Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp: Chủ động, thiết thực, hiệu quả
27/09/2017 1.356 lượt xem
Thanh Thủy

Đây chính là yêu cầu mà Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đặt ra đối với các công đoàn cơ sở trước thềm Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần
 
thứ XII.
Theo Công đoàn NHVN thì các cấp công đoàn ngành Ngân hàng đang sôi nổi tổ chức Đại hội đại biểu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp công đoàn. Đại hội cũng là dịp kiểm điểm lại những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ đã qua đồng thời quyết định những chỉ tiêu, phương hướng trọng tâm đặt ra trong 5 năm tới. Đại hội các cấp cũng là dịp để cán bộ đoàn viên tham gia góp ý, xây dựng tổ chức công đoàn của mình ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động công đoàn, đặc biệt là lòng nhiệt tình, quy tụ, tập hợp được đoàn viên người lao động. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI Công đoàn NHVN, phải mang được tiếng nói tâm tư, nguyện vọng và quyết tâm của đơn vị tới Đại hội.

Các cấp công đoàn ngành Ngân hàng đang sôi nổi tổ chức Ðại hội đại biểu
Trong giai đoạn tới ngành Ngân hàng xác định mục tiêu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, chặt chẽ, linh hoạt phù hợp với diễn biến kinh tế, thị trường; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; điều hành lãi suất, tỷ giá ở mức hợp lý, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế; đổi mới chính sách quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng, bạc, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kiện toàn công tác thanh tra, giám sát hoạt động tiền tệ, ngân hàng; thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Bên cạnh đó, Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII có nêu những định hướng lớn của hoạt động công đoàn trong thời gian tới đó là: tiếp tục tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm; quan tâm chăm lo cho lợi ích của đoàn viên, người lao động cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn.
Xuất phát từ vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, từ những yêu cầu của ngành Ngân hàng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn NHVN yêu cầu Đại hội Công đoàn các cấp tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng NHNN thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chuyên môn (nhiệm vụ chính trị) của đơn vị; đảm bảo từng đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ về những khó khăn, thách thức, mục tiêu, định hướng phát triển của Ngành, của đơn vị trong thời gian tới. Đồng thời, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Công đoàn cần chủ động, tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chuyên môn để tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung vào các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và nêu cao đạo đức nghề nghiệp (tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng với phong cách phục vụ ngày càng năng động, chuyên nghiệp) các phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc thù đơn vị; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh.
Bên cạnh đó không ngừng phát huy vai trò của Ban chấp hành công đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra sát sao những nhiệm vụ đã đặt ra, để kịp thời chấn chỉnh, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, hoạt động; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn; kịp thời kiện toàn Ban chấp hành công đoàn các cấp theo quy định; đề ra các giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại. Cùng với đó, năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn, đồng thời có nhiều định hướng, hoạt động hướng tới việc chăm lo cho đoàn viên người lao động, vì vậy các cấp công đoàn ngành Ngân hàng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, phát huy được hiệu quả nguồn quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng đối với đoàn viên trong đơn vị; (đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể); tập trung các hoạt động hướng đến lợi ích đoàn viên công đoàn, trong đó có việc nâng cao điều kiện thụ hưởng cho lao động nữ trong đơn vị để đoàn viên, người lao động gắn bó với đơn vị.
Ngoài ra, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 9C của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí xây dựng các khu thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên CNVCLĐ tại các khu công nghiệp khu chế xuất, các cấp công đoàn ngành Ngân hàng phải sử dụng hiệu quả tài chính công đoàn, tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn đồng cấp cho các hoạt động của công đoàn. Đặc biệt CĐCS NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn, là đầu mối để tập hợp đoàn viên lao động các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong các phong trào chung của Ngành, của Liên đoàn Lao động địa phương phát động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi bổ ích, giao lưu học hỏi, đoàn kết giữa các đơn vị trong Ngành.
Ban Chấp hành Công đoàn NHVN cũng đề nghị các đại biểu sau khi được Đại hội tín nhiệm lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành khóa mới kịp thời xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên; xây dựng, kiện toàn các quy chế hoạt động, quy chế thu chi tài chính công đoàn, quy chế quản lý, sử dụng quỹ tình nghĩa ngành ngân hàng, quỹ xã hội công đoàn,… đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và các quy định liên quan. Đồng thời, căn cứ vào nghị quyết Đại hội đã thông qua để xây dựng chương trình công tác, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, cần lựa chọn các hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị để triển khai, tránh dàn trải không thiết thực, hiệu quả.

(Tạp chí Ngân hàng số 18, tháng 9/2017)
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 186 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 69 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 54 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 69 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 52 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 265 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 132 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
                  Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
04/01/2022 151 lượt xem
Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là dưới tác động của dịch bệnh Covid-19... Hoạt động sản xuất kinh doanh trê...
                  Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
30/12/2021 556 lượt xem
Ngày 29/12/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị ...
                  Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
27/12/2021 316 lượt xem
Trong 5 năm trở lại đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn là một trong những ngân hàng có tổng mức cấp tín dụng cho nền kinh tế lớn nhất trong toàn hệ thống, đặc...
                  Về nơi “ba không, một có”
Về nơi “ba không, một có”
24/12/2021 689 lượt xem
Từ bến thượng lưu đập thủy điện Bản Vẽ, sau 40 phút đi thuyền máy xuyên qua lòng hồ trên sông Nậm Nơn, chúng tôi đến bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh. Đây là vùng lõi nghèo của Tương Dương - huyện biên gi...
                  Tăng cường tín dụng ngân hàng để đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn
Tăng cường tín dụng ngân hàng để đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn
22/12/2021 527 lượt xem
Thời gian qua, đối với khu vực nông thôn - nơi dễ phát sinh hoạt động “tín dụng đen”, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai nhiều chính sách, chương trình, giải pháp tín dụng nhằm tăng khả năng tiếp...
                  Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
17/12/2021 507 lượt xem
Sau một năm trở thành thành viên của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động tham gia và hưởng ứng các hoạt động của BIS, triển khai các khuyến nghị của BIS...
                  Việt Nam tuân thủ các khuyến nghị và tiếp tục tăng cường thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền
Việt Nam tuân thủ các khuyến nghị và tiếp tục tăng cường thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền
15/12/2021 472 lượt xem
Trong xu thế hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, tốc độ luân chuyển các luồng vốn giữa các nước tăng mạnh, các hành vi và thủ đoạn rửa tiền cũng biến đổi ngày c...
                  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
08/12/2021 631 lượt xem
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh An Giang luôn bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam, tích cực triển khai đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh thực hiện các mục tiêu, ...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?