Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
24/01/2022 375 lượt xem
Ngày 21/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 mở rộng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các CQTW Lại Xuân Lâm trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho Đ/c Trần Việt Bắc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW
 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cùng đại diện các Ban của Đảng ủy Cơ quan NHTW, Công đoàn Cơ quan NHTW, Đoàn Thanh niên NHTW, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc…

Góp phần quan trọng vào thành tích chung của Ngành

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW đánh giá, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2021, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là dịch COVID-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội trong nước.

Trong bối cảnh đó, bám sát nghị quyết, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng NHNN đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và đảm bảo an sinh xã hội.

C:\Users\hang.ninhthu\Downloads\D5.jpg

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị này, Thống đốc đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia góp ý với các dự thảo văn bản, trọng tâm là: Đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2022; Tham gia ý kiến với một số dự thảo văn bản của Đảng ủy, xem việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Chương trình làm việc năm 2022.

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm của Đảng ủy cơ quan NHTW, năm 2021, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, đạt kết quả các kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2021. Cụ thể, công tác hoàn thiện thể chế pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh; điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế; điều hành tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu hệ thống các TCTD; công tác thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục có đổi mới, gắn kết chặt chẽ với giảm sát; hoạt động thanh toán trong nền kinh tế diễn ra an toàn, hiệu quả, thông suốt; công tác dự báo, thống kê, thông tin tín dụng tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng; công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực,...Công tác truyền thông được thực hiện chủ động, phù hợp, hiệu quả, trọng tâm là truyền thông chính sách, minh bạch hóa thông tin, tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội, góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp và người dân với hoạt động ngân hàng,...

Về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước và ngành Ngân hàng, đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021,... đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm gắn với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ban hành Kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII,...

C:\Users\hang.ninhthu\Downloads\D4.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc có sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo, tổ chức 08 hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong năm 2021.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, có chất lượng một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối thuộc lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng như: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;...

Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối về tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền về lịch sử Đảng với nhiều hình thức, cách làm hiệu quả, thiết thực như: các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đến các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; đồng thời, ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.

Trong năm 2021, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối kịp thời tổ chức cho 135 đảng viên dự bị và 128 quần chúng ưu tú của Đảng bộ được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị bằng hình thức học tập trực tuyến; Chỉ đạo các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng một số nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối thuộc lĩnh vực công tác tổ chức, xây dựng Đảng, gồm: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tổng kết 05 năm thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng... Đồng thời, ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Hướng dẫn thực hiện “Năm tăng cường quản lý đảng viên” và Kế hoạch triển khai “Phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên” phiên bản 3.0 trong Đảng bộ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng một số quy định, thông báo, kết luận,... của Trung ương thuộc lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác dân vận,...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao vai trò, những đóng góp quan trọng của Đảng bộ cơ quan NHTW đối với hoạt động chung của Đảng bộ Khối trong thời gian qua. Năm qua, mặc dù khó khăn rất lớn, nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN chỉ đạo các cấp ủy, và cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc điều khoản, nhiệm vụ chính trị của Ngành, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và đảm bảo an sinh xã hội.

C:\Users\hang.ninhthu\Downloads\D6.jpg

Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng nói chung và của Đảng ủy Khối nói riêng, nổi bật là sự đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp với 8 Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu trung ương. Đến nay, 100% đảng viên trong Đảng bộ đã được học tập các Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 01 của Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII được thực hiện nghiêm túc, có nhiều sáng tạo, kết quả đạt được thực chất hơn, phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, tác phong, lề lối làm việc được quan tâm đổi mới, khoa học và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác của toàn Đảng bộ.

Mặt khác, thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt cấp ủy các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng chi bộ, nhất là qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch ”Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, chất lượng tổ chức đảng được nâng lên; Đảng bộ nhiều năm liền được Đảng ủy Khối công nhận trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Công tác cán bộ được chú trọng, kịp thời, bổ sung cấp ủy, kiện toàn lãnh đạo các cấp...

Để phát huy vai trò huyết mạch của nền kinh tế, trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan NHTW cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ cơ quan, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành xuất sắc 12 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp mà Hội nghị đề ra trong năm 2022, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ngay từ cấp chi bộ. Nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ của Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các văn bản của Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm ”Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm, cán bộ, đảng viên làm chủ thể, lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi để học tập và làm theo Bác”.

Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đổn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy và chi bộ theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Các cấp ủy cần nắm chắc, hiểu sâu 5 phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, ký luật nghiêm minh, trong đó chú ý kiểm tra các dấu hiệu vi phạm, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, coi trọng việc cảnh báo, nhắc nhở, phòng ngừa là chính.

Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2022

Trên nền tảng kết quả đã đạt được, tiếp thu những ý kiến đóng góp của Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đại biểu tham dự, Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị, Văn phòng Đảng ủy cơ quan NHTW và các ban tham mưu của Đảng ủy nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản trên để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong Đảng bộ. Bám sát nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và diễn biến tình hình thực tiễn, Thống đốc đề nghị, Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bán Cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, biến đó thành động lực để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Cấp ủy các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2022, đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng theo các Chỉ thị số 01, 02/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm gắn với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận theo Chương trình làm việc năm 2022 của Đảng ủy Khối. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc sơ kết, đánh giá 05 năm các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tăng cường công tác quản lý đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng; triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối; Tập trung chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; Hoàn thiện Đề án, ban hành các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cơ quan NHTW theo chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan NHTW năm 2022.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. Quan tâm, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW hoạt động hiệu quả, tiếp tục thể hiện tốt vai trò của tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng cơ quan NHTW vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, tập trung chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHTW tổ chức tốt Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và chỉ đạo Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương về công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Theo sbv.gov.vn

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Sớm đưa chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước vào thực tiễn
Sớm đưa chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước vào thực tiễn
27/05/2022 84 lượt xem
Ngày 27/5/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại (thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
BIDV công bố kết quả và trao thưởng Giải chạy BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh 2022
BIDV công bố kết quả và trao thưởng Giải chạy BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh 2022
27/05/2022 87 lượt xem
Gần 47 nghìn vận động viên Giải chạy thiện nguyện online “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh 2022” đã đóng góp hơn 8,2 tỷ đồng xây nhà cộng đồng tránh lũ và 188.645 cây xanh phòng hộ.
S&P nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ‘Ổn định’
S&P nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ‘Ổn định’
27/05/2022 57 lượt xem
Ngày 26/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+ (từ mức BB), triển vọng "Ổn định".
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.000

69.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.000

69.000

Vàng SJC 5c

68.000

69.020

Vàng nhẫn 9999

54.150

55.150

Vàng nữ trang 9999

53.950

54.750


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?