dụng, ngay từ đầu năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo, định hướng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đến ngày 31/12/2022, dư nợ đối với các chương trình tín dụng của 5 lĩnh vực ưu tiên đạt 166.924 tỉ đồng, chiếm 58,45% trên tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay theo các chương trình tín dụng nông nghiệp, nông thôn 79.830 tỉ đồng; cho vay xuất khẩu 16.350 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 64.441 tỉ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ 5.625 tỉ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 678 tỉ đồng.
 
Trong năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã tranh thủ và nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền địa phương như: Ngày 12/10/2022, Chi nhánh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương về thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ được hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 1.198 tỉ đồng; doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là 2.547 tỉ đồng; tổng số tiền đã hỗ trợ lãi suất là hơn 5.599 tỉ đồng; số khách hàng được hỗ trợ lãi suất là 58 khách hàng.

Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động, trả lời các thắc mắc của cử tri về lĩnh vực tài chính - tiền tệ - ngân hàng cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy nhằm phản ánh kịp thời tình hình hoạt động tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các TCTD sâu sát, hiệu quả, giúp cho hệ thống các TCTD trên địa bàn ngày càng phát triển ổn định, vững chắc, phục vụ tốt hơn vào công việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương. Cùng với đó, công tác quản lý ngoại hối, vàng, ổn định thị trường ngoại hối và vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục được quản lý thực hiện tốt; các yếu tố thị trường: Lãi suất, tỷ giá cơ bản ổn định và diễn biến theo đúng định hướng điều hành của NHNN Việt Nam. Cung - cầu ngoại tệ ổn định và đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho người dân, doanh nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Bằng những hành động cụ thể và thông qua công tác phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành trên địa bàn, hệ thống ngân hàng tỉnh Bình Dương đã thực hiện các nhiệm vụ được NHNN Việt Nam giao để đảm bảo chính sách này phát huy hiệu quả, đạt mục tiêu của Chương trình phục hồi tăng trưởng kinh tế của Chính phủ và UBND tỉnh.

Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế - xã hội có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, bước sang năm 2023, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương và hệ thống các TCTD trên địa bàn cần triển khai kịp thời, có hiệu quả hơn nữa các chính sách tín dụng, tiền tệ ngân hàng theo sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, NHNN Việt Nam và UBND Bình Dương.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương trong năm 2023, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của ngành Ngân hàng nhằm hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua các ngân hàng thương mại hiện nay kết quả vẫn còn khiêm tốn. Cần có những giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm tăng cường số lượng các đối tượng được hỗ trợ.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, giảm các thủ tục không cần thiết trong cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng một cách thuận lợi... Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động, hạn chế thấp nhất nợ xấu phát sinh…
 
Võ Đình Phong
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán
Quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán
28/11/2023 262 lượt xem
Nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, ngăn ngừa các hành vi lợi dụng dịch vụ thanh toán, ví điện tử để thực hiện các mục đích bất hợp pháp, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện về pháp lí, theo đó sẽ quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng; dự kiến bổ sung quy định yêu cầu sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp để mở tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử.
Tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng - Kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
Tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng - Kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
17/11/2023 1.654 lượt xem
Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời
Nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời
09/11/2023 592 lượt xem
Bắt đầu từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) lên đến 100 triệu đồng/người. Đây được xem là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới cho những người từng lầm đường, lạc lối, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.
Ngân hàng lưu động tại Quảng Nam: Mở đường cho người dân vùng núi cao thoát nghèo
Ngân hàng lưu động tại Quảng Nam: "Mở đường" cho người dân vùng núi cao thoát nghèo
09/11/2023 559 lượt xem
Thời gian qua, mô hình điểm giao dịch lưu động (ngân hàng lưu động) bằng xe ô tô chuyên dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tại tỉnh Quảng Nam đã giúp người dân các bản làng vùng núi cao dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
 Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng yếu kém
Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng yếu kém
07/11/2023 468 lượt xem
Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém rất quan trọng đối với hoạt động hiệu quả và ổn định của hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Tại Việt Nam, việc đồng bộ cơ sở pháp lí về can thiệp sớm, trong đó có sửa đổi Luật BHTG, sẽ tạo “bước đệm” vững chắc cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham gia ngày càng có hiệu quả vào quá trình này.
Tuyên Quang thúc đẩy tài chính toàn diện vùng nông thôn
Tuyên Quang thúc đẩy tài chính toàn diện vùng nông thôn
04/11/2023 580 lượt xem
Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 149) với mục tiêu để mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận, sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững; trong đó, chú trọng đến nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ.
Tài trợ khủng bố và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố
Tài trợ khủng bố và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố
02/11/2023 877 lượt xem
Khủng bố là một trong những vấn đề nghiêm trọng và nguy cơ hàng đầu đối với an ninh toàn cầu. Sự phát triển không ngừng của các mạng lưới, thủ đoạn tài trợ khủng bố đã tạo ra một loạt các thách thức phức tạp cho cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với khủng bố. Bài viết sẽ tìm hiểu khái niệm, quy trình tài trợ khủng bố và hậu quả của nó, cũng như nhìn nhận về công tác phòng, chống tài trợ khủng bố ở Việt Nam.
BIDV trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”
BIDV trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”
31/10/2023 1.166 lượt xem
Tại Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 03/10/2023 về thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã xác định: Việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh,
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh
28/10/2023 467 lượt xem
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước Nhân dân và dân tộc. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn chú trọng đến công tác rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và đã đạt được những kết quả tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ Agribank ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái: Tạo lực đẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái: Tạo lực đẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế
26/10/2023 357 lượt xem
Trở lại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vào đúng những ngày mưa cuối tháng 9/2023 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, song những gam màu xám đất trời chẳng thể làm vơi đi sắc vàng óng ả của lúa chín chảy tràn trên các thửa ruộng bậc thang. Một vụ mùa bội thu vốn là ước mơ của người dân vùng cao trước kia giờ đã trở thành thứ yếu.
Agribank chuyển đổi số lấy khách hàng làm trọng tâm
Agribank chuyển đổi số lấy khách hàng làm trọng tâm
26/10/2023 330 lượt xem
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không thể đảo ngược, do đó, trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực trong hoạt động ngân hàng với chiến lược nhất quán, dài hạn “lấy khách hàng làm trọng tâm” để hướng đến mục tiêu “số hóa toàn diện và tối ưu trải nghiệm khách hàng”.
Chuyển đổi số trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
Chuyển đổi số trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
17/10/2023 879 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Theo đó, làn sóng chuyển đổi số của các ngân hàng đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ: Tài chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang nâng cao hiệu quả vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang nâng cao hiệu quả vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương
12/10/2023 956 lượt xem
9 tháng đầu năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã bám sát các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về hoạt động ngân hàng, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường huy động vốn, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực được ưu tiên, các ngành, nghề có thế mạnh, là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại Quỹ tín dụng nhân dân Bến Quan
Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại Quỹ tín dụng nhân dân Bến Quan
11/10/2023 3.231 lượt xem
Nằm ở phía Tây huyện Vĩnh Linh, địa bàn của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bao gồm thị trấn Bến Quan và xã Vĩnh Hà.
Agribank Quảng Trị tự hào là người bạn đồng hành cùng bà con nông dân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
Agribank Quảng Trị tự hào là người bạn đồng hành cùng bà con nông dân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
11/10/2023 934 lượt xem
Những gương mặt vui tươi của bà con nông dân tỉnh Quảng Trị là minh chứng rõ rệt đồng vốn cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đến ngày đơm hoa, kết trái.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

73.200

74.400

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

73.200

74.400

Vàng SJC 5c

73.200

74.420

Vàng nhẫn 9999

61.600

62.750

Vàng nữ trang 9999

61.450

62.450


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,020 24,390 25,663 27,072 29,913 31,187 160.34 169.73
BIDV 24,085 24,385 25,866 27,062 30,080 31,206 161.34 169.85
VietinBank 23,985 24,405 25,952 27,087 30,348 31,358 161.89 169.84
Agribank 24,050 24,390 25,906 26,697 30,145 31,120 162.46 167.45
Eximbank 24,000 24,390 25,979 26,705 30,253 31,099 162.78 167.33
ACB 24,040 24,390 26,018 26,673 30,441 31,082 162.21 167.47
Sacombank 24,030 24,383 26,083 26,746 30,514 31,035 162.55 169.11
Techcombank 24,063 24,403 25,722 27,064 29,938 31,252 158.46 170.9
LPBank 24,100 24,660 25,941 27,280 30,455 31,415 161.26 172.81
DongA Bank 24,080 24,380 25,980 26,650 30,290 31,120 160.5 167.6
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,60
2,60
2,90
3,90
3,90
5,00
5,00
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
3,20
3,30
3,40
4,50
4,55
4,60
4,60
Sacombank
-
-
-
-
3,40
3,50
3,60
4,50
4,75
4,80
4,95
Techcombank
0,10
-
-
-
3,20
3,20
3,50
4,50
4,55
4,90
4,90
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,60
3,70
4,80
4,90
5,30
6,10
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,90
3,90
3,90
4,90
5,10
5,40
5,60
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,70
4,80
5,10
5,40
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?