Công đoàn NHVN chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp: chủ động, thiết thực, hiệu quả
13/09/2017 1.300 lượt xem
Đây chính là yêu cầu mà Công đoàn NHVN đặt ra đối với các công đoàn cơ sở trước thềm Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
 
Theo Công đoàn NHVN thì các cấp công đoàn ngành Ngân hàng đang sôi nổi tổ chức Đại hội đại biểu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp công đoàn.Đại hội cũng là dịp kiểm điểm lại những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ đã qua đồng thời quyết định những chỉ tiêu, phương hướng trọng tâm đặt ra trong 5 năm tới. Đại hội các cấp cũng là dịp để cán bộ đoàn viên tham gia góp ý, xây dựng tổ chức công đoàn của mình ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động công đoàn, đặc biệt là lòng nhiệt tình, quy tụ, tập hợp được đoàn viên người lao động. Đồng thời, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội VI Công đoàn NHVN, phải mang được tiếng nói tâm tư, nguyện vọng và quyết tâm của đơn vị tới Đại hội.
Trong giai đoạn tới ngành Ngân hàng xác định mục tiêu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, chặt chẽ, linh hoạt phù hợp với diễn biến kinh tế, thị trường; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; điều hành lãi suất, tỷ giá ở mức hợp lý, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế; đổi mới chính sách quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng, bạc, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kiện toàn công tác thanh tra, giám sát hoạt động tiền tệ, ngân hàng; thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Bên cạnh đó, Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII có nêu những định hướng lớn của hoạt động công đoàn trong thời gian tới đó là: tiếp tục tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm; quan tâm chăm lo cho lợi ích của đoàn viên, người lao động cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn.


Các cấp công đoàn ngành Ngân hàng đang sôi nổi tổ chức Đại hội đại biểu

Xuất phát từ vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, từ những yêu cầu của ngành Ngân hàng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn NHVN yêu cầu Đại hội Công đoàn các cấp tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng NHNN thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII trên cơ sở bám sát nhiệm vụ kinh doanh, chuyên môn (nhiệm vụ chính trị) của đơn vị; đảm bảo từng đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ về những khó khăn, thách thức, mục tiêu, định hướng phát triển của ngành, của đơn vị trong thời gian tới. Đồng thời, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng.
Công đoàn cần chủ động, tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chuyên môn để tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung vào các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và nêu cao đạo đức nghề nghiệp (tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng với phong cách phục vụ ngày càng năng động, chuyên nghiệp) các phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc thù đơn vị; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh.
Bên cạnh đó không ngừng phát huy vai trò của Ban chấp hành công đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra sát sao những nhiệm vụ đã đặt ra, để kịp thời chấn chỉnh, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, hoạt động; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn; kịp thời kiện toàn ban chấp hành công đoàn các cấp theo quy định; đề ra các giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại. Cùng với đó, năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn, đồng thời có nhiều định hướng, hoạt động hướng tới việc chăm lo cho đoàn viên người lao động, vì vậy các cấp công đoàn ngành ngân hàng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, phát huy được hiệu quả nguồn quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng đối với đoàn viên trong đơn vị; (đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể); tập trung các hoạt động hướng đến lợi ích đoàn viên công đoàn, trong đó có việc nâng cao điều kiện thụ hưởng cho lao động nữ trong đơn vị để đoàn viên, người lao động gắn bó với đơn vị.
Ngoài ra, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 9C của TLĐ về việc giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí xây dựng các khu thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên CNVCLĐ tại các khu công nghiệp khu chế xuất, các cấp công đoàn ngành ngân hàng phải sử dụng hiệu quả tài chính công đoàn, tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn đồng cấp cho các hoạt động của công đoàn. Đặc biệt CĐCS NHNN các tỉnh, Tp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn, là đầu mối để tập hợp đoàn viên lao động các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong các phong trào chung của Ngành, của Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức, phát động; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi bổ ích, giao lưu học hỏi, đoàn kết giữa các đơn vị trong ngành.
Ban chấp hành Công đoàn NHVN cũng đề nghị các đại biểu sau khi được Đại hội tín nhiệm lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành khóa mới kịp thời xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên; xây dựng, kiện toàn các quy chế hoạt động, quy chế thu chi tài chính công đoàn, quy chế quản lý, sử dụng quỹ tình nghĩa ngành ngân hàng, quỹ xã hội công đoàn,… đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và các quy định liên quan. Đồng thời, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đã thông qua để xây dựng chương trình công tác, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, cần lựa chọn các hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị để triển khai, tránh dàn trải không thiết thực, hiệu quả.

Theo vnubw.org.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
24/01/2022 46 lượt xem
Ngày 21/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 mở rộng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì.
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
24/01/2022 50 lượt xem
Trong năm 2021, nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với ngành Ngân hàng là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành cùng nhiều sự kiện quan trọng khác. Tạp chí Ngân hàng điểm 10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng trong năm 2021 đáng ghi nhớ này.
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
21/01/2022 68 lượt xem
Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là văn bản pháp lý cao nhất và toàn diện nhất điều chỉnh hoạt động BHTG.
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?