Hệ thống ngân hàng Bình Dương đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh
02/02/2023 606 lượt xem
Trong điều kiện vẫn còn những khó khăn nhất định sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những thách thức từ bên ngoài như tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; lạm phát, lãi suất ở mức cao và xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia dẫn đến tăng trưởng suy giảm, nguy cơ suy thoái kinh tế. Ở trong nước, việc kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, nền kinh tế còn chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi, quy mô còn khiêm tốn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu còn hạn chế; dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân… Song, kinh tế tỉnh Bình Dương nói chung và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng trong năm 2022 vẫn ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng phù hợp.
 

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, là một trong những tỉnh thu hút vốn đầu tư lớn của cả nước (Nguồn: Internet)

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, với 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp, 59.484 doanh nghiệp trong nước; tổng vốn đầu tư là 627 nghìn tỉ đồng, 4.082 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 39,7 tỉ đô la Mỹ - là một trong những tỉnh thu hút vốn đầu tư lớn của cả nước. Theo đó, sự phát triển của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương có sự đóng góp quan trọng của hệ thống ngân hàng tỉnh, với những chương trình cho vay khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kết nối tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Trong năm 2022, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, cán bộ, người lao động của NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, góp phần quan trọng cùng ngành Ngân hàng ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Theo đó, Chi nhánh đã xây dựng Kế hoạch hành động số 170/KH-BDU2 ngày 15/02/2022 để triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN Việt Nam về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 để triển khai đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

Đặc biệt, hệ thống ngân hàng tỉnh Bình Dương đã luôn chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy lùi “tín dụng đen”; triển khai nhiều chính sách quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy áp dụng công nghệ trong cung ứng dịch vụ ngân hàng (định danh khách hàng điện tử (eKYC), Mobile-Money, Fintech, thanh toán không dùng tiền mặt). Thường xuyên chỉ đạo TCTD mở rộng, đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giảm lãi suất, đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng qua các kênh chính thức. Các chính sách tín dụng hỗ trợ người dân, cộng đồng doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh được kịp thời ban hành và triển khai khẩn trương, đồng bộ. Do đó, trong năm 2022, các TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục hoạt động hiệu quả, tăng trưởng tín dụng an toàn, theo hướng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn 276.295 tỉ đồng, tăng 3,5% so đầu năm; tổng dư nợ 285.576 tỉ đồng, tăng 12,38% so với đầu năm; nợ xấu là 2.088 tỉ đồng, chiếm 0,7%/tổng dư nợ (nằm trong giới hạn cho phép, đạt chỉ tiêu kế hoạch hành động đề ra đầu năm 2022 là nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 3%/tổng dư nợ).

Hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát triển mạnh mẽ cả quy mô, mạng lưới hoạt động, các dịch vụ ngân hàng cung ứng ngày càng đa dạng và hiện đại với mạng lưới TCTD, công ty tài chính và tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn là 79 đơn vị gồm: 17 chi nhánh TCTD có vốn nhà nước chi phối, 34 chi nhánh TCTD cổ phần, 01 chi nhánh TCTD liên doanh, 06 chi nhánh TCTD 100% vốn nước ngoài, 01 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 10 quỹ tín dụng nhân dân, 01 Ngân hàng Chính sách xã hội, 01 Ngân hàng Phát triển khu vực, 05 văn phòng đại diện công ty tài chính, 01 chi nhánh công ty tài chính, 02 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô. Trong đó, nhiều ngân hàng luôn đi đầu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại vào các sản phẩm, dịch vụ, mang đến cho khách hàng, người tiêu dùng những trải nghiệm tốt nhất, thuận lợi nhất.

Bên cạnh đó, các TCTD trên địa bàn đã chủ động đề ra phương án, giải pháp tích cực theo chỉ đạo của NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như cơ cấu nợ, giãn nợ, cho vay mới; đã hạn chế phát sinh nợ xấu và tăng cường xử lý nợ xấu như: Chủ động, tích cực đôn đốc thu hồi nợ; xử lý nợ xấu bằng dự phòng; bán nợ, xử lý tài sản đảm bảo,… đồng thời, thực hiện các giải pháp đồng bộ, kiểm soát chất lượng tín dụng tiêu dùng, kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản để hạn chế rủi ro, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng tín dụng nhằm hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Trong điều hành tín dụng, ngay từ đầu năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo, định hướng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đến ngày 31/12/2022, dư nợ đối với các chương trình tín dụng của 5 lĩnh vực ưu tiên đạt 166.924 tỉ đồng, chiếm 58,45% trên tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay theo các chương trình tín dụng nông nghiệp, nông thôn 79.830 tỉ đồng; cho vay xuất khẩu 16.350 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 64.441 tỉ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ 5.625 tỉ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 678 tỉ đồng.
 
Trong năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã tranh thủ và nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền địa phương như: Ngày 12/10/2022, Chi nhánh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương về thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ được hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 1.198 tỉ đồng; doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là 2.547 tỉ đồng; tổng số tiền đã hỗ trợ lãi suất là hơn 5.599 tỉ đồng; số khách hàng được hỗ trợ lãi suất là 58 khách hàng.

Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động, trả lời các thắc mắc của cử tri về lĩnh vực tài chính - tiền tệ - ngân hàng cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy nhằm phản ánh kịp thời tình hình hoạt động tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các TCTD sâu sát, hiệu quả, giúp cho hệ thống các TCTD trên địa bàn ngày càng phát triển ổn định, vững chắc, phục vụ tốt hơn vào công việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương. Cùng với đó, công tác quản lý ngoại hối, vàng, ổn định thị trường ngoại hối và vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục được quản lý thực hiện tốt; các yếu tố thị trường: Lãi suất, tỷ giá cơ bản ổn định và diễn biến theo đúng định hướng điều hành của NHNN Việt Nam. Cung - cầu ngoại tệ ổn định và đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho người dân, doanh nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Bằng những hành động cụ thể và thông qua công tác phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành trên địa bàn, hệ thống ngân hàng tỉnh Bình Dương đã thực hiện các nhiệm vụ được NHNN Việt Nam giao để đảm bảo chính sách này phát huy hiệu quả, đạt mục tiêu của Chương trình phục hồi tăng trưởng kinh tế của Chính phủ và UBND tỉnh.

Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế - xã hội có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, bước sang năm 2023, NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương và hệ thống các TCTD trên địa bàn cần triển khai kịp thời, có hiệu quả hơn nữa các chính sách tín dụng, tiền tệ ngân hàng theo sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, NHNN Việt Nam và UBND Bình Dương.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương trong năm 2023, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của ngành Ngân hàng nhằm hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua các ngân hàng thương mại hiện nay kết quả vẫn còn khiêm tốn. Cần có những giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm tăng cường số lượng các đối tượng được hỗ trợ.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, giảm các thủ tục không cần thiết trong cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng một cách thuận lợi... Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động, hạn chế thấp nhất nợ xấu phát sinh…
 
Võ Đình Phong
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Dương
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tín dụng Agribank chi nhánh An Giang hỗ trợ chuyển đổi kinh tế nông nghiệp
Tín dụng Agribank chi nhánh An Giang hỗ trợ chuyển đổi kinh tế nông nghiệp
29/03/2023 128 lượt xem
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò, vị trí của người nông dân trên nhiều phương diện.
Agribank - 35 năm vì sự nghiệp “Tam nông”
Agribank - 35 năm vì sự nghiệp “Tam nông”
23/03/2023 391 lượt xem
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành với “Tam nông”, đặc biệt với nông nghiệp, trụ đỡ của nền kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trở thành ngân hàng chủ lực và thực hiện xuất sắc sứ mệnh của mình kể từ khi được thành lập.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội
23/03/2023 392 lượt xem
Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác ủy thác cho vay; chuyển tải và quản lí hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến hàng triệu đoàn viên, thanh niên, qua đó, giúp các đoàn viên, thanh niên nghèo trên cả nước có nhu cầu được vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, vượt khó, thoát nghèo; được thụ hưởng sự bình đẳng về giáo dục và đào tạo, tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội, làm thay đổi căn bản chất lượng cuộc sống.
Tín dụng chính sách: Bà đỡ cho phụ nữ nghèo giương cao ngọn cờ bình đẳng giới
Tín dụng chính sách: Bà đỡ cho phụ nữ nghèo giương cao ngọn cờ bình đẳng giới
08/03/2023 939 lượt xem
Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính xác về tỉ lệ phụ nữ được tiếp cận vốn tín dụng chính sách, song, thực chứng hoạt động hơn 20 năm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam cho thấy, đây là một điểm tựa hữu hiệu giúp giải quyết được hai vấn đề lớn trong bất bình đẳng giới đó là tạo việc làm và phát triển kinh tế cho phụ nữ.
Khách hàng gửi trọn niềm tin  và đồng hành cùng với Agribank
Khách hàng gửi trọn niềm tin và đồng hành cùng với Agribank
08/03/2023 919 lượt xem
Năm 2022, hoạt động tiền tệ - kho quỹ trong toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo an toàn tài sản, đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả. Đặc biệt, toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng 27.651 món với tổng số tiền trên 103 tỉ đồng; trong đó, trả lại cho khách hàng cá nhân gồm 26.448 món với số tiền trên 100,984 triệu đồng, trả lại cho khách hàng pháp nhân 1.203 món với số tiền trên 2,305 triệu đồng.
Tín dụng chính sách xã hội trên vùng đất nắng và gió
Tín dụng chính sách xã hội trên vùng đất nắng và gió
24/02/2023 1.318 lượt xem
Ninh Thuận - vùng đất nắng và gió thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Tổ quốc; nơi đây vẫn còn nhiều hộ dân nghèo cần có sự hỗ trợ về vốn của Nhà nước để phát triển sản xuất, kinh doanh. Với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, tín dụng chính sách xã hội đã được tập trung huy động, giải ngân hiệu quả góp phần quan trọng để Ninh Thuận tạo bước đột phá lớn, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới.
Chính sách đầu tư của Agribank trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Chính sách đầu tư của Agribank trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
24/02/2023 1.280 lượt xem
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là lựa chọn cần thiết tất yếu cho phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững và hiệu quả. Đóng góp cho một nền nông nghiệp sạch, có giá trị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang khẳng định vai trò to lớn, chủ động trong đầu tư vốn, tư vấn và nhiều hỗ trợ đa dạng, thiết thực khác.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế
22/02/2023 1.923 lượt xem
Năm 2022, nền kinh tế tỉnh Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực: 14/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được thực hiện hoàn thành, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 7,17% so với năm 2021 và 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
16/02/2023 621 lượt xem
Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả tích cực: Kinh tế có sự phục hồi rõ nét, hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động bình thường. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng khoảng 9%, cao thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu ngân sách nhà nước vượt 30% dự toán năm; là một trong năm tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian qua.
Tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên giá trị tài sản bảo đảm
Tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên giá trị tài sản bảo đảm
16/02/2023 702 lượt xem
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số lượng lớn trong hệ thống các doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam nên nhu cầu về vốn luôn cấp thiết. Để đáp ứng được điều kiện vay vốn thì doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có tài sản thuộc sở hữu của mình làm tài sản bảo đảm.
Hậu Giang: Cần thêm những trợ lực tín dụng chính sách mới
Hậu Giang: Cần thêm những trợ lực tín dụng chính sách mới
15/02/2023 209 lượt xem
Hậu Giang hôm nay đã khác xưa khi dòng vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Một vùng sông nước vốn từng là “thế khó” trong phát triển kinh tế giờ lại trở thành lợi thế phát triển nhiều mô hình sản xuất nông sản, hàng hóa, giúp người dân vươn lên thoát nghèo thậm chí làm giàu trên chính quê hương mình.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lí nợ xấu, khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lí nợ xấu, khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
13/02/2023 298 lượt xem
Nợ xấu luôn tồn tại song song với hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) và là điều không tránh khỏi trong quá trình phát triển kinh tế ở bất kỳ quốc gia nào cũng như ở Việt Nam.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
08/02/2023 318 lượt xem
Năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước có nhiều biến động khó lường, áp lực lạm phát tăng cao,... tỉnh Thừa Thiên Huế gặp không ít khó khăn, thách thức trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Hệ thống ngân hàng góp phần phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Hệ thống ngân hàng góp phần phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
01/02/2023 427 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ vai trò quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và kinh tế - xã hội.
Blockchain và ứng dụng trong hoạt động tài chính - ngân hàng
Blockchain và ứng dụng trong hoạt động tài chính - ngân hàng
27/01/2023 1.477 lượt xem
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) được xem là chìa khóa trong việc chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai trong làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Blockchain có tiềm năng cách mạng hóa các dịch vụ tài chính trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.170

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.150

Vàng SJC 5c

66.450

67.170

Vàng nhẫn 9999

54.950

55.950

Vàng nữ trang 9999

54.850

55.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.280 23.650 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.335 23.635 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.290 23.650 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.310 23.670 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.250 23.630 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.350 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.280 23.785 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.315 23.660 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.310 23.910 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.350 23.680 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,00
5,10
5,10
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,40
5,50
5,60
7,40
7,50
7,70
7,90
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,30
7,30
7,30
7,30
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,30
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?