Thứ Năm, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Tầng khám phá dịch vụ và ứng dụng trong mạng lưới kết nối vạn vật

Internet vạn vật, hay Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (Internet of Things - IoT) là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện (thiết bị kết nối, thiết bị thông minh), và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành cùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu. [1].

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền sử dụng công nghệ cao

18/12/2020 4.275
Công nghệ cao, một mặt, mang lại nhiều giá trị hơn cho cuộc sống của con người; mặt khác, lại bị lạm dụng cho những hoạt động phạm tội; nhưng cũng chính công nghệ cao lại được cơ quan chức năng sử dụng để phòng, chống tội phạm này

Việt Nam với mục tiêu trở thành quốc gia số vào năm 2030

16/12/2020 1.790
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu đưa Việt Nam gia nhập nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI), trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số trên khắp cả nước.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số

15/12/2020 1.060
Ngày 04/12/2020, tại Hà Nội, Tạp chí Ngân hàng và Học viện Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số”.

Quản trị dữ liệu trong ngân hàng và gợi ý cho Việt Nam

14/12/2020 601
Quản trị dữ liệu đang là yêu cầu thiết yếu trong hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM). Giải pháp chung được đưa ra đối với hầu hết các NHTM Việt Nam là đổi mới công nghệ cốt lõi để lưu trữ và cung cấp những thông tin cần thiết trong hoạt động của ngân hàng. Nhưng điều này là chưa đủ để giúp các ngân hàng thật sự tận dụng được thế mạnh của dữ liệu mang lại trong hoạt động kinh doanh.

Số hóa hoạt động ngân hàng - Cần một tư duy phát triển mới

11/12/2020 1.012
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các ngành kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng không phải là vấn đề mới nhưng chưa bao giờ là vấn đề cũ; dưới áp lực cạnh tranh và làn sóng số hóa ngân hàng trên toàn thế giới, buộc các ngân hàng phải nỗ lực đổi mới, số hóa các mảng hoạt động nhằm giúp mình đi nhanh và vững…

Blockchain trong ngân hàng - Một góc nhìn tổng quan

11/12/2020 1.008
Các hợp đồng, giao dịch và những bản ghi lưu trữ của chúng là những cấu trúc quan trọng trong hệ thống kinh tế, pháp lý và chính trị.

Giải pháp số hóa quy trình mở tài khoản thanh toán tại các tổ chức tín dụng

07/12/2020 530
Theo thống kê, ước lượng Việt Nam hiện nay có quy mô dân số khoảng 100 triệu dân, có số lượng thiết bị di động khoảng 145 triệu/tổng số dân (148,5%)...
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao