Thứ Bảy, ngày 17 tháng 04 năm 2021

Đảng ủy cơ quan NHTW: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng:10:31 01/03/2021
Lượt xem: 333
Cỡ chữ
Ngày 26/2/2021 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN.

 
Đ/c Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy cơ quan NHTW…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do Đ/c Lê Thị Mai Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan NHTW trình bày. Các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo và cho rằng: Năm 2020 là năm rất đặc biệt, đó là sự bùng phát, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và sự kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vượt lên những khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ được giao. Chủ động, kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19; chỉ đạo các TCTD triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phù hợp với chủ trương của Chính phủ. Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng được tăng cường, hỗ trợ tích cực cho quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các TCTD. Hoạt động của các TCTD ổn định, đảm bảo an toàn; nợ xấu tiếp tục được kiểm soát. Công nghệ và dịch vụ ngân hàng được tăng cường; hệ thống thanh toán diễn ra thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế và người dân.

C:\Users\hung.chukhanh\Desktop\2.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Bám sát các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả đối với Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cả về văn kiện, công tác nhân sự, tuyên truyền, các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nắm bắt thông tin từ các luồng dư luận xã hội để làm tốt công tác định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh từ chi bộ. Công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ tiếp tục được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận, nhất là những nội dung của “Năm dân vận khéo - 2020” đã được Đảng ủy cơ quan NHTW lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng; Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng cơ quan NHTW, góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan NHTW; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2020. Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Cơ quan NHTW.

Trong khuôn khổ Hội nghị này, Đảng ủy Cơ quan NHTW đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho Đ/c Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN.

C:\Users\hung.chukhanh\Desktop\1.jpg

Đ/c Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN đón nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận


Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngành Ngân hàng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Vì vậy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra và các Ban tham mưu của Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc cần bám sát Quy chế làm việc, Chương trình công tác nhiệm kỳ và Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2021 theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 của Thống đốc NHNN.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Cơ quan NHTW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương và tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.

Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ. Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 của Đảng ủy Khối về triển khai “Năm tăng cường quản lý đảng viên”.

Bốn là, Ban Tổ chức phối hợp các ban của Đảng ủy tham mưu xây dựng Đề án, ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng cấp ủy, chất lượng chi bộ trong Đảng bộ cơ quan NHTW để chỉ đạo, triển khai thực hiện (thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình làm việc năm 2021).

Năm là, Trong năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện sâu sát, quyết liệt và các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng theo chương trình công tác, văn bản dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan NHTW.

Bảy là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. Quan tâm, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW hoạt động hiệu quả, tiếp tục thể hiện tốt vai trò của tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng cơ quan NHTW vững mạnh toàn diện. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên giáo, dân vận chào mừng các ngày Lễ trọng đại của đất nước và ngành Ngân hàng, đặc biệt là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam nhằm động viên cán bộ, công chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2021.
 

CKH

Theo sbv.gov.vn


Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao