Thứ Hai, ngày 01 tháng 03 năm 2021

Cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban

Ngày đăng:10:27 01/11/2019
Lượt xem: 3.368
Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Ngân hàng bao gồm:

1. Ban Thư ký - Biên tập
Trưởng ban:            Ông Nguyễn Thanh Nghị
Phó Trưởng ban:
                                Bà Trịnh Thị Thu Phương
                                Bà Trần Kim Oanh
Điện thoại:               024.3939.2185

2. Phòng Phát hành - Quảng cáo
Trưởng phòng:        Ông Hàn Mạnh Hùng
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Duyên
Điện thoại:               024.3939.2187

3. Phòng Tài chính - Kế toán
Trưởng phòng:        Ông Hà Đăng Nhị  
Phó Trưởng phòng: Bà Phí Thị Hồng Hoa   
Điện thoại:               024.3939.2190

4. Phòng Tổng hợp
Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Đăng Thuận
Điện thoại:                024.3939.2184

5. Phòng Tạp chí điện tử
Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hiền
Điện thoại:                024.3636.8618
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao