Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 483 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
 
Tạo sinh kế thoát nghèo bền vững
 
Ông Lê Danh Thứ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Kon Tum cho biết, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng NHCSXH tỉnh Kon Tum đã tích cực, chủ động bám sát các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, tập trung thực hiện vốn huy động tại địa phương đạt 320 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 130% kế hoạch. Một số huyện đạt vốn huy động tại địa phương cao như: Ia H’Drai, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, thành phố Kon Tum... Vốn nhận ủy thác của ngân sách địa phương đến ngày 31/12/2021 là 123 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 167% kế hoạch.
 
Năm 2021, NHCSXH tỉnh Kon Tum được giao kế hoạch tăng trưởng dư nợ trên 254 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 957 tỷ đồng, với 22.955 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ đạt 3.199 tỷ đồng, tăng 234 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2020, với trên 65.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. 
Về chất lượng tín dụng, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Kon Tum, đến ngày 31/12/2021, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 9,9 tỷ đồng, chiếm 0,31%/tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn 7,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,25%. Một số đơn vị có chất lượng tốt, tỷ lệ nợ quá hạn thấp như các huyện: Ia H’Drai, Kon Rẫy, Đăk Glei, Đăk Hà ...  
 


Bà con xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 
phát triển chăn nuôi heo từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Để đạt kết quả trên, NHCSXH tỉnh Kon Tum thường xuyên theo dõi, nắm bắt để hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nắm bắt tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên từng địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. 
 
Kon Tum hiện có 102 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn hoạt động ổn định, thuận lợi cho người dân đến giao dịch và hiệu quả trong việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng.
 
Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Kon Tum cho biết, những năm qua, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH triển khai thực hiện tốt các nội dung ủy thác, thực hiện giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.  
 
Trong năm 2021, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã phối hợp với NHCSXH triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội với dư nợ ủy thác là 3.195 tỷ đồng, với 65.776 khách hàng còn dư nợ, trong đó: Hội Phụ nữ 1.210 tỷ đồng; Hội Nông dân 907 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh 429 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên 649 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tiếp tục phối hợp với NHCSXH tỉnh Kon Tum trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng của 1.663 Tổ Tiết kiệm và vay vốn với 102 điểm giao dịch xã để duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả.
 
Có thể khẳng định, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19 diễn biến hết sức phức tạp, trong năm 2021, NHCSXH tỉnh Kon Tum đã chủ động, tích cực triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương, tổ chức triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn hệ thống, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung thu hồi nợ quá hạn, xử lý hiệu quả nợ tồn đọng, tập trung mọi nguồn lực cho vay ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác. Hoạt động của NHCSXH tỉnh Kon Tum được duy trì ổn định, chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững.
 
Vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 22.955 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với tổng số tiền là 957 tỷ đồng; giúp 150 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập số tiền là 2,5 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa, cải tạo 11.321 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn số tiền là 110 tỷ đồng; duy trì và tạo việc làm cho 3.262 lao động với số tiền 113 tỷ đồng... Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng tạo sinh kế cho người dân thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đẩy mạnh khơi thông nguồn vốn tín dụng
 
Phát huy kết quả qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và kết quả đạt được trong năm 2021, thời gian tới, NHCSXH tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh với những giải pháp cơ bản sau:
 
Một là, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt nhằm tăng cường nguồn lực từ địa phương, hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030 kịp thời, hiệu quả.


Trồng và sản xuất cà phê sạch từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại huyện Đăk Hà
 
Hai là, tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2022 được giao; đồng thời, có các giải pháp phù hợp để tăng trưởng dư nợ cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có dư nợ thấp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phấn đấu tăng trưởng dư nợ năm 2022 đạt trên 10%, hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Trung ương và địa phương giao, trong đó, đến ngày 30/9/2022, hoàn thành trên 90% các chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,15%; thu lãi hàng tháng đạt 100%; tỷ lệ giao dịch tại xã bình quân đạt 98%; tỷ lệ thu nợ đến hạn trên 95%.
 
Ba là, trên cơ sở kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt, NHCSXH tỉnh Kon Tum chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo làm cơ sở để bình xét cho vay, bảo đảm việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy tối đa hiệu quả vốn vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho các đối tượng thụ hưởng. 
 
Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh Kon Tum chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác ủy thác các cấp, bảo đảm chất lượng nội dung và thời gian tổ chức phù hợp với thực tế tại từng địa bàn, nhất là các địa bàn có sự thay đổi cán bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động ủy thác của tổ chức chính trị - xã hội cấp dưới, đặc biệt là cấp xã về quản lý, bình xét cho vay, đôn đốc thu hồi nợ, tham gia giao dịch tại điểm giao dịch xã; kiểm tra việc sử dụng vốn 100% món vay trong vòng 30 ngày sau giải ngân.
 
Bốn là, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2022; chương trình kiểm tra, giám sát Ban đại diện Hội đồng quản trị năm 2022. Thực hiện kiểm tra điểm giao dịch xã, tăng cường giám sát từ xa nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa những sai sót. 
 
Năm là, thực hiện rà soát, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, kịp thời bổ nhiệm đủ các chức danh nhằm hoàn thiện bộ máy lãnh đạo; luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ cho các đơn vị còn thiếu; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động ngang tầm nhiệm vụ của Ngành; thực hiện tốt kế hoạch nghiên cứu khoa học, sáng kiến. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, trong đó chú ý tuyên truyền Kết luận số 06-KL/TW và các nội dung tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 
 
Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH tỉnh Kon Tum, những đồng vốn ngày một chảy mạnh và phủ rộng, tích góp theo năm tháng cùng đôi tay cần mẫn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã góp phần xoay chuyển cuộc sống của chính họ, vun đắp ấm no và phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Kon Tum.

Nguyễn Văn Chiến 
Tạp chí Cộng sản
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
23/06/2022 53 lượt xem
Trong thời gian qua, bám sát định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) đã triển khai có hiệu quả, đặc biệt tập trung vào kiểm toán công tác thanh tra, giám sát để đánh giá việc tuân thủ các quy định trong quá trình triển khai, thực hiện chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) được Thống đốc NHNN giao.
Ưu tiên và tháo gỡ khó khăn về vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”
Ưu tiên và tháo gỡ khó khăn về vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”
15/06/2022 105 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) luôn coi nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và đã có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay. Thời gian tới, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm.
Agribank Kon Tum chủ động và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp  phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh
Agribank Kon Tum chủ động và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh
15/06/2022 57 lượt xem
Kon Tum là một trong những địa phương sản xuất dược liệu lớn của cả nước, trong đó nổi tiếng với sản phẩm sâm Ngọc Linh.
Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách xã hội
Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách xã hội
14/06/2022 49 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2016 - 2021 đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đã trở thành một chủ công hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021 của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Bình Dương nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu
Bình Dương nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu
30/05/2022 143 lượt xem
Công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Thành quả đó có được ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã, sự tham gia tích cực của Nhân dân, phải kể đến những đóng góp thiết thực, quan trọng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Dương đã tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải nhanh chóng, kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến tận tay các đối tượng thụ hưởng.
Ứng dụng học máy vào xử lý dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
Ứng dụng học máy vào xử lý dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
30/05/2022 170 lượt xem
Xử lý dữ liệu là nghiệp vụ lõi trong hệ thống các nghiệp vụ của hoạt động thông tin tín dụng (TTTD), quyết định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của TTTD. Với vai trò là đầu mối trong hoạt động TTTD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý kho dữ liệu quốc gia về TTTD thu thập từ các tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức khác theo quy định của NHNN và pháp luật hiện hành.
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 595 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 226 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 538 lượt xem
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 450 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 323 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 805 lượt xem
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 377 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 506 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
22/04/2022 453 lượt xem
Việt Nam với 70% dân số trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, cùng với sự phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân ngày càng tăng, mức sống đang dần được cải thiện, trở thành thị trường tiềm năng cho mở rộng thị trường thẻ tín dụng nội địa (TDNĐ).
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.650

69.570

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.650

69.500

Vàng SJC 5c

68.650

69.570

Vàng nhẫn 9999

53.900

54.850

Vàng nữ trang 9999

53.650

54.450


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.025 23.335 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.050 23.330 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.032 23.332 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.040 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.070 23.280 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.080 23.290 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.042 23.560 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.046 23.332 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.070 23.310 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.100 23.290 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?