Thứ Bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020

CIC hưởng ứng "Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2020" thành quả từ những đổi mới về khoa học và công nghệ

Ngày đăng:08:58 15/07/2020
Lượt xem: 179
Cỡ chữ
Năm 2014 là năm đầu tiên ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh những người làm khoa học và công nghệ trên cả nước và nhìn lại những kết quả nghiên cứu, đóng góp của KH&CN cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để chào mừng và hưởng ứng ngày KH&CN Việt Nam 2020, NHNN đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thông tin, truyền thông tại các đơn vị nhằm tuyên truyền ý nghĩa Ngày KH&CN trong ngành Ngân hàng và tầm quan trọng của việc ứng dụng các tiến bộ KH& CN trong sự nghiệp hiện đại hóa ngành Ngân hàng với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”.
 
Là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc NHNN, các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của CIC được thực hiện trên nền tảng công nghệ. Vì vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới luôn được CIC quan tâm, phát động phong trào trong toàn đơn vị và đạt được những kết quả tích cực. Tiêu biểu trong các hoạt động đó là triển khai và vận hành dự án “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng” - FSMIMS, cấu phần CIC. Hệ thống quản lý dữ liệu mới của CIC hiện nay được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, sử dụng nhiều công cụ, tiện ích của các hãng công nghệ danh tiếng trên thế giới, có thể cho phép CIC quản lý, tích hợp và mở rộng được các nguồn thông tin đa dạng.
 
Quá trình phát triển của CIC ngày càng gắn kết chặt chẽ với hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, do vậy CIC đã tích cực tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp ngành đạt kết quả tốt như Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho cơ quan đăng ký tín dụng công tại Việt Nam; Phương pháp xây dựng bộ chỉ số trung bình theo nhóm ngành kinh tế áp dụng trong hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ của các TCTD phục vụ cho việc điều hành của NHNN; Giải pháp phát triển nhận biết khách hàng điện tử (e-KYC) trong các dịch vụ tài chính - ngân hàng tại Việt Nam; Tổ chức hoạt động TTTD đối với các tổ chức tài chính vi mô và fintech tại Việt Nam...
 
Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của NHNN về ứng phó với dịch COVID-19, CIC đã nhanh chóng triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động, xây dựng các ứng dụng phần mềm, giải pháp an toàn an ninh mạng, đảm bảo cho các cán bộ, viên chức làm việc trực tuyến tại nhà, thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Qua đó, không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến công việc chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Để đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, CIC sẽ tiếp tục phát động phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới. Trong đó, tập trung phát triển đồng bộ hệ thống CNTT của CIC để nâng cao năng lực hoạt động, đảm bảo hệ thống TTTD của CIC là trụ cột vững chắc của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia, gắn hoạt động TTTD với công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN, hoạt động phê duyệt tín dụng và quản trị rủi ro của TCTD, thúc đẩy tiếp cận tín dụng và phát triển kinh tế xã hội; chủ động áp dụng các thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối… Trên những công nghệ nền tảng này, CIC sẽ phát triển và triển khai các quy trình nghiệp vụ hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khai thác sử dụng thông tin số của NHNN, TCTD và khách hàng vay.

TCNH số 13/2020
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao