Thứ Ba, ngày 29 tháng 09 năm 2020

Tác động của Fintech đối với an ninh ngành Ngân hàng

Trong hơn thập kỷ qua, công nghệ tài chính (Fintech) đã phát triển rất nhanh chóng trên toàn cầu. Trên nền tảng Internet và kĩ thuật số, nhiều ứng dụng sản phẩm hay mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đã được các doanh nghiệp Fintech phát triển. Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ blockchain, điện thoại thông minh...,

Sự cần thiết áp dụng ISO 20022 và bước tiến của hệ thống ngân hàng Trung Quốc

21/09/2020 192
ISO 20022 là bộ tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho giao tiếp trong các lĩnh vực thanh toán, chứng khoán, đầu tư cũng như thương mại quốc tế. ISO 20022 có lợi thế thúc đẩy hội nhập doanh nghiệp và hội nhập về địa lý, theo đó cho phép nhiều quốc gia có tiếng nói chung trong giao dịch.

Nhận diện một số phương thức rửa tiền qua các nền tảng trực tuyến

11/09/2020 332
Cùng với sự phát triển bùng nổ của internet và các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến, các hình thức rửa tiền mới cũng đã xuất hiện. Báo cáo thường niên năm 2019 của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương (APG) về chống rửa tiền đã chỉ ra một số phương thức rửa tiền mới được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến.

Tìm hiểu về các lỗ hổng bảo mật Spectre, Meltdown và nguy cơ của chúng đối với hoạt động của các ngân hàng

11/09/2020 246
Thời gian gần đây, các chuyên gia bảo mật đã đưa ra cảnh báo về các lỗ hổng bảo mật Spectre và Meltdown. Cả hai mối nguy cơ này đều đề cập đến các biến thể của cùng một lỗ hổng, các nhà nghiên cứu hiện đang xem xét thảm họa do tính chất phổ biến của chúng gây ra.

Sự nguy hại của Excel, phân tích dữ liệu thủ công và các biện pháp giải quyết vấn đề

07/09/2020 345
Excel là một trong những phần mềm phổ biến nhất thế giới. Tuy rất hữu dụng trong nhiều công việc khác nhau nhưng ít người để ý rằng Excel cũng chính là một trong những phần mềm nguy hiểm nhất thế giới. Mối nguy đó đến từ việc sử dụng Excel không đúng cách.

Cơ chế quản lý thử nghiệm dịch vụ tài chính Ngân hàng trên nền tảng công nghệ

03/09/2020 389
Cơ chế quản lý thử nghiệm (Regulatory Sandbox) là một trong nhiều hướng tiếp cận công cụ quản lý đối với lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech). Hướng tiếp cận sẽ đảm bảo hài hòa mục tiêu quản lý nhà nước, và thúc đẩy Fintech phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới an toàn, hiệu quả.

Phát triển ngân hàng số tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay và một số khuyến nghị

01/09/2020 682
Từ năm 2007, hành lang pháp lý về phát triển ngân hàng số bắt đầu được hình thành khi Chính phủ ban hành Nghị định 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. Đến năm 2016, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu đứng trước những cơ hội và cả những thách thức từ cuộc CMCN 4.0, tiến trình phát triển ngân hàng số của các ngân hàng thương mại (NHTM) chính thức diễn ra mạnh mẽ. Các NHTM xác định chuyển đổi số là trung tâm chiến lược kinh doanh, đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, thay đổi mô hình tổ chức phục vụ phát triển ngân hàng số và hợp tác với các công ty fintech tăng nhanh. Các nỗ lực thực hiện ngân hàng số của các NHTM hiện nay đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực.

Những xu hướng mới trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và vấn đề đặt ra với các ngân hàng thương mại Việt Nam

27/08/2020 506
Trong vòng một thập kỷ trở lại đây, hệ thống ngân hàng đã chứng kiến những thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ chưa từng thấy. Bắt đầu từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2008 và suy thoái kinh tế toàn cầu đã đặt hệ thống ngân hàng đứng trước những thách thức lớn về quản trị rủi ro, đòi hỏi đánh giá lại tính hiệu quả của các mô hình kinh doanh cũng như cấu trúc lại các nguồn thu nhập để đảm bảo tính an toàn và bền vững.
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao