Để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống
20/08/2021 1.892 lượt xem
Mới triển khai từ đầu tháng 7/2021, song Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã “thẩm thấu” nhanh vào đời sống với sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cùng chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác Trung ương.
 


NHCSXH tỉnh Bắc Giang đã giải ngân  90,2 tỷ đồng cho 48 người sử dụng lao động để trả lương cho 26.592 lượt người lao động

 
Hơn 48.000 người lao động đã được thụ hưởng

 “Xác định việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm “Không để người sử dụng lao động có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn không tiếp cận được nguồn vốn từ chính sách của Chính phủ” tiếp tục phát huy tinh thần của hệ thống NHCSXH “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ””. Tinh thần mà Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng triển khai tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất và quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống hồi đầu tháng 7/2021 đã tiếp lửa cho việc triển khai chính sách trên toàn hệ thống trong thời gian vừa qua. 

Với việc nhanh chóng xây dựng Kế hoạch tín dụng cho vay người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố để thực hiện, các chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành làm tốt công tác truyền thông, tuyên  truyền đến người sử dụng lao động, công khai chính sách tại trên 10.000 điểm giao dịch của NHCSXH tại trụ sở Ủy ban Nhân dân (UBND) các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc. Đồng thời, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và Văn phòng Chính phủ (Cổng Dịch vụ công quốc gia) phối hợp triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ vay vốn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin cáo cáo Chính phủ để tiếp nhận và xử lý các vướng mắc của người sử dụng lao động và công dân hỗ trợ họ tiếp cận nhanh nhất để thụ hưởng chính sách.

Đến nay, 63/63 chi nhánh tỉnh, thành phố và 688 phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện đã hoàn thành việc tham mưu cho UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng cấp ban hành văn bản triển khai thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất gửi đến các sở, ban, ngành, địa phương, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, các hiệp hội, tập đoàn...

Các chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố và NHCSXH nơi cho vay  đã chủ động phối hợp với cơ quan LĐTB&XH, Liên đoàn Lao động, các Hiệp hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, các Tập đoàn, Tổng công ty để tiếp cận, liên hệ với người sử dụng lao động nắm bắt nhu cầu vay. 63/63 chi nhánh các tỉnh, thành phố đều chủ động tiếp cận và hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện việc lập hồ sơ vay vốn, điển hình như các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố đang trong khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An đã thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, bưu điện để tiếp nhận, hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ và giải ngân cho vay. Tại NHCSXH nơi cho vay luôn có cán bộ thường trực để tiếp nhận và hướng dẫn người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, đồng thời đã phân công cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho người sử dụng lao động và cung cấp số điện thoại đường dây nóng cho cơ quan LĐTB&XH cùng cấp để tiếp nhận và tư vấn, tháo gỡ vướng mắc.

 Hiện hệ thống NHCSXH đã tiếp nhận được 308 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với tổng số tiền 174,6 tỷ đồng để trả lương cho 50.175 lượt người lao động. Trong đó, toàn hệ thống NHCSXH đã thực hiện phê duyệt cho vay 276 lượt người sử dụng lao động với số tiền gần 170,7 tỷ đồng để trả lương cho 49.043 lượt người lao động. Đến ngày 17/8/2021, đã có 51 chi nhánh tỉnh, thành phố với 143 phòng giao dịch cấp huyện đã thực hiện giải ngân cho 267 người sử dụng lao động (272 lượt người sử dụng lao động) với số tiền 169,481 tỷ đồng để trả lương cho 48.737 lượt người lao động. Trong đó, để trả lương ngừng việc là 194 người sử dụng lao động với số tiền 50 tỷ đồng (tỷ lệ 29,5%) trả lương cho 14.462 lượt người lao động; để trả lương phục hồi sản xuất sau khi bị tạm dừng hoạt động là 64 người sử dụng lao động với số tiền 116,5 tỷ đồng (68,7%) trả lương cho 33.489 lượt người lao động; để trả lương phục hồi sản xuất trong lĩnh vực hoạt động vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 9 người sử dụng lao động với số tiền 2,98 tỷ đồng (1,8%) trả lương cho 786 lượt người lao động.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang là địa phương điển hình có doanh số giải ngân cao nhất, với 90,2 tỷ đồng cho 48 người sử dụng lao động để trả lương cho 26.592 lượt người lao động. Khách hàng vay cao nhất là Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc với số tiền 16,3 tỷ đồng để trả lương cho 4.762 người lao động. Tiếp theo là chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh có doanh số giải ngân với 22,2 tỷ đồng cho 07 người sử dụng lao động để trả lương cho 5.653 lượt người lao động.

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được tổ chức ngày 17/8/2021,Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh đã đánh giá cao NHCSXH trong việc nhanh chóng, tích cực triển khai chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. NHCSXH đã phổ biến rộng rãi chính sách cho vay trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng để người sử dụng lao động có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận lợi; kịp thời phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả triển khai thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn để các cấp, các ngành giám sát, đảm bảo thực hiện chính sách công khai, minh bạch.

“Thời gian qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, NHCSXH đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm để đưa chính sách đi vào cuộc sống nhanh nhất. Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất là chính sách rất cần thiết trong thời điểm đại dịch đang diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh, đưa chính sách đi vào cuộc sống càng sớm càng tốt, góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn” - Phó Thống đốc Thường trực NHNN - Uỷ viên HĐQT NHCSXH Đào Minh Tú cũng khẳng định.

Khơi dòng, tăng nhịp chảy tín dụng

Tuy nhiên, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của người sử dụng lao động tại địa phương đã được đại diện các địa phương và các cơ quan quản lý đưa ra bàn luận tìm cách tháo gỡ. Qua quá trình khảo sát thực tế cho thấy, người sử dụng lao động vẫn còn gặp một số khó khăn khi lập hồ sơ vay vốn. Theo ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, một số người sử dụng lao động thuộc lĩnh vực hoạt động vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng không cung cấp được “Thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020” theo quy định tại điểm g, mục 1, Điều 40 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; các giấy tờ do cơ quan thuế cấp cho người sử dụng lao động trong lĩnh vực này không đáp ứng nội dung xác nhận là: Thông báo hoàn thành quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Tại Quảng Ninh hiện có 20 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trên đang có nhu cầu vay vốn trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh nhưng gặp vướng mắc về thủ tục quyết toán thuế. Ông Khắng kiến nghị Tổng cục Thuế sớm có hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc này.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Đà Nẵng chia sẻ: Từ năm 2020 đến nay, Đà Nẵng trải qua 5 đợt dịch, hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp nên các đơn vị kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, đặc biệt các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, vận tải, lưu trú… Song, các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn bởi quy định điều kiện vay vốn “không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn”. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh điều kiện trên để tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động được tiếp cận vốn vay, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

 Bên cạnh đó, việc triển khai chính sách vẫn còn gặp khó khăn bởi một số địa phương khi thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách, khu vực cách ly y tế chưa quy định cụ thể đối tượng phải dừng hoạt động dẫn đến việc xác định đối tượng người sử dụng lao động phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gặp khó khăn. Đến thời điểm hiện tại do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, một số địa phương vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội nên người sử dụng lao động chưa liên hệ với NHCSXH nơi cho vay để làm hồ sơ đề nghị vay vốn.

Ngoài ra, một số đơn vị hành chính sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, có sử dụng người lao động theo hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội thường xuyên, nay phải ngừng việc, người sử dụng lao động là đơn vị này đề nghị được vay vốn NHCSXH để trả lương ngừng việc cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

“Các kiến nghị địa phương trong quá trình tiếp cận chính sách rất trúng và sát thực tiễn, NHNN đồng tình và sẽ nghiên cứu tham mưu điều chỉnh điều kiện tín dụng phù hợp thực tế”, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú ghi nhận và khẳng định, “NHNN luôn xử lý, cấp vốn nhanh nhất để NHCSXH kịp thời giải ngân cho doanh nghiệp”. 

Tuy nhiên, để chính sách đi nhanh hơn nữa vào đời sống, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cũng đề nghị các đơn vị liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tích cực tham gia khâu giám sát để đảm bảo cho vay và sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn vốn của Nhà nước, đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Minh Phương
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 31 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 34 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 37 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 41 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 44 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 47 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 228 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 87 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 378 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 78 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 78 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 66 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 274 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 140 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?