Thứ Hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng:11:17 26/07/2019
Lượt xem: 2.175
Cỡ chữ


Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Ngân hàng bao gồm:

2.1. Ban Thư ký - Biên tập
Trưởng ban:            Ông Nguyễn Thanh Nghị
Phó Trưởng ban:
                                Bà Trịnh Thị Thu Phương
                                Bà Trần Kim Oanh
Điện thoại:               024.3939.2185

2.2. Phòng Phát hành - Quảng cáo
Trưởng phòng:        Ông Hàn Mạnh Hùng
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Duyên
Điện thoại:               024.3939.2187

2.3. Phòng Tài chính - Kế toán
Trưởng phòng:        Ông Hà Đăng Nhị  
Phó Trưởng phòng: Bà Phí Thị Hồng Hoa   
Điện thoại:               024.3939.2190

2.4. Phòng Tổng hợp
Trưởng phòng:         Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Đăng Thuận
Điện thoại:                024.3939.2184

2.5. Phòng Tạp chí điện tử
Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hiền
Điện thoại:                024.3636.8618