Thứ Năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021

Dấu ấn Agribank trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam

Ngày đăng:09:46 11/05/2021
Lượt xem: 7.777
Cỡ chữ
Vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, khi đất nước đang đứng trước vận mệnh đổi mới như một tất yếu của lịch sử, thì sự ra đời của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được xem là một bước đột phá lớn về định hướng của ngành Ngân hàng, để bước vào cơ chế thị trường trong bối cảnh những ngày đầu đổi mới.


Với sứ mệnh được định vị từ ngày đầu thành lập là phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam, đến nay, trải qua chặng đường 33 năm xây dựng và trưởng thành, Agribank  không ngừng nỗ lực để hoàn thành trọng trách của một ngân hàng tiên phong, chủ lực đối với sự nghiệp phát triển “Tam nông”, từng bước lớn mạnh, vững chắc, góp phần quan trọng trong quá trình 70 năm xây dựng và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
 


Agribank xây dựng thành công các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu gắn với các tiêu chuẩn quản trị sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đô thị văn minh

Tiên phong thực thi chính sách tiền tệ
 
Là một trong các ngân hàng thương mại Nhà nước đóng vai trò chủ lực của hệ thống ngân hàng Việt Nam, Agribank tự hào cùng ngành Ngân hàng có những đóng góp tích cực đối với quá trình đổi mới của đất nước, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực thi nghiêm túc, hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh - xã hội. 
 
Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với những thăng trầm của lịch sử và các thời kỳ phát triển kinh tế của đất nước, với sự nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ người lao động trong hệ thống, Agribank đã vượt qua khó khăn, thử thách, tôi luyện bản lĩnh vững vàng trước mọi gian khó để vươn lên, đi tiếp và gặt hái thành công trong một lĩnh vực tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro, bấp bênh. Từ một ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với muôn vàn khó khăn, tưởng chừng không vượt qua nổi vào buổi đầu thành lập, đến nay, Agribank đã trở thành một ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam cả về vốn điều lệ, tổng tài sản, quy mô mạng lưới, đội ngũ cán bộ công nhân viên và số lượng khách hàng với gần 40.000 cán bộ, viên chức; 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trong toàn hệ thống. Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Agribank đạt trên 1,57 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,21 triệu tỷ đồng; tỷ trọng dư nợ nông nghiệp, nông thôn chiếm xấp xỉ 70% dư nợ cho vay của Agribank và chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Nguồn vốn của Agribank đã đóng góp tích cực, kịp thời vào sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam, vào quá trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần ổn định thu nhập và cải thiện đời sống của Nhân dân.
 


Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng ngành Ngân hàng hiện thực hóa Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia
 
Lớn mạnh cùng “Tam nông”
 
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, bằng các hành động cụ thể, Agribank đã đưa các nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhanh chóng đi vào cuộc sống (Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn); tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả các nghị định của Chính phủ về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP) và nhiều chương trình tín dụng chính sách khác. Trong số 1,21 triệu tỷ đồng Agribank cho vay nền kinh tế, nguồn vốn đầu tư phát triển “Tam nông” chiếm đến 70%, chiếm tỷ trọng lớn nhất thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả. 
 
Trong thành tựu của 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010 - 2020), nguồn vốn cho vay của Agribank với vai trò là nguồn lực quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên khắp địa bàn cả nước, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững tại Việt Nam, đã góp phần khẳng định vị thế “đầu tàu” của Agribank trong việc đưa phong trào xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn so với thời gian mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và kế hoạch Quốc hội giao; tạo sự chuyển biến và phát triển rõ nét cho diện mạo nông thôn Việt Nam, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân ở nhiều vùng quê được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người hằng năm ở nông thôn tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của người dân đô thị, từ mức 12,8 triệu đồng năm 2010 lên mức 43 triệu đồng/người năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (giảm bình quân khoảng 1,5%/năm), đến nay chỉ còn 4,2%... (theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 
Dòng vốn tín dụng của Agribank được tập trung vào sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tín dụng xanh, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ cao; cơ cấu chuyển dịch sang cho vay ngắn hạn, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Với lượng vốn lớn hằng năm cung ứng cho địa bàn nông nghiệp, nông thôn, Agribank đã đáp ứng nhu cầu đầu tư của mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển, tạo ra thị trường hàng hóa trong nông nghiệp với nhiều sản phẩm mũi nhọn, có kim ngạch xuất khẩu cao, có thương hiệu trong khu vực và thế giới. 
 
Cùng với đầu tư tín dụng, Agribank cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích và đa dạng kênh phân phối, đáp ứng yêu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng, nền kinh tế. Triển khai hiệu quả hoạt động tổ vay vốn, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, Đề án Thẻ “Tam nông”, Chương trình tín dụng tiêu dùng…; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính - ngân hàng, hạn chế tín dụng đen và đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
 
Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank cũng đang làm tốt vai trò an sinh xã hội, hằng năm, Agribank luôn dành nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng đóng góp cho hoạt động từ thiện, an sinh - xã hội, vì người nghèo, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giao thông nông thôn, ủng hộ các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt… 
 
Với những đóng góp to lớn trên suốt hành trình 33 năm xây dựng và phát triển, uy tín thương hiệu Agribank không ngừng được khẳng định, ghi nhận với hàng loạt phần thưởng, danh hiệu cao quý do Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Lao động; Sao Vàng đất Việt; Doanh nghiệp phát triển bền vững; Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới; Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng; Thương hiệu Quốc gia; Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500; Top 3 trong 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam; Ngân hàng bán lẻ; Giải thưởng Sao Khuê; Ngân hàng tiêu biểu về hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng…
 
Kiên định với sứ mệnh “Tam nông”, đóng góp tích cực đối với quá trình đổi mới đất nước, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank quyết tâm triển khai thành công Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2030 và quá trình cổ phần hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phát triển hệ thống ngân hàng ngày càng ổn định và bền vững.

Nguyễn Duyên

Tạp chí Ngân hàng số Chuyên đề đặc biệt 2021
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu